KANCERKRONIKO

por Redakcio

La 27-an de januaro 2018, en la aĝo de nur 52 jaroj, forpasis Fabienne Berthelot. Ŝi estis la edzino de István Ertl – kunfondinto de Libera Folio – kaj la patrino de iliaj tri infanoj, Klára, Ruben kaj Dorián. En 2013 en Beletra Almanako aperis ŝia jena teksto kun la titolo “Kancerkroniko”. Libera Folio republikigas ĝin memore al ŝi.

Oktobro 2010:
 nekutima doloro en la brako, kiu parte blokiĝas.

Januaro 2011: diagnozo de mamkancero, stadio 4 el 4: diversaj ostaj metastazoj, ne nur en la ŝultro. Sekve: unua kemiterapio, paliativa.

Prognozo: 5 jarojn poste 10% plu vivas.

Majo 2011: Sepa kaj lasta kemiterapio.

Aŭgusto 2011: 25 radioterapioj.

Septembro 2011: hormonterapio, plus herceptino ĉiun trian semajnon en hospitalo.

Decembro 2011: malapero de la tumoroj.

Aprilo, julio, decembro 2012: nenia vivsigno de tumoroj.

Aprilo 2013: apero de novaj ostaj metastazoj, plia ekzamenaro, nova kemiterapio.

A kiel amikoj
La komencanto je kancero jam scias, sentas, havas sperton pri tio, ke iuj amikoj foriros, kaj aliaj iĝos amikoj, sed kiuj? Estas kiel la divenludo Mastermind: ĉu malantaŭe kaŝiĝas la ĝusta koloro? Kaj kiom da amikoj estas? Mi imagis ilin dum mia enterigo: ĉu estos amaso? Nu: 8 familianoj (ĉu mia frato Pascal venos?), plus Budapeŝtanoj, plus kelkaj najbaroj, plus 4 kolegoj, plus 15 homoj el la Revizora Kortumo, plus Thames, plus eble miaj doktoroj, plus la lernejestraro, ha jes la lernejo kaj la asocio! Tio estos multe da homoj!, do mi pensas ke entute 150 homoj! Ŭaŭ, venos do multaj! Mi ŝatus vidi tion! Kaj dume, kiu estos simpatia? komprenema? kompatema? kuraĝiga kaj pozitiva? Kiu estos la surprizo? Jam mi havis surprizojn: amikinoj kiujn mi kredis ege humanaj, mildaj, komprenemaj kaj fidelaj, iĝis mutaj kaj ĉesis kunbabili aŭ sendi mesaĝetojn, dum duonkonatoj vizitis min, helpis min, telefonis regule, estis tre aŭskultemaj, zorgemaj, gajaj kaj pozitivaj. Mia frato ne profitis la okazon por reveni, sed amikoj venis, gigante amikaj. Jen granda avantaĝo, povi bilanci pri sia amikaro dank’al la kancero.

A kiel Anna
Pasintan julion, ŝi iris hejmen al Finnlando por sia mamrekonstruo. Ŝi ne estis je la stadio 4, sed ŝi ege timis, ŝiaj infanoj tre angoradis. Ni unufoje renkontiĝis antaŭ la hospitalo, kaj ŝi diris ke ĝi estas kiel dua hejmo…

D kiel doloro
Kiam la doloro ĉeestas, tiam ĝi invadas ĉion, oni alkutimiĝas. Kvankam senmova, oni eĉ kapablas forgesi ĝin, kondiĉe ke pulsas plena vivo ĉirkaŭe. Sed kiam la nokto decidas forsendi vin dormoĉambren, tiam ĝi vekiĝas, insistas, puŝas, pikas, kaj igas la nokton ia longa kuiriĝo… ostoj ronĝataj sentiĝas cementosako disprema… Do kiam morfino alfluis sangen, mi sentis min reviviĝanta, mi ekhavis denove korpokonturojn normalajn anstataŭ tranĉe pikajn ost-elkreskojn kiuj traas mian korpon mallume kaj gluece. Sed pro la morfino, la infanaj flustroj iĝis infera bruo, kaj la banĉambra muro iĝis citronflava kaj psikodelira. Mi estis paralizata, mi ne plu doloris sed senmovis grize, ĉirkaŭata de bruoj kaj koloroj nekontroleblaj… en noktoj kun Holivudaj koŝmaroj. Do mi decidis subdozi la morfinon. Ĉu mi volis esti heroo? Ne, mi pravis! La doloro fakte malaperis kaj paracetamolo forta sufiĉis, sen ke mi rimarku ke la kemiterapio fakte mirakle bone ekfunkciadis.

F kiel Flora
Ŝi verkis libron, certe tre bonan. Sed mi ne legas la hungaran bedaŭrinde. Ŝi estas tre bela, nepre kiam ŝi havas mallongajn harojn. Sed kial ŝi montris sian damaĝitan mamon en Facebook?

H kiel herceptino
Po 900 eŭrojn por dozo, pli mi ne scias. (En Francio kaj Luksemburgio ne la pacientoj pagas.) Ĉiun trian semajnon, ekde januaro 2011. Ĝi similas al akvo, peza, freŝa, preparita por mi, dozita laŭ mia pezo. Se mi ne venas, ĝi estas perdita, do mi devas antaŭanonci min. Se mi dikiĝas, ĝi kostas pli… Kaj mi multe dikiĝis. Ĉu mi tro kostas al ili? Ĉu mi ĝin meritas? Mi pensis: ili investas en vian maljunan haŭton ĉar vi estas patrino, se vi mortus, la vivokvalito de viaj infanoj malgrandiĝus, ilia estonteco riskus malboniĝi, ili donos malpli al la socio, do vi valoras tion… Mi vidis ĉe la televidkanalo Arte ke en Anglio ĝi ne estas senpaga por pacientoj kun la grado 4. Jes, ne valoras la penon, ĉar je tiu stadio restas nur 10 procentoj da transvivoŝanco! Merdon! Se mi vivus en tia lando, mi devus pagi por la herceptino!!! Ĉu ni havus la monon? Jes, ni ja povus vendi la aŭton, la domon, kaj eĉ havas gepatrojn pretajn helpi nin. Fakte mi ne estas maljuna haŭto. Kaj ankaŭ maljunajn pacientojn oni terapias je la sama prezo. Sed kial do Cédric, mia plej ŝatata flegisto, demandis min lastatempe kiam mi ĉesigos la herceptinon? Mi legis ĉe iu kun la stadio 4 ke temas pri dumviva kemiaĵo.

J kiel Josi
Mi scias ke mi ne estas la sola amikino de Josi, sed lia malapero funebrigis min kvazaŭ mi estis lia plej proksima amiko. Mi sentis min trompita, ĉar li asertis ke li ne havas leŭkemion, do kial necesis kemiterapio? Kial grefto? Troviĝis por li donanto, sendube li estis kuraciĝonta! Li ĉiam montris sin bonhumora, kaj li foriris tre rapide… Mi kredis esti nekonsolebla, kaj, sen la helpo de Ella… Mi ĉiam memoras lin dankadi plorante Tomasz pro liaj laboroj pri la Bjalistoka judaro, kaj tio plorigas min…

J kiel juna
En la koridoro de la onkologia servo mi vidis junulon apenaŭ 40-jaran, kiu piediradis pene, flankate de siaj gepatroj. Il trenis sin ĉiuj tri, silentaj, kun la brakoj falantaj, neniu povis scii kiu plej suferis. Verŝajne senŝance por li… Kaj iam, en la lifto, junulino de apenaŭ 20 jaroj, kun kaptuko bele metita, okuloj glate senbrovaj, haŭto griza sed firma, kaj dinamika, preskaŭ ridema, kun sia patrino. Certe, ŝia kancero paŭzas. Ĉiuj krom ili estas pli maljunaj ol mi… bone ke infanojn oni flegas en alia loko.

K kiel kompatemo
Fakte eblas intermiksi ĝin kun timo, iom ĝi same mienas, ĉiel ajn, similas al antaŭmorta enterigo. Foje tio amuzis min, foje mi tute ne aprezis, ekzemple kiam tiu vendisto preterpasis min ŝtupare en la tria etaĝo de grandega librovendejo kaj diris al mi ke estas lifto… mi ja kredis esti nerimarkebla. La kemiterapio estis finita, mi feriis, havis belan perukon, povis piediri kilometron! Sed ŝajne neniom el tio videblis. Tiam mi pensis: merdon, mi do estas malsana, ĉu tiom bone videblas? Mi iom koleretis! Ĝuste kiam mi sentadis min pli bone, la libristo ne vidis tion?!!

