LA ESENCO DE NATURKURACADO

Skribita de Kees Ruig

Prelego de ing. Kees Ruig (NL) dum la INA-konferenco en Herzberg, somero 2011.

Tony Cicoria telefonis en telefonbudo en usona ferivilaĝo, kiam ĝi estis trafita de fulmolanco. Li restis kvazaŭ morta. La koro haltis, li spertis elkorpiĝon. Sed oni sukcesis reanimigi lin. Li suferis fortan kapdoloron kaj memorperdiĝon, sed feliĉe tiuj fenomenoj baldaŭ malaperis. Tamen unu fenomeno ne malaperis: antaŭe li tute ne estis muzikema, eĉ ne ŝatis muzikon. Nun li subite ekŝatis muzikon, estiĝis muzikema, eklernis pianoludi, eĉ ekimprovizis muzikon (el: Musicofilia, de Oliver Sacks, neŭrologo/muzikisto).

Eble vi konas la nomon de Rosemary Browne (GB) el la 60-aj jaroj: ŝi entrance notis komponaĵojn de famaj mortintaj komponistoj. Ŝi mem ne povis bone ludi la pianon. Same Sudamerikano povis entrance pentri kiel Rembrandt, Van Gogh k.a. Same iuj kuracistoj povis sukcese operacii entrance laŭ ne konata nun metodo.

De kie venas tiuj kapabloj?

Masaro Emoto (J) verkis libron Mizu wa kotae wo shiteiru (la kaŝitaj mesaĝoj de akvo – 2001) pri la influo de muziko, pensoj, emocioj kaj medio sur la formigon de akvokristaloj, do sur la kvalito kaj ecoj de akvo. Fotoj de tiuj kristaloj klare pruvas tiujn efikojn. Kaj certe vi aŭdis pri “ŝargita” akvo.

Estas nerefuteble, ke akvo akceptas informojn de ekstere kaj transdonas ilin, do akvo havas memoron.

80% de la mondo konsistas el akvo, 70% de la homo konsistas el akvo, do la informkapablo de akvo estas tre valora por la homo. Akvo estas gravega perilo por transdonado kaj retenado de informoj! Ekz. La efiko de la homeopatio baziĝas sur tiu principo (similia similibus curentur, Hahneman, 1796). Pro la ebleco de fotografado de akvokristaloj ni sufiĉe facile povas pruvi tiun karakterecon, sed ankaŭ alia materio havas tiun econ, ekz. mineraloj kaj aero. Mineralterapio estas konata kaj same la joga spirtekniko (prano). Informtransdonado eĉ okazas sen perilo; pensu pri sendrata komunikado.

Homaj ĉeloj same kaptas, retenas kaj transdonas informojn. La pruvo? La ĉeloj en nia korpo havas relative mallongan vivon. Daŭre ili estas anstataŭigataj de novaj ĉeloj. Multaj ĉeloj mortas post 2 semajnoj kaj estas anstataŭigitaj. Ĉiun sekundon 500.000 ĉeloj estas detruataj kaj refarataj! Post unu jaro ni konsistas 97% el novaj ĉeloj.Tamen maljunulo bone povas memori okazintaĵoj el sia junaĝo. Kaj la koro ne forgesas batadi. Kiomfoje la ĉirilataj ĉeloj renoviĝis?

Do ĉeloj estas influeblaj per informoj. Se ili ricevadas malbonajn informojn, tio povas domaĝi la sanon. Ekz., per tumorigo. Sed per naturkuraco ni same povas provizi la ĉelojn per bonaj, utilaj informoj. Resonterapio, rejkio, magnetismo kaj ĉakrotraktado estas kelkaj ekzemploj. Telepatio kaj hipnoterapio estas ekzemploj de senpera informado.

Bela ekzemplo el la fino de la antaŭa jarcento estas jena: En japana zoo bonoboj vidis ke homo lavis manĝaĵojn. Ili imitis tion kaj malkovris ke lavitaj terpomoj estis pli bongustaj ol tiuj nelavitaj kun sablo. De tiu tempo ili lavis la terpomojn antaŭ ol manĝi ilin. Sed post 3 monatoj subite sovaĝaj bonoboj en Afriko nenial eklavis siajn terpomojn!

Tamen la informtransporto kaj memorado sur ĉelnivelo ne klarigas ĉion. Arie Bos (NL), kuracisto kaj docento de la Universitato de Amsterdamo, konstatas en sia libro Kiel la Materio ricevis la Spiriton (2008), ke la nombro da cerboĉeloj ne sufiĉas por memori tiom kiom ni memoras. Feliĉe ni ne dependas nur de la encerbaj memorĉeloj. Kiel mi jam antaŭe menciis, ĉiuj ĉeloj en nia korpo posedas memorkapablon. Muzikistoj ekzemple ofte parolas pri la fingromemoro. Sed tio ne sufiĉas. La konata kvantumfizikisto Schroedinger (D) diras en sia libro Kio estas la Vivo (1944) i.a. “La truko per kiu ordigita (vivanta) organismo sin vivtenas, estas perabsorbo de ordigo el sia ĉirkaŭaĵo. Bos klarigas ke Schroedinger ĉi tie ne celas absorbon de molekuloj kaj kalorioj, sed pri kvalitativa kompreno, nome ordiga informado. Ĝi estas nenio alia ol revortigo de la principo de la kvantumteorio. Kian principon li celus? Ĉu kvantumoj? Laŭ Bos ne. Ne temas pri kvanteca energio, sed pri kvalito. Schroedinger diras en sia libro: “Vivantaj molekuloj kondutas sin ordige simile kiel partikloj en forte magnetisma kampo”. Li ja ankoraŭ aldonas, ke laŭ li la genoj en la ĥromosomoj kvazaŭ kristaliĝas. Li diris tion antaŭ la malkovro de la duobla heliksstrukturo de la DNA. Okulfrapa estas la simileco inter lia supozo kaj la konstatoj de Emoto! Laŭ Schroedinger la ordigo estas la cianokopio (“blueprint”) kiu daŭre denove estas plenigita kaj refarita. La tiam ekzistanta scivakuo estas nun plenigita de la hungara sciencisto, filozofo kaj muzikisto Ervin Lazlo en lia libro Kosma Kompreno (Cosmic Vision, 2004). En ĝi li demonstras la ekziston de spirita kampo, la t.n. 0-energia kampo, PSI-kampo aŭ Akaŝa Arĥivo. En ĝi ĉio estas konservita. Ni povas preni informojn el tiu arĥivo kaj ni povas aldoni informojn en ĝin. Fakte ni ne ‘povas’ sed simple ‘faras’ vole-nevole. La Akaŝa Arĥivo estas la ekvivalento de la kosma konscio, la kosma animo aŭ kolektiva konscio.

Same kiel la memoro ankaŭ nia persona konscio ne situas nur en la cerbo, sed ĝi traprenetras nian tutan korpon, ĉiujn niajn ĉelojn. Komparu ĝin kun radiado: energifrekvenco kiu resonadas en nia korpo kvazaŭ nia kantado en banĉambro. Aŭ kiel la nederlanda reformita pastoro kaj aŭtoro Kuitert titoligis unu el siaj verkoj pri tiu temo: La homo dum iu tempo loko por dio. Tiel la homo, aŭ prefere tiel ĉio, estas en kontakto kun la Akaŝa arĥivo. Ni povas uzi, fakte uzadas, tiun 0-energion dum nia tuta vivo. Ĉiuj niaj ĉeloj estas saturitaj de konscio kaj reagas al tio. Tiu konscio estas nur parto de la kosma konscio, kvazaŭ “pakaĵeto” de la universa konscio (= infofluo, prano, nirvano, chi, dio, prafonto, …). Etimologie konscio signifas plenscia estado(Germane: Bewusst-sein, Nederlande: bewust-zijn).

Nia fiziko reagas je certaj frekvencoj, ne ĉiuj.Vi komparu tiun resonadon al la funkcio de radio-aparato. Per ĝi ni povas ricevi diversajn staciojn sed ne ĉiujn; tio dependas de la tipo de radio. Tamen ĉiuj stacio-frekvencoj svarmas tra la etero. Tiu nia persona pakaĵeto estas nia animo (= dumtempa loko por dio). Per nia vivpenado ni povas ŝanĝi la amplekson kaj konsiston de tiu pakaĵeto, do la animo travivas kreskadon dum nia vivo. Ni povas konsideri tiun “personan” animon nia vera Mi. La hinda jogomajstro Ramana Maharishi iam esprimis sin tiel: La vera Mi estas tio kio troviĝas malantaŭ la penso “mi”.Tiel ni kontribuas al la kosma konscio (la Akaŝa arĥivo) kaj tiu kontribuo estas la celo de nia vivo! Kiam ni mortas, nia fiziko ne plu povas ricevi kaj manipuli tiun energion, tio signifas ke la animo “forlasas” la korpon kiu do kadavriĝas.