K kiel koro
La kancero estas tre nedankema, nesatigebla. Ne nur ke ĝi nutras sin per viaj ĉeloj, sed la medikamento kiu malsatigas ĝin, la herceptino, lacigas la koron, kiu volis fajfi pri la afero. Do, en ĉiu kvina monato necesas kontroli ĉu la koro eltenas. Se ne, necesas ĉesigi la medikamenton. Mia koro tre bone fartas, egoiste, ĝi tute ignoras la damaĝojn de herceptino!!

K kiel kulposento
Kancero ne estas viruso kiu atakas, sendita de malamiko, sed ena anarkio detruanta viajn proprajn ĉelojn. “Kial do mi ekkanceris?” Se vi estas fumanto, vi povas diri: mi kulpas, mi fumis. Sed se vi mamnutris trifoje, ne longe uzadis hormonan kontraŭkoncipilon, manĝis sane, tiam restas la psikologiaj kaŭzoj. Kia honto! Vi estas mem psikologo kaj eĉ ne kapabla ordigi vian propran subkonscion! Vi estas sentaŭgulo, vi iel mem volis tion. Reago iel perversa: “ĉu ne estas interesa vivosperto?… tiom da novaj sentoj, novaj pripensoj, novaj tempodimensioj!”

K kiel kuraĝo
“Necesos esti kuraĝa.” Tio nervozigas min! Kuraĝo por kio? mi ne komprenis. Ne estas boksmatĉo! “Necesas lukti! “ Lukti kontraŭ kiu? Kontraŭ nevideblaĵo? Kontraŭ si mem? Estas stulte! Kvazaŭ sufiĉus voli por kuraciĝi de si mem, kvazaŭ kunpremi la pugnojn malpliigus le metastazojn. Iun tagon mi komprenis ke lukti signifas: rezisti kontraŭ la timo. Ĉu do: “ne timu”? Vi eble mortos, sed poste estos finite. Ne timu, ili kuracos vin, ne timu, ne gravas. Kiel ajn, tute ne klare… Ni kanceruloj bezonas ne kuraĝon, ni bezonas multe da kompato, pacienco, ĉeesto kaj ridoj, kaj medikamentojn kiuj efikas.

L kiel Leo
Kiam Leo, ses jarojn aĝa, mortis pro falo sur la trotuaro, en aŭtuno 2011, mi pensis ke nenio povas esti pli malbona ol perdi sian infanon. Tio helpis min relativigi mian kanceron. Mi povis plori por Nicolas kaj Masako, kaj ne plori pri mi mem. Se mi mortus, la ĉagreno de miaj geproksimuloj ne estus komparebla kun la ilia. Mi scias ke ne eblas kompari, sed tamen, morto de infano estas neniiĝo de estonteco. Morti je la aĝo de 47 jaroj ne estas same. Iam mi povos diri al Nicolas kaj Masako kiom la malapero de Leo helpis min. Ili estas tiaj homoj ke ili aprezus. Masako estas tre japana en siaj modesteco kaj sindonemo, kaj Nicolas estas forte religia, kiu kredas ke Leo rigardas nin el blanka paradizo.

M kiel morto
Kompreneble oni pensas pri la morto, aŭ pli pri sia propra malapero, tio estas unu el la donacoj de kancero; pripensi la malaperon de la estonteco, la neekziston de la estonteco de la aliaj ĉar por oni mem estos la nenio. Kiaj iĝos la infanoj; mi neniam scios kion ili elektas studi, labori? Ĉu mi havos genepojn? Mi ŝatus scii, eĉ se mi ne vidos ilin. Tio nomiĝas negocado. Ĉiuj kanceruloj, ĝis la fino, provas negoci tiel: mi vivos ĝis mia filino abiturientiĝos. Poste, mi volas vivi ĝis ŝi diplomiĝos. Mi komprenas nun kial mortantoj igas siajn proksimulojn promesi amasojn da aferoj antaŭ ol malaperi. Tio helpas pripensi la estontecon kiu ekzistos nur por la aliaj. Anticipi vivigas tion kio ne okazos. Poste, kun pliboniĝo de la sanstato, la tempo iĝis elasta: per pliaj semajnoj, per pliaj monatoj la estonteco plilongiĝis, eĉ per multaj jaroj. Foje mi prokrastas mian morton ĝis la aĝo de 60 jaroj, kaj foje, kia kaprico de stelulino, mi pensas vivi ĝis 90! Ĉar, certe, ili intertempe trovos pliajn medikamentojn.

O kiel operacio
“Ĉu vi estis operaciita?” Ne, nenia operacio. Mi preskaŭ envias. Esti operaciata, esti mutilata, tio estas la pinto, kvazaŭ ĉefpremio al la granda malsanulo. Certe oni rajtas poste porhandikapulan lokon en la buso. Operacio egalas kanceron okazintan. Sen operacio? Estas eĉ dube, ĉu vere ŝi estas malsana. Certe do nenio terura, nenio por iel ajn plendi, krome, mamokancero kuraciĝas nun… kial oni ne operaciis min? Ni legis ke operacii je avancinta grado, je stadio 4 kiel la mia, povas krei metastazojn, kaj ĉiel ajn, estis tro malfrue… Do, heroe mi klarigadis al la nesciantoj: ne, nenia operacio kiam estas metastazoj. Se la rigardo estas scivola kaj demandema, tiam mi aldonas: tro malfrue. Jen! Sed sekundon poste mi bedaŭras, la homo foriras, terurita. Do mi ne plu klarigas, nun mi diras ke ne indas, eĉ aldonas ke ne indas ĉar la traktado funkcias. Sed, tamen, estas maljuste, ne por mi, sed por ili, tiuj en la “stadio” 1, 2, 3, ke ili estas mutilataj. Mi estas bonŝanca, ĉu mi meritas?

R kiel resaniĝo
Kial mia kancerologo ankoraŭ ne elparolis tiun vorton? Estus tiom simple!!! Resaniĝo, sinonimoj: pliboniĝo, amnestio, paciĝo, indulgo, ripozo. Estas granda pliboniĝo, mi estas pacema, ĉio malpliiĝis, mi estas en paco, la naturo estas indulgema, mi estas tre bone fartanta, do ĉu mi estas saniĝinta? 10 monatojn post la diagnozo, nenia signo plu de la tumoroj, nek de la etaj, nek de la dikaj. La statistikoj diras: 5 jarojn poste, 10% de la pacientoj ankoraŭ vivas. Kaj mi estas nur en la tria jaro. Eble pro tio la vorto ne estas eldirata? Vere, mi plu ricevadas kemiterapion.

T kiel tempo
La tagon de la diagnozo, mi pensis ke komenciĝas la lastaj fojoj: “la unua tago de la resto de mia vivo”. Tiun horon, dum la doktoro skizis por mi la plej verŝajnan kaŭzon de miaj doloroj, mi devis, por la lasta fojo, iri al lernejo preni mian filon kaj, lastan fojon, stiri hejmen, paki valizon por la hospitalo kiu atendis min tuj. Tiam, ne pripensi. Tiam, la tempo ĉesas kaj limiĝas je horoj kaj tagoj. Finitaj la projektoj, finita la estonteco, ne pripensi. Sed jen venis morfino, kiu helpis la horloĝon restarti, unue sendante min en vatonubon sen temposenso. La ĉiutago enhospitala redonis tempon, eĉ se ekster la mondo, tempon de vizitoj de la flegistoj, de doktoro, de István, tempon por manĝoj kaj aliaj plezuraĵoj. Se oni akceptas afable pruntedoni sian korpon al doktoroj kaj teknikistoj, la fido ekvenas, kaj la tempo lasas sin adopti.