Mi povas bildigi la fenomenen per simpla komparo. Imagu akvarion plena de akvo. En la akvario troviĝas pluraj vazoj de diversaj formoj kaj grandecoj. Ĉar ili estas en la akvo, la vazoj estas plenaj de akvo. La akvo en la vazo havas la formon de la vazo. Tion oni facile povas konstati kiam oni levas la plenan vazon el la akvario. Do la formo kaj kvanto de tiu akvo diferencas po vazo. Tamen ĉie estas la sama akvo. Se vazo rompiĝas, la akvo en ĝi ne plu havas la formon de tiu eksvazo sed tamen libere restas en la akvario. La vazo estas nia fiziko kaj la akvo en ĝi nia animo. La rompiĝinta vazo estas nia mortinta korpo. Se ni nun metas en la akvarion vazon de precize la sama formo kaj grandeco de la rompiĝinta vazo, tiam la akvo en tiu vazo havos la saman formon kaj kvanton kiel la akvo antaŭe en la rompiĝinta vazo. Alivorte: ĝi havas egalan animon. Tion oni nomas kutimereenkarniĝo.

La interagado inter (la ĉelaro de) nia korpo kaj la animo estas niaj menso kaj spirito. Inter menso kaj spirito estas nur niveldiferenco. Kompreneble en tiu interagado nia cerbo ludas gravan rolon.

Ĉar ni ĉiuj (kaj ankaŭ la aliaj kreitaĵoj) estas en la sama “akvo”, ne estas malfacile kompreni ke ni povas influi unu la alian. Kaj ankaŭ kompreneblas nun, ke fizika ŝanĝiĝo (pro akcidento aŭ malsano) povas rezulti en psiĥan kaj mensan ŝanĝiĝon, do en animŝanĝiĝon. Tio okazis al Tony Cicoria el la komenco de mia prelego. Kaj ĉar la kosma energio (la animaro) libere trafluas nin, ni per disa atento, meditado aŭ aliaj teĥnikoj povas kapti specialajn ecojn, aŭ alidirite ni povas pruntepreni el la Akaŝa arĥivo. Altrudas sin la ideo de personaj (sklavaj) komputiloj, ligitaj al unu universala mastro-komputilo. Kaj nun vi komprenos kial la Hindoj (jam antaŭ pli ol 5000 jaroj) nomis tiun energikampon arĥivo. Tion Rosemary el la komenco de mia prelego spertis kaj multegaj aliaj homoj. Ni do iel havas akceson al tiu eterna infofluo. Teĥnikoj kiel meditado, jogo, tajĉio, mantrokantado, trancdancado, aŭtogena trejnado ktp., povas helpi nin malfermiĝi al tiu universa energio/arĥivo/konscio/plenscia estado.

Manko de infofluado povas okazi pro blokadoj. Komparu tion al la barita akvofluado tra kalkhava duŝo. Grava barilo estas nia cerbo, nia racio! La daŭra pensfluado vere povas fariĝi obstaklo. La homaro nuntempe tro raciiĝis. Krishnamurti daŭre avertis nin pri tio. Li nomis tion la kondiĉiĝo de nia menso (menstrudado). Li do konsilis senkondiĉiĝi. “Malpleniĝu la menson”. Tiam povas okazi kion engermane oni nomas la “Aha-erlebnis” (Ah-sperto). Tre simple: en malplena kapo estas loko por io nova. Intuicio, inspiraĵo kaj klarvido estas bonaj ekzemploj. Inventoj ofte estas produkto de kunlaboro inter animo (per la menso) kaj cerbo.

Revenante al la blokado de energio: tio povas rezulti en malsaniĝon. La esenco de naturkuracado estas la forigo de tiuj blokadoj, aŭ preferdirite la instigo de la korpo mem forigi la blokaĵojn kaj mem sin kuraci.

Akupunkturo, ŝiatso, ĉakraterapio, rejkio, homeopatio, herboterapio, hipnoterapio, ŝamanismo, resonterapio ktp., ktp., estas kelkaj ekzemploj. Ili helpas forigi la kalkon el la duŝo.