T kiel timo
Tiu de aliaj. Tamen, la kancero ne estas viruso. Ĝi ne kaptiĝas per kontakto! Sed oni povas imagi kiom sentemas la aidosomalsanuloj kiam ili anoncas sian malsanon al nekonatoj. Kian mienon ili havas!!! mi legis sur la vizaĝoj la teruron, mian enterigon, la timon pri suferoj, adiaŭojn, “ho dio mia, ŝi mortos”, nur ĉar mi havis perukon kaj grizan vizaĝon. Temas nur pri manko de sperto, ĉar ofte, la pli-ol-50-jaruloj demandas “kiel vi fartas?” kaj demandas pri novaĵoj, rakontas pri sia edzino, frato, amiko, pozitive, kaj mi ja petas nenion pli. István, por esprimi sian koleron, rakontadis al ĉiuj ke lia edzino havas kanceron, tiel, senatente, krude, seke. Sed ne utilas ŝoki la homojn. Mi preferis nenion diri, ne rakonti, rezervi tion por poste. Mi ĉiam ŝatis la ideon “se ili scius; kiam ili scios”, kvazaŭ malfruan venĝon plej plezurigan. Mi imagis la reagon kelkajn monatojn poste: “sed ŝi ne mortis? Ŭaŭ!!!” kaj ili admiros min!! Kiel tiu juna staĝantino en mia laborejo, kiu rakontis la kanceron de sia patrino (ia stadio 2, do nenio…); mi diris al ŝi ke ankaŭ mi estas malsana, ŝi demandis ĉu diabeto, ne: metastaza kancero, kaj jen ĝuo: “ho dio mia, mi ne sciis, mi pardonpetas, sed vi bone aspektas”, “he jes mi estas forta”, kia ĝuo, tiu admiro en la okuloj. Estis nekonatino, estis tiom stulte, senmotive. Mi neniam plu refaris tion.

T kiel translokiĝo
Mi ŝanĝis landon tri fojojn. Translokiĝis eĉ pli ofte. Ĉiufoje, estis nova aventuro: ŝangi administraciaĵojn, ĉion malkovri denove, lerni novajn vortaron kaj regularon, aventuri en labirintoj administracia, kultura kaj lingva. Paŝo post paŝo, avanci kaj lerni por esti aŭtonoma kaj ne maltrafi la ŝancojn pri enorda ĉiutageco nek pagi tro pro eraro. La kancero estas iom tia: aventuro de translokiĝo plena de surprizoj, komplika mondo kun granda vortaro al kiu necesas adaptiĝi, paŝo post paŝo, mondo riĉa je veraj kulturaj kaj homaj malkovroj.

V kiel vojo
La vojon al resaniĝo mi ankoraŭ ne trovis, sed mi kredas je nova medikamento atribuota al mi en julio 2013. Ĝi kostas 5000 eŭrojn monate… do certe efika?… La vojon al paco mi trovas. Paco inter konfliktemaj sentoj: mi vivos pli ol 15 jarojn ankoraŭ / mi mortos fruaĝe, pace nun mi vivas kun tiaj sentoj, kaj ĝuas la ĉiutagan vivon…

Fabienne Berthelot

 

Notoj:

metastazo: solidaj kreskaĵoj de tumoroj en histo distanca al la origina tumora loko (difino el Vikipedio, preferinda al tiu en NPIV).

herceptino: esperantigo de Herceptin, komerca varnomo de trastuzumabo, t.e. unuklona antikorpo produktita kontraŭ virusaj kaj bakteriaj infektoj, speciale en mamokanceroj.

paracetamolo: esperantigo de Paracetamol, nekomerca varnomo de dolormildiga medikamento.

dinamika: (fig.) nefiksita, moviĝema, agema, vigla (ReVo).

FONTO: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1614b8c416bf6d41

COMO SABER QUAL A SUA MISSÃO NA TERRA ?

Postado por ana maria teodoro massuci em 30 janeiro 2018

A missão de cada um tem conteúdos específicos e intransferíveis, carregados de dons únicos e potenciais que somente aquele indivíduo conseguiria desenvolver. Muito embora quando falamos sobre a missão de cada um, passamos a ideia de uma tarefa única, personalizada, encontrar e realizar a missão da alma tem aspectos genéricos que se aplicam a qualquer ser humano. Todos temos dons ocultos específicos que podem e devem ser aflorados durante a vida, os quais se bem aproveitados, poderão promover um incrível aumento na plenitude e na alegria de existir de uma pessoa. Contudo, mesmo após o afloramento de determinados dons, muitas pessoas ainda munidas de potenciais latentes, não conseguem se concentrar no que realmente importa, a evolução da consciência e o foco em um estilo de vida voltado para os valores da alma.
A maioria das pessoas, que em algum momento se perguntam sobre suas missões aqui na Terra, já começaram a sentir um dos primeiros sintomas que indicam que elas não estão alinhadas com os seus propósitos: o sentimento de vazio. Este sentimento não vem sozinho, com ele sempre encontramos a angústia, a frustração e o desânimo que gera o efeito nota 5.
O efeito nota 5 é aquele conjunto de características que surge em uma pessoa que não faz o que ama fazer, que não vive uma vida cheia de propósitos, que não tem alegria no olhar, que não consegue construir aquele tipo de motivação que transforma os lugares por onde ela passa. São pessoas que fazem “tudo direitinho”, que pagam as suas contas, que não fazem mal a ninguém, que são bons cidadãos e só! Não têm energia para criar novos projetos e para inspirar mais pessoas a tal. E a simples razão é porque não estão focando o estilo de vida para os valores da alma.
PRINCÍPIOS VALIOSOS
Alguns passos são necessários para que você comece a se alinhar com você mesmo:
1 – Evoluir sempre é a questão mais importante da nossa existência. Em primeiro lugar, você precisa melhorar os aspectos da sua consciência, curando os traços negativos da sua personalidade, como raiva, medo, tristeza, mágoa, pessimismo, intolerância, agressividade, tendência a criticar, tendência a controlar os outros, tendência a se isolar do mundo, tendência a se culpar, e assim por diante. Leia livros, faça cursos, terapia, participe de grupos específicos, todavia jamais, sob nenhuma circunstância, deixe de dar prioridade número um a curar os seus pensamentos e emoções negativas.
2 – Entenda que você é 100% responsável por você. Ninguém é responsável pela sua felicidade e você também não é responsável pela felicidade de ninguém. Arregace as mangas e siga em frente com vontade de fazer a diferença. Você pode até não saber o que está fazendo e também não ter certeza se está no caminho certo, mas se você estiver cheio de ânimo para encontrar o seu caminho, naturalmente irá encontrar, pois esse movimento obedece a leis naturais.
3 – Você não conseguirá ir a lugar nenhum se não valorizar o que você é e o que você tem no agora. Jamais reclame, jamais critique, tampouco gaste o seu tempo se lamentando pelo que não tem ou não conseguiu. Gratidão e foco no seu objetivo são ingredientes mágicos que irão turbinar a sua energia interna de realização.
4 – Ser para ter é a chave. No mundo atual, a maioria das pessoas olha ao seu redor e em algum momento sente uma carência profunda por não ter os bens materiais que o vizinho tem, por não ter o emprego que um amigo tem ou o relacionamento perfeito que aquela pessoa que está na mídia. Nesse momento, de forma ilusória, a pessoa pode acreditar que para ser feliz precisará dos bens materiais do vizinho, do emprego do amigo ou o relacionamento perfeito daquela celebridade. Como dificilmente ela conseguirá tudo isso, tal e qual as pessoas citadas conseguiram, então, o sentimento de carência pode vir à tona com toda força. Você não pode inverter o caminho das coisas, não podemos ter algo para ser, entretanto, devemos ser para ter. E o ser para ter envolve exatamente a aplicação correta do princípio 1.
5 – Adquira o hábito da reflexão diária. Sem parar todos os dias, silenciando os sons externos e acalmando a mente, você jamais escutará a voz da sua alma. Internamente, no âmago da nossa consciência encontramos as respostas certas para absolutamente todas as situações da nossa vida, contudo, não somos acostumados a isso. Todos os dias, feche os olhos por dez minutos e faça perguntas mentalmente para você, as quais têm o objetivo de analisar como a sua alma se sente quanto à forma como você vem vivendo a sua vida. Algumas perguntas que você pode se fazer são:
– Eu estou no meu lugar no mundo?
– Quanto esforço eu faço para ser aceito(a) pelas pessoas à minha volta? Isso é realmente necessário? Eu estou agindo corretamente?
– Qual é o tamanho e qual é a qualidade do legado que eu já construí nesta vida? Quantas coisas eu já fiz pelo mundo das quais eu posso me orgulhar?
– Eu gosto do que me tornei?
– O que eu pretendo começar a fazer neste instante para melhorar a minha vida e o mundo?
6 – Você só muda o mundo começando por você. Você não consegue mudar no outro o que não consegue mudar em você. Ensine pelo exemplo, seja o exemplo! Se quer mais harmonia, conquiste-a primeiro. Se quer que alguém tenha mais amor, mais paciência, mais perdão, então, tenha você primeiro mais amor, mais paciência e mais perdão.
7 – Saia do piloto automático. O mundo de hoje está programado para as pessoas não pensarem, não refletirem e viverem dentro de uma proposta de comportamentos controlados para um padrão materialista unicamente e linear. Não assista TV demais, não leia futilidades demais, não faça o que todo mundo faz o tempo inteiro, não fique na corrida louca do inconsciente coletivo, pois assim você será engolido.
8 – Tenha disciplina nos assuntos essenciais. Toda pessoa, com o tempo, descobre valores os quais ela não suporta viver sem, por isso, descubra quais são esses valores na sua vida e dê muita atenção a eles. Todos nós temos áreas de nossas vidas que podem ser consideradas estratégicas, então as mapeie e determine um plano de ação para que sejam bem organizadas em sua vida.
9 – Viver o seu melhor é uma consequência. Quando você aplicar na sua vida um estilo de vida e comportamentos voltados para os princípios anteriores, naturalmente os seus dons e talentos começarão a aflorar e você será inspirado a fazer novas coisas. Mas atenção! Não há como ser feliz com seus próprios talentos, se você não souber aplicar os princípios anteriormente citados.
Bruno J. Gimenes

FONTE: http://www.espiritbook.com.br/profiles/blog/show?id=6387740%3ABlogPost%3A2744679&xgs=1&xg_source=msg_share_post

COOPERAÇÃO / SOLUÇÕES / HORA DE SE REAVALIAR

 Mensagem Diária do Arcanjo Gabriel

COOPERAÇÃO

Mensagem Diária do Arcanjo Gabriel

Através de Shelley Young

08/01/2017 

“Suas respostas “sim” tornam você cooperativo com o universo que o ama”

 

Você, automaticamente, diz não às coisas?

Quantas vezes por dia você diz não sem pensar?

 

Quanto mais “nãos” você diz, mais resistência você cria em sua vida.

 

Isso não quer dizer que você deve dizer “sim” a tudo, porque algumas coisas não combinam com sua vibração energética ou serão para seu mais alto bem.

 

Estou, simplesmente, sugerindo que você pare e considere todas as coisas antes de decidir se deseja prosseguir com algo ou não.

 

Então, da próxima vez que você for solicitado a fazer alguma coisa, por que não se sentir nele? É realmente um “não”? Você está respondendo por hábito de como você era e que pode não coincidir com quem você é hoje? Por que é um “não”?

 

Tantas vezes o universo quer trazer novas experiências agradáveis para você, mas, simplesmente, você não permite.

 

Se procurar sentir seu corpo, você receberá uma resposta verdadeira.. Um verdadeiro “não” será sentido com muita resistência ou tensão em seu corpo, geralmente sentido em sua área abdominal. Um “sim” será sentido como um fluxo.

 

Se você está indeciso, por que não tentar?

Pode acabar sendo divertido.

 

Um ser humano que, consistentemente, está aberto a dizer sim à vida é muito mais fácil de surpreender e deleitar.

 

Suas respostas “sim” tornam você cooperativo com o universo que o ama e que trará mais e mais para sua expansão e experiências.

 

~ Arcanjo Gabriel

 

http://www.decoracaoacoracao.blog.br/2018/01/cooperacao.html

 

SOLUÇÕES

Mensagem Diária do Arcanjo Gabriel

Através de Shelley Young

10/01/2017

 

“Sua alma, seus guias e ajudantes, conhecem as infinitas possibilidades, potenciais e soluções perfeitas que existem”

 

Qual é a única coisa na sua vida que você percebe como te puxando para trás?

 

É saúde? É financeiro? É amor? É uma ferida velha que você não conseguiu curar?

 

Pergunte-se, com honestidade, se você tem usando a mesma velha abordagem em seus desafios.

 

Querido, se você tentou o mesmo repetidamente sem sucesso, talvez seja hora de mudar as coisas.

 

O que você poderia fazer diferente?

Como você pode mudar o seu pensamento sobre uma questão?

Existe uma nova abordagem que você pode tentar que não tenha sido tentada antes?

 

Se você realmente não conhece a resposta a nenhuma dessas perguntas, a resposta sempre pode ser encontrada através da entrega. Entregue-se à solução perfeita e, em seguida, permita-se levar a isso.

 

Sua alma, seus guias e ajudantes, conhecem as infinitas possibilidades, potenciais e soluções perfeitas que existem.

 

Se você não encontrou o alívio que procura, as soluções existem além do que você já tentou. Mude as coisas. Seja criativo. Esteja disposto a explorar e ser conduzido, e você encontrará o seu caminho.

 

A única maneira de não resolver um problema é se você optar por permanecer nas energias onde a solução não existe.

 

~ Arcanjo Gabriel

 

http://www.decoracaoacoracao.blog.br/2018/01/solucoes.html

 

HORA DE SE REAVALIAR

Mensagem Diária do Arcanjo Gabriel

Através de Shelley Young

11/01/2017

 

“É hora de reavaliar como você se define”

 

Querido, se você considera tudo difícil de ser feito ou abençoado, assim seu dia se desenrolará para você.

 

Como você se declara ser é exatamente como o universo irá responder a você, porque sempre o honraremos em sua auto-expressão.

 

É hora de reavaliar como você se define e se isso corresponde ao que você gostaria de experimentar.

 

~ Arcanjo Gabriel

 

http://www.decoracaoacoracao.blog.br/2018/01/hora-de-se-reavaliar.html

 

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar

Tradução e Formatação – DE CORAÇÃO A CORAÇÃO 

http://www.decoracaoacoracao.blog.br

https://lecocq.wordpress.com

Fonte – Trinity Esoterics 

TRANSFORMANDO O MEDO EM PODER – Kara Schallock

Mensagem de Kara Schallock

27 de Janeiro de 2018

Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é liberar todo o medo. Ter medo, não importa com o que esteja relacionado, impede-o de ser um criador poderoso. Criar a sua vida é o seu trabalho no Novo. Ninguém mais pode fazer isso por você. Não há bloqueio; só há o medo do seu Poder.

Aceitar plenamente o seu Poder para criar e manifestar é o que está esperando por você. Nada acontece automaticamente; você (como o ser soberano que você é) deve dar um primeiro passo para o que deseja manifestar … depois de reivindicar o seu Poder.

 

Na verdade, muitas vezes, dar um primeiro passo também ativa o seu poder para criar. Muito está relacionado ao medo: todas as emoções menos elevadas, como a preocupação, a dúvida, a vergonha, a raiva, o controle e todos os outros. Libere o medo e entre no poder para criar e se manifestar.

 

Você não está sozinho ao transformar algo; na verdade, há um poderoso redemoinho de energia disponível para você em qualquer Oportunidade que você optar por manifestar. Embora isso o ajude a evoluir, isto também o ajuda a liberar o velho que você ainda possa carregar.

 

Esse redemoinho pode parecer como estar desorientado, não ancorado, desconectado, com insônia, depressão, dores de cabeça e outros fenômenos emocionais e físicos. Isso é verdadeiro se você está liberando ou integrando.

 

Para acessar esta Luz, simplesmente pretenda receber. Se você ainda está carregando suas feridas antigas, esta Luz pode ajudá-lo a liberá-las e transformá-las. As suas feridas antigas envenenam o espírito, afetando todos os aspectos da sua vida, se elas não forem liberadas.

 

Essas feridas podem ser o resultado e a percepção de que os pais, amantes passados, filhos, amigos ou qualquer coisa em que você assumiu a percepção da ferida, fizeram algo a você. Depois de liberar a ferida, interiorize-se e encontre onde você carrega a energia de vítima. Esta é a crença de que as coisas acontecem com você e não para você.

 

O Novo Mundo

 

Você acha que uma nova Terra irá aparecer?

Não. A Terra continua a ser a mesma, como você … apenas diferente.

 

É a sua consciência que muda.

A Nova Terra está aqui agora.

 

Ser novo significa que você vê e experiencia através dos olhos do Amor; não na maneira antiga de ver as coisas na dualidade (bom / ruim, lindo / feio, certo / errado, etc.). Quando você libera o velho, você vê as coisas através da sua Alma; de seu eu perfeito; do Amor. Quando você flui com a consciência, sua consciência se eleva.

 

Não há julgamento ou raiva; existe apenas a Ordem Divina. Não há resistência aos desafios percebidos. Você passa por eles com Graça. O sofrimento ocorre quando você se liga a algo; quando você julga algo e quando você resiste a alguma coisa. Quando você aceita o que é como ordem divina, você flui. Se não se sentir bem, entre nisto com consciência e compreenda o que você deve aprender ou mudar.

 

Quando sua consciência se expande, você experiencia o Êxtase. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, você sente a felicidade em seu interior. Sua freqüência permanece elevada e muda continuamente à medida que você incorpora a sua Verdade; a da Alma; a do seu eu mais perfeito. Quando você aceita a sua verdade, que você é Amor, você ancora essa Verdade em todos os aspectos da vida. Pode ainda não parecer confortável, pois é tão novo e muda continuamente.

 

À medida que ela se move através de você (através de todos os seus corpos, células, DNA, sistema elétrico, etc.), eventualmente você fica confortável com todas as mudanças, mas você não criará outra matriz de zona de conforto, na qual deixe de se expandir. O Novo está sempre mudando e se expandindo, então o único lugar para estar é no momento presente para que você possa observar tudo a partir de um espaço imparcial.

 

Quando você é imparcial, você flui.. No velho, estar desapegado significa que você não se importa. No Novo, o Desapego é diferente em que você é realmente mais amoroso; você apenas não fica preso no drama ou no julgamento. A energia das pessoas não adere em você. Você mantém todos no Amor, sem o velho desejo de corrigir ou de salvar. Você permite aos outros o espaço para criar as suas próprias vidas, sem a necessidade de lhes dizer o que fazer, ou quem ser.

 

Você não se compara aos outros, sabendo e confiando que cada ser é um criador poderoso, como você. Se você se perceber querendo corrigir, salvar ou se comparar aos outros, entre nesta energia e descubra onde você ainda mantém o medo, e, então, aceite-o e o libere.

 

Saiba também que a ancoragem neste Novo dentro de você parece diferente do que a ancoragem no velho. No velho, a ancoragem o solidificou a tudo o que você pensou que era. No Novo, a Ancoragem ajuda o Novo Você a estar mais ancorado como você.

 

Você pode se perguntar como se encaixa com aqueles em sua família (especialmente), amigos, ou grupos, quando parece que você é o único que está evoluindo. Fique fiel a você e lembre-se de que diminuir a sua luz para se adequar aos outros não o ajuda ou a eles. Mantém todos no status quo.

 

Você pode estar com os outros e ainda ser quem você é.. Quanto mais você for o seu Eu Autêntico, mais a sua Luz brilha e mais a sua consciência se expande. Você perceberá que os seus dons aumentam, assim como as oportunidades e você não terá uma tendência para mergulhar na 3D por mais tempo.

 

Quanto mais você se elevar, menos a dualidade será uma parte de você.. Assim, a única coisa a fazer é ser você mesmo e fazer tudo o que o ajude a manter a sua Luz brilhante e a sua vibração elevada. Não espere que os outros, que possam não querer se elevar, sejam atraídos para você. Alguns o rejeitarão. Aqueles que estiverem preparados para mudar serão atraídos para você. Tudo está em Ordem Divina.

 

Você pode perceber que o seu corpo físico está mudando, bem como os seus corpos mental e emocional. O que você gostava de fazer, comer, ou beber, com quem você gostava de estar e muitas outras coisas, podem não mais atraí-lo. Seus padrões diários estão mudando. Você não pode esperar que o seu corpo físico aja da maneira com que estava acostumado.

 

Em vez de combater ou resistir a isto, aceite-o, flua com as mudanças.. Siga o ritmo do seu corpo, entrando em sintonia com ele e lhe perguntando o que ele quer. Quando se sentir desorientado ou inseguro, flua com o que está sendo apresentado; você está apenas se expandindo para ser Novo. Permaneça no Momento e suavemente libere a maneira com que costumava se sentir fisicamente. Isto o ajuda a fluir com as mudanças.

 

Você não está sozinho nisto. Embora os amigos e a família possam se afastar, você está cercado e é animado por muitos no físico e além, que estão escolhendo uma nova maneira de ser, também. Gaia está fazendo isto, também. Você pode ter notado. Ela está descartando as energias menos elevadas. Tudo está em um estado de Transformação… morrendo para nascer de novo.

 

Há aqueles que culpam as entidades de energias menos elevadas, pela negatividade que parece prevalecer agora. Não entre nisto. Isto é a energia de vítima. Apenas você está no comando.

 

Você pode escolher viver nas energias inferiores ou mais elevadas: a escolha é sua.

 

Se você se perceber entrando na negatividade, você pode liberá-la permanecendo positivo, meditando, queimando sálvia, usando Rosas ou Água de Rosas, ou entoando mantras positivos… ou seja o que for ao que for guiado a fazer para transformar a energia. Você é Amor, Luz… você não é uma vítima.

 

Se você trabalha com guias, que não seja a sua própria Alma, não se conecte com qualquer ser que se apresente. Eles poderiam lhe dizer que eles são assim e assim e eles podem não ser quem eles dizem que são.

 

Em vez disto, diga isto: “Somente aqueles da Luz Divina, do Amor e Plano Divino se apresentem agora.” Aqueles de uma vibração menos elevada devem deixar o seu espaço. Quando a sua energia for apenas Amor, você não será atraído para a negatividade, e nem ela será atraída para você.

 

Quando você muda para mais positividade, isto é, consciência, você atrai oportunidades maravilhosas para ser mais. Você não tem que controlar isto ou fazer algo para que isto aconteça, pois tudo ocorre em alinhamento com quem você é, interiormente.

 

Este é o propósito de se purificar e se reivindicar como Amor. Quando você está seguro, você é apenas Amor e tudo o que você atrai é desta vibração. Não pode ser de outra forma.

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar

Formatação – DE CORAÇÃO A CORAÇÃO

http://www.decoracaoacoracao.blog.br

https://lecocq.wordpress.com

http://www.soulsticerising.com

Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Gratidão a Todos e a Tudo, por Tanto, sempre !
Fonte: 
http://www..decoracaoacoracao.blog.br/2018/01/transformando-o-medo-…

sempre considere as suas bênçãos no final do dia e lembre-se de que você nunca está sozinho.

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar
sandramluz2011@gmail.com
http://sandramluz2010.blogspot.com.br
https://www.consciousreminder.com/2016/11/27/6-telling-signs-spirit…
Tradução Vilma Capuano – vilmacapuano@yahoo.com.br

SINAIS DE QUE O MUNDO ESPIRITUAL  TENTA CONTATAR VOCÊ

Postado por Patrizia Gardona em 29 janeiro 2018

Você já teve a sensação de ser observado quando ninguém está por perto?

Você recebe automaticamente uma mensagem dentro da sua cabeça e sabe que não está vindo de você, mas de um mundo diferente?

Há várias maneiras pelas quais o mundo espiritual pode tentar chamar a sua atenção, quer seja os entes amados desencarnados ou seus guias espirituais.


AQUI ESTÃO 6 SINAIS REVELADORES DE QUE O MUNDO ESPIRITUAL ESTÁ TENTANDO CONTATAR-LHE:

1. VOCÊ TEM SONHOS E / OU TEM VISÕES DURANTE A MEDITAÇÃO

O mundo espiritual transmitirá mensagens através dos sonhos. Eles também nos darão mini filmes durante a meditação quando abandonarmos a tagarelice e abrimos a consciência para receber sem interferência. Eles criarão cenários, ou fornecerão arquétipos para chamar nossa atenção.

Quando você dorme, você está se alinhando com o mundo espiritual. Todas as suas crenças desmoronam e você se torna mais receptivo aos outros Reinos. Espíritos irão compartilhar coisas com você. Tudo o que você precisa fazer é ter uma intenção deliberada antes de dormir ou meditar.

“O mundo dos espíritos pode conectar-se a você com facilidade quando a sua mente ainda está quieta e límpida. A meditação é muitas vezes chamada como “sentar no silêncio”. Sempre que quiser alcançar o Espírito deste lado da vida, comece sentando-se no silêncio. “~ James Van Praagh

2. SEUS SENTIDOS ESTÃO AUMENTADOS

Os espíritos se comunicam através do cheiro, toque, paladar, visão e som. Eles podem se agarrar aos seus sentidos olfativos, deixando você cheirar uma determinada flor ou erva. Eles podem causar uma ressonância/um zumbido no ouvido para que você saiba que eles estão perto de você.

Quando os tons viajam em diferentes dimensões, eles entram em nossos ouvidos com sons agudos. Eles podem usar a sua visão para se mostrar através das sombras. É nesses momentos que talvez você negue que esteja sendo tocado pelo mundo espiritual. Fique aberto e veja os milagres se desenrolarem.

3. ELETRÔNICOS COMEÇAM A REPLICAR

Os espíritos usarão luzes e outros componentes elétricos para que você saiba que eles estão nas proximidades. Somos feitos de matéria, e eletricidade é um canal para eles carregarem. Eles desligam as lâmpadas, elevam o volume no rádio e mudam os canais.

Eles também encontrarão uma música especial que permite que você saiba quem está com você. Os computadores param de funcionar, mesmo um carro não dá partida … até que chamem a sua atenção.

“Lembre-se de que, embora os corpos possam acabar, a energia que o conecta com um ser amado é eterna e sempre pode ser sentida quando você está aberto para recebê-la.” ~ Doreen Virtue

4. VOCÊ GANHA UMA INFORMAÇÃO INEXPLICÁVEL

Você já teve um tipo de conhecimento preciso, e você não sabe por que esse pensamento surgiu em sua cabeça? São os guias espirituais e os seus amados. Eles usam a telepatia para se comunicar conosco.

Escute aquela pequena voz que sussurra em você, cutucando para fazer algo e siga o seu instinto. Esse “saber” é uma sensação profunda do mundo espiritual que o orienta para algo mágico. Sempre que você pedir Guiança, aguarde sempre aquela pequena voz que lhe permite saber o que você precisa fazer.

5. CALAFRIOS E ARREPIOS FREQUENTES

Quando você está alinhado com o espírito, a temperatura corporal muda. Você sente aquele frio calafrio que leva a arrepios. Você já falou sobre um amado falecido e imediatamente sentiu arrepios?

Isso é para você saber que ele está com você. Afinal, somos seres espirituais com uma experiência humana. A conexão com o mundo espiritual está no lar. Esses arrepios são lembretes simples de que este mundo e o mundo espiritual são multidimensionais.

6. VOCÊ É GUIADO PELA SINCRONICIDADE

Alguma vez você já teve um momento em que estava pensando em algo e o adesivo em um carro parado num semáforo vermelho lhe deu a resposta? Essa é a perspicácia. Toda oportunidade que aparece é um trampolim para se aprofundar em sua existência.

Coincidências são sinais do outro lado que asseguram que você está no caminho certo. Essas pequenas cutucadas são parte do sistema do GPS Universal.

“Nós não criamos nosso destino; nós participamos da sua manifestação. A Sincronicidade funciona como um catalisador para a elaboração desse destino.”~ David Richo, em O Poder Da Coincidência: Como A Vida Mostra O Que Precisamos Saber

Não há separação em nossos Reinos. Todos estamos unidos de uma forma ou de outra. O mundo espiritual irá guiá-lo se você estiver aberto para receber as mensagens. Quanto mais você meditar, criar, Deixar Ir e amar, é mais fácil para os seus guias se comunicarem com você.

A Gratidão é uma grande recompensa por toda a assistência.
Sempre considere as suas bênçãos no final do dia e lembre-se de que você nunca está sozinho.

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar
sandramluz2011@gmail.com
http://sandramluz2010.blogspot.com.br
https://www.consciousreminder.com/2016/11/27/6-telling-signs-spirit…
Tradução Vilma Capuano – vilmacapuano@yahoo.com.br

O SIGNIFICADO DA VIDA. MENSAGEM DE SAINT GERMAIN

canalizada por Natalie Glasson, 26/01/18.

  • Postado por Celiaem 28 janeiro 2018

Eu, Saint Germain, envio minha energia e luz, de uma clareza e purificação violeta e dourada, para que penetre em cada um dos seus chacras. Queiram receber a minha luz em seu ser, permitindo que cada chacra se harmonize e se unifique, criando uma bela onda e atualização de luz em seu ser.

À medida que a clareza e a purificação preenchem o seu ser, emanando em todas as direções, permitam que a sua clareza interior desperte e acesse a sua percepção consciente.

Vocês são seres de clareza divina. Eu, Saint Germain, os convido a recitar para si mesmos, enquanto experimentam a onda de luz por todo o seu ser: ‘Eu Sou a clareza divina em manifestação’.

Quando sentirem como se estivessem incorporando a afirmação, sentindo e reconhecendo o seu significado, então, simplesmente sentem-se tranquilamente e observem tudo o que vocês são: a presença divina da clareza. Aproveitem a sensação mesmo que não consigam compreender ou explicar a experiência.

Enquanto começamos nossa comunicação hoje, juntos, com a presença desperta e reconhecida da sua clareza interior, vamos examinar um assunto profundo: o significado da vida. É somente com a presença da clareza interior que este assunto pode começar a ser compreendido. É importante para mim, afirmar que estou falando do significado da vida terrena e das missões da alma.

O significado da vida é pessoal para cada ser na Terra

Não podemos determinar a outro ser qual o significado, propósito ou valor de sua vida. Até com a mais profunda conexão com o Criador, a aceitação da consciência da Terra e a exploração do plano divino do Criador, ainda somos incapazes de compreender plenamente o propósito da sua alma. Também não é para vocês tentar fazê-lo.

Com uma conexão com o Criador, aceitação da consciência terrena e a exploração do plano divino do Criador, vocês têm a capacidade de reconhecer o significado da própria existência na Terra. Consequentemente, podemos reconhecer que é no interior do seu ser que a sua exploração pode se aprofundar, enquanto que a sua compaixão, aceitação e perdão são exigidos pelos outros.

Descobrir o significado de sua vida é perceber sua verdade interna

A depender de como vocês se compreendem e a existência na Terra, isso influenciará o nível do significado de sua vida com a qual vocês se conectam. Há uma versão do seu significado de vida dentro dos seus corpos emocional, mental, físico, espiritual e da alma. Cada versão será ligeiramente diferente e trará a realização ao aspecto do seu ser que a contém.

Quando um aspecto do seu ser não está cumprindo o seu significado ou propósito em sua atual existência, é quando a desarmonia e o desequilíbrio podem se manifestar em seu ser e em suas experiências.

Cada versão do seu significado de vida é semelhante a uma peça do quebra-cabeças, quando tudo está engatado, ativado e energizado, vocês se sentem completos na Terra e em sua existência, sentindo-se íntegros e equilibrados em níveis espiritual e físico.

Para descobrir o significado de sua vida, vocês podem começar perguntando, um após o outro, ao seu corpo emocional, corpo mental, corpo físico, corpo espiritual e alma: ‘Qual é o seu maior objetivo na existência atual? O que você deseja superar ou curar, e o que deseja incorporar plenamente?’ 

Reservar tempo para se conectar com esses cinco aspectos do seu ser lhes permitirá compilar e formar um cenário de clareza, direção e estímulo em sua percepção consciente, o que permitirá que vocês fluam mais profundamente em sua verdade.

À medida que um cenário maior, visão, compreensão ou conhecimento despertar em seu ser, então vocês compreendem o plano divino para a sua existência. Isso irá ativar uma compreensão maior de como vocês podem estar a serviço, como podem se curar, como podem experimentar a realização e muito mais.

Abrir mão das exigências egoicas de separação, medo e drama, os leva a um espaço de paz interna

Quando vocês experimentam uma presença maior de paz em seu ser, principalmente em seu ego, então é mais fácil reconhecer a presença do Criador em cada momento de sua existência. A paz do ego é quando não se está mais concentrado na sobrevivência, e, em vez disso, há uma concentração na presença do contentamento e da felicidade.

Quando o seu ego está focado na sobrevivência, isso influencia todo o seu ser e sua realidade de maneiras poderosas, o que promove experiências de desafios, dor e sofrimento. Assim como os pensamentos negativos e destrutivos e os sentimentos de não ser dignos, não amados e não merecedores.

Quando vocês estão vivenciando a percepção do ego e se concentram na sobrevivência de cada dia, vocês estão se distraindo do verdadeiro significado de sua vida. Consequentemente, o foco do ego na sobrevivência torna-se o significado de sua vida.

Vocês podem invocar minhas energias e minha presença, de Saint Germain, para curar e dissipar as energias do medo, da separação e do drama, que vocês podem estar mantendo e incorporando, além de me convidar para realinhar o seu ego ao propósito original de apoiá-los em experimentar plenamente o significado de sua vida.

‘Saint Germain, eu o invoco a trabalhar comigo durante meus períodos de sono, a partir de agora, até que a sua presença e o seu serviço não sejam mais necessários. 


Queira compartilhar comigo a cura mais apropriada para apoiar-me na liberação de quaisquer energias de medo, separação e drama.


Com facilidade e perfeição, apoie-me em fazer essa mudança energética em meu ser. 


Saint Germain, além disso, o convido a desfazer o alinhamento do meu ego com quaisquer aspectos negativos de sobrevivência e realinhá-lo com o contentamento, a felicidade e apoiar-me em conhecer, experimentar e incorporar o significado de minha vida. 


Agradeço antecipadamente pelo trabalho que realizar comigo.’

Esse pedido só precisa ser feito uma vez para mim, e eu começarei o processo durante os seus períodos de sono, prosseguindo até que uma percepção maior do significado de sua vida se manifeste em sua consciência.

A inspiração expande sua energia e lhes permite acessar a totalidade do seu ser e do Criador

Quando eu, Saint Germain, vivia na Terra, percebi que se eu me estimulasse a ficar continuamente inspirado e escolhesse as experiências, pessoas e lugares que me inspirassem, então, eu ficava continuamente em um estado de energia expandida capaz de me conectar ao Criador em um nível mais profundo.

Isso me serviu e me encorajou a perceber que a minha inspiração e energia expandida/consciência estavam sendo projetadas a partir do meu ser.

Então, percebi que os sentimentos e o despertar da inspiração eram o Criador falando comigo e por meu intermédio, uma ativação da energia do Criador de dentro de mim, encontrei todos os aspectos do meu ser, pensamentos, emoções e manifestações inspiradores, explorando-os com grande profundidade.

A constante agitação da luz, do amor e da conexão em meu ser criou uma unicidade e unidade profundas com o Criador que nasceu em meu íntimo.

O nascimento do Criador dentro de mim foi de longe a maior experiência de conexão com o Criador que já tivera anteriormente. Descobri-me como uma verdadeira expressão do Criador, sentindo que adotei o poder para inspirar o despertar do Criador nos outros.

Minha trajetória continuou a mergulhar mais fundo nas profundezas do Criador dentro de mim, e assim, os caminhos diante de mim se tornaram uma expressão do Criador, enchendo-me de clareza, direção, paz e significado.

Convidem-me a caminhar a seu lado e a direcionar a sua atenção para aquilo que os inspira interna e externamente.

Com clareza amorosa,

Saint Germain

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar

Formatação – DE CORAÇÃO A CORAÇÃO 
http://www.decoracaoacoracao.blog.br
https://lecocq.wordpress.com
Direitos Autorais: Natalie Glasson – www.omna.org
Tradução de Ivete Brito – adavai@me.com – www.adavai.wordpress.com

 

DISSOLVENDO OBSTÁCULOS

Mensagem de Julie Redstone, 13 de Janeiro de 2018.

Postado por Celia em 14 janeiro 2018

Todas as bênçãos para todas as almas encarnadas na Terra que neste momento estão participando da mais intensa purificação que já foi possível na matéria física.

Todos os seres encarnados na Terra, plantas, animais, insetos e até mesmo as formas de vida microscópicas, bem como aqueles seres de energia que não estão encarnados, mas trabalhando no interesse da Terra, estão trabalhando juntos de maneiras que são insondáveis para a mente, mas, às vezes, podem ser percebidas profundamente pelo coração e pelo Eu maior.

Amado, todo conforto e amor estão sendo enviados a todos aqueles que estão sofrendo com as dores do parto neste momento. Receba o conforto nas novas linhas de luz e de amor que estão sendo estabelecidas, tanto em si mesmo quanto em seus relacionamentos.

Todas as bênçãos estão sendo enviadas para ajudar a alinhar todas as almas com o seu verdadeiro propósito, com a sua verdadeira missão, e com aqueles de mentes e corações afins.

Amado, o que já foi invisível anteriormente, irá agora se tornar visível, de acordo com o tempo e a vontade sagrada de Deus, e de acordo com as escolhas de livre arbítrio de todas as almas que participam da Terra. Novos relacionamentos estão agora aparecendo e novas maneiras de ser, de viver e de criar estão agora sendo revelados.

Um salto quântico na consciência está agora diante de você, amado, e estamos com você. Na escuridão mais profunda, que está agora sendo revelada e purificada, encontra-se as sementes de um novo milagre de luz que virá.

O que isto requer, amado, é uma entrega daquelas partes do seu eu menor que são construídas sobre os velhos fundamentos da separação. Estes são hábitos, criados a partir dos dias das estruturas da terceira dimensão, do planeta Terra. Alguns de vocês viveram muitas vidas com estes hábitos, cujas memórias estão registradas em suas estruturas energéticas e celulares.

Você entrou agora em um novo momento do despertar multidimensional, onde a flor lótus do amor divino irá se manifestar em cada átomo, molécula, e partícula da matéria física, de uma maneira que não foi possível antes. Eventualmente, isto permitirá que todas as almas na Terra saibam e sintam de forma tangível a presença do Criador Sagrado Divino.

Tudo o que tem sido um obstáculo para o estabelecimento da luz na Terra está agora sendo dissolvido. Isto esteve acontecendo gradualmente ao longo dos anos, mas dará um salto quântico neste Novo Ano que está agora surgindo.

Amado, esta intensidade da purificação é extremamente árdua, pois as forças de oposição da energia também se fortaleceram, e estão no momento, tentando convencer muitos fiéis de que não há mais força para continuar.

As forças da negatividade têm a capacidade de bloquear o acesso à energia do coração e até mesmo de bloquear o acesso à força vital. É importante saber disto, de modo que possa contrariar estas forças com a prece e com a ancoragem no corpo sagrado da Terra.

A sagrada Terra está irradiando os níveis mais profundos da Luz que já foram possíveis e podem ser sentidos por muitos, simplesmente ao sair, colocar os seus pés no chão e respirar profundamente com as suas mãos estendidas para o céu. Esta verdadeira força vital é muito mais forte do que as forças de oposição da energia.

Conforte-se, amado, pois tudo o que foi separado virá a conhecer e a sentir o Um. Você tem um propósito sagrado e divino aqui na Terra que está surgindo na consciência e na manifestação. A seguinte prece pode ser um apoio e uma âncora durante este tempo.

Pelo poder do Cristo
E pela Luz do Cristo
Que toda a escuridão seja dissipada
Que somente o Amor e a Unidade permaneçam
E onde houver escuridão
Que haja a Luz

Enviamos todo o amor e bênçãos.

Que todos os seres conheçam e sintam a sua Unidade com o Divino.

Amém.

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar
Formatação da mensagem: DE CORAÇÃO A CORAÇÃO
http://www.decoracaoacoracao.blog.br
https://lecocq.wordpress.com
https://www.worldblessings.net
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

 

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL – TODOS TEMOS UM “PONTO DE DEUS” NO CÉREBRO


No livro QS – Inteligência Espiritual, a física e filósofa americana Dana Zohar aborda um tema tão novo quanto polêmico: a existência de um terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, torna-as mais criativas e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Ela baseia seu trabalho sobre o “quociente espiritual” (QS) em pesquisas só há pouco divulgadas de cientistas de várias partes do mundo que descobriram o que está sendo chamado “Ponto de Deus” no cérebro, uma área que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas. O assunto foi abordado em reportagens de capa pelas revistas americanas Neewsweek e Fortune. Afirma Dana: “A inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar nosso quociente espiritual”.

O que é inteligência espiritual?
É uma terceira inteligência, que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter alto quociente espiritual (QS) implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. O QS aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O QS está ligado à necessidade humana de ter propósito na vida. É ele que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações.
De que modo essas pesquisas confirmam suas ideias sobre a terceira inteligência?
Os cientistas descobriram que temos um “ponto de Deus” no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. Tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento racional, lógico. Dá a ele seu QI, ou inteligência intelectual. Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emotivo. É o responsável pelo QE, ou inteligência emocional. Um terceiro tipo permite o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador de regras. É o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamento. Esse tipo lhe dá o QS, ou inteligência espiritual.

Dana Zohar identificou dez qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes. Segundo ela, essas pessoas:
1. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo.
2. São conduzidas por valores humanos. São idealistas e creem na vida.
3. Têm capacidade de encarar desafios e utilizar a adversidade a seu favor.
4. São holísticas – têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade.
5. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado.
6. Têm independência de pensamento e comportamento.
7. Perguntam sempre “por quê?” e “para que”. São agentes de transformações.
8. Têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo.
9. Têm espontaneidade de gestos e atitudes, e são equilibradas emocionalmente.
10. São sensíveis, fraternas e compassivas.

Antonio Novais
Coach formado pela Sociedade Brasileira de Coaching.
Practitioner em PNL Licensiado pela Sociedade Internacional de PNL
Entusiasta da alimentação natural.
Acredito que cada ser humano deve cumprir sua missão nesta Terra.

Desperte o Sagrado que há em Você

FONTE: http://www.espiritbook.com.br/forum/topic/show?id=6387740%3ATopic%3A2740207&xgs=1&xg_source=msg_share_topic

ESCAPANDO DA MATRIX  FORMAS DE DESPROGRAMAÇÃO


Tradução baseada em artigo de Sofo Archon
Por Vilma Capuano

“A Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. Mas quando você está dentro, você olha em volta, o que você vê? Empresários, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas antes de nós conseguirmos isso, essas pessoas ainda fazem parte desse sistema e isso as torna nosso inimigo. Você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desconectada. E muitas delas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo”  Morpheus, The Matrix


Pense na forma como a maioria das pessoas vive: acordar de manhã, vestir-se, dirigir para o trabalho, voltar para casa 8 horas depois, assistir TV e dormir…

Os hábitos, a tradição e os sistemas de crença nos transformaram em autômatos que não apreciam a vida e seguem um caminho predeterminado pela sociedade. Esta programação, no entanto, pode ser quebrada.

Como se desprogramar:

1. Rompa os grilhões da religião organizada

A religião dogmática e organizada impõe às pessoas o que pensar e o que não fazer, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e errado; levando à supressão emocional e dor.

2. Pare de entregar o seu poder à autoridade

A maioria de nós foi ensinada a duvidar de si mesma e a fazer apenas o que a autoridade ordena, mesmo que não tenha vontade.

Agora, como adultos, não confiamos em nós mesmos. Votamos para os políticos – sob a ilusão de que, ao votar, temos o poder de escolher o nosso futuro. Assim, permitimos que um pequeno grupo de pessoas nos manipule para o seu próprio ganho pessoal, acreditando tolamente que eles querem contribuir para o melhoramento da sociedade – sem que sejamos os criadores do nosso destino.

3. Questione o sistema econômico atual

O dinheiro, em essência, é criado com dívidas, para ficarmos na ilusão de escassez de recursos, que obriga as pessoas a competir no mercado, como escravos assalariados. Isso inevitavelmente resulta no tremendo sofrimento e conflito social que prevalece em todo o mundo.

4. Desapegue-se do Materialismo

Sendo criados em uma cultura de consumo, acreditamos que o dinheiro pode comprar tudo o que precisamos … não precisamos nem bens nem serviços, mas amor, a fraternidade e criatividade. Portanto, … invista seu tempo e esforços para alcançar experiências de abertura do coração e expansão da mente.

5. Lembre-se do que você colocou no seu corpo

Contribui para sua saúde ou está envenenando o seu organismo? É ambientalmente sustentável? Escolher cuidadosamente, é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo e pelo mundo.

6. Escolha suas fontes de notícias sabiamente

O conhecimento é poder. Um verdadeiro buscador de conhecimento não aceita nada por crença, mas tenta desenvolver uma compreensão esférica e critica do assunto que está investigando.

7. Leia livros com visão aberta e capacidade

Leia aqueles que toquem sua mente e coração e lhe forneçam novas perspectivas que o ajudem a entender melhor a si mesmo e ao mundo.

8. Escape da “mentalidade do rebanho”


Você é um indivíduo único com talentos e dons para oferecer ao mundo.

Infelizmente, a sociedade reprimiu nossa individualidade desde o dia em que nascemos. Nós fomos programados … comece prestar atenção à sua voz interior, o que permitirá que você siga seu propósito e viva da maneira que realmente quer viver.

9. Experimente criar

Nós nascemos criativos, mas lentamente nossa criatividade foi tão suprimida que quase nos esquecemos de que somos criativos, e que temos o poder de manifestar o tipo de vida que desejamos.

10. Desenvolver a Consciência/Atenção plena

Aprender a viver no momento presente é uma ótima maneira de libertar-se do seu condicionamento.

Ao estar atento ao aqui e agora, você poderá responder ao que acontece a cada momento espontaneamente, sem ser vítima do seu passado – isto é, agir através dos danos que ele causou.

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar
Formatação da mensagem: DE CORAÇÃO A CORAÇÃO
http://www.decoracaoacoracao.blog.br
https://lecocq.wordpress.com
https://theunboundedspirit.com/deprogramming/
Tradução Vilma Capuano – vilmacapuano@yahoo.com.br

EMMANUEL sobre ALMAS GÊMEAS e o POEMA “Alma Gêmea”, dedicado a Lívia!

A QUESTÃO: – Será uma verdade a teoria das Almas Gêmeas?

– No sagrado mistério da vida, cada coração possui no Infinito a Alma Gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade.
Criadas umas para as outras, as Almas Gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das Almas que os sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa, e, no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das Almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas; atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo real para os seus corações – a da ventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte, perspectiva essa que a luz da Nova Revelação veio dissipar, descerrando para todos os Espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida.
Livro O Consolador – Emmanuel, psicografia de Chico Xavier – questão 323.

POEMA “ALMA GÊMEA

Alma gêmea da minh’alma,
Flor de luz da minha vida,
Sublime estrela caída
Das belezas da amplidão!…
Quando eu errava no mundo,
Triste e só, no meu caminho,
Chegaste, devagarinho,
E encheste-me o coração.
Vinhas na bênção dos deuses,
Na divina claridade,
Tecer-me a felicidade
Em sorrisos de esplendor!…
És meu tesouro infinito,
Juro-te eterna aliança,
Porque sou tua esperança,
Como és todo o meu amor!
Alma gêmea da minh’alma,
Se eu te perder, algum dia,
Serei a escura agonia
Da saudade nos seus véus…
Se um dia me abandonares,
Luz terna dos meus amores,
Hei de esperar-te, entre as flores
Da claridade dos céus…
Públio Lentulus Cornélius
( Emmanuel )
Do livro “Há 2000 Anos” – Emmanuel / Chico Xavier

Obs.: A resposta dos Espíritos à pergunta 298 d’O Livro dos Espíritos, negando a existência ia de união particular e fatal entre duas almas e mais o comentário pessoal de Allan Kardec também rejeitando essa teoria, fez com que o bondoso Mentor e Escritor Espiritual Emmanuel, desse a seguinte resposta através da mediunidade de Chico o Xavier:
“Meu amigo, Deus te abençoe o coração nas lutas materiais. Agradecendo o teu carinho fraterno, na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto, do novo trabalho, que deverá ser apresentado nos seguintes termos:
— “Grande número de almas desencarnadas nas Ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se, por algum tempo, incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas pelos seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos.”
“Devo o pequeno equivoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de “filtragem mediúnica”, onde o nosso pensamento foi prejudicado.
“Solicitando essa modificação, pediria a conservação, no texto, da humilde exposição relativa à tese das “almas gêmeas”, ainda que, em consciência, sejam os amigos da Casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva, em obediência à lealdade de respeitável ponto de vista. A tese, todavia, é mais complexa do que parece ao primeiro exame, e sugere mais vasta meditação às tendências do século, no capítulo do “divorcismo” e do “pansexualismo”, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos, mesmo porque, com a expressão “almas gêmeas”, não desejamos dizer “metades eternas”, e ninguém, a rigor, pode estribar-se no enunciado para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo, sob pena de aumentar os próprios débitos, com difíceis obrigações à frente da Lei.”

FONTE: http://www.espiritbook.com.br/profiles/blog/show?id=6387740%3ABlogPost%3A2743701&xgs=1&xg_source=msg_share_post