Ne estas malfacile konkludi, ke tro da materialismo, individuismo, egoismo kaj egocentrismo fermas la pordon al libera infofluo kaj senkondiĉiĝo. Ili estas la ekstremaj konsekvencoj de nia dualisma vivo, la vivo en tridimensia mondo kie regas konkurencado, vetludado kaj konflikto, la mondo de la kontraŭoj. La antikvaj Ĉinoj jam sciis, ke tiel ne estu. Anstataŭ la dualismon ili apogas la filozofion de la kompletigaj maloj, la jango kaj la jino kiuj kune kompletigas la tajĝion (= la granda spirado = prano ktp.). Tiel ili jam antaŭ jarmiloj ligis nian relativan (3-dimensian) mondon al la absoluta (1-dimensia) universo. Kaj tiel ili, same kiel la pra-hindoj sukcesis ligi sian personan konscion al la kosma konscio. Ĉu vi scias, ke en antikva Ĉinio la kuracisto estis pagita nur kiam la paciento (pli bone: kliento) estas sana? Tuj kiam li malsaniĝis, la pagado haltis! Malriĉaj Hindoj ofte ŝajnas apatiaj: “la dioj tiel decidis”. Tio estas firestaĵo de la antikva vivkoncepto ke estado estas pli grava ol havado. Oni loĝis en la nuno. Estinteco kaj estonteco estas fenomenoj de la relativa mondo kie tempo rolas. Estanteco apartenas al la absoluta mondo kie ne ekzistis tempo. Eckhart Tolle diras en sia libro “La potenco de la NUN”: Kompleta Atento = Kompleta Akcepto = Sindonado. Tio estas proceso de malligiĝo, de estado. Jen kion Krishnamurti nomas senkondiĉiĝo, kaj Lau-Dze Wej-wu-wej (fari sen fari).

Sufiĉas la teoriumado. Ni restu praktikaj. Tio ja estas la avantaĝo de nia tempo.

Guruoj kiel Krishnamurti, Tolle k.a. emas troigi, unuflankenigi aferojn. Ni bezonas ambaŭ preocesojn: materiakaj spirita disvolviĝo. Evoluo al balanca homo sapiens (konscia homo).

LA vivo apartenas la la Absoluta Universo = eterna = plenkonscia estado.

Kaj NIA vivo? Ĝi estas vere dumtempa loko por dio.

Ju pli bone ni konscias pri tio, des malpli ni bezonas kuracon. Kaj kiam ni tamen bezonas kuracon (nenio ja estas perfekta), tiam invitu konscian kuraciston. Ĉar lia kuraco aplikas la vivesencon.

Ne forgesante nian devenon kaj nian destinon, ni ankaŭ povos juste trakti temojn kiel aborton, eŭtanazion, suicidon kaj aliajn etikajn aferojn.

Samtempe ni konsciu ke la universo ne estas perfekta, simple ĉar perfekteco ne ekzistas: nenie, neniam kaj neniel. La vorto perfekta fakte signifas nur finfarita. Tamen ni fieru pri la universo kaj ni mem. Ĉar fine la Akaŝa Arĥivo sen nia 3-dimensia universo estas sensenca. Tiu eterna konscia estado, tiu pra-energio ja ne povas sin manifestacii sen NI!

estrada

A NATUREZA, LUZ QUE NOS GUIA!

Resume:

Mi montris la senfenomenan, senmaterian, absolutan (1-dimensian) universon vid’alvide nian fenomenan, krudmaterian, relativan, 3-dimensian mondon kaj interagadendon de ambaŭ.

Kondiĉiĝo raciigas. Tiam evoluo estas nur eksterpolado de la pasinteco.

Senkondiĉiĝo signifas disa atento sen antaŭjuĝoj kaj kun pli da klarvido. Tiam la Akaŝa arĥivo rolas en la evoluo.

Mi konsilas ke ni strebu al sinergio de ambaŭ. Uzu la teĥnikojn kaj metodojn por tio. Sed restu via propra guruo kaj ne blinde sekvadu aliulon. Aŭ kiel la hinda guruo Sudhai Baba diris: Via animo estas via guruo.

Intence mi ne parolis pri la ebleco de fajnmateria mondo, iu sfero inter nia ĉiutaga vivo kaj la plenscia estado, ĉar tiam la prelego trolongiĝus. Nur averto: estu singarda pri fabeloj el tiu intera mondo.

La menso kaj racio bezonas vortojn por esprimi sin. Mi pledis ne tro raciiĝi. Sed dum pli ol horo mi ŝutis nur vortojn sur vin. Mi pardonpetas. Mi parolis pri atento. Mi dankas pro via atento.

FONTO: www.jperegrino.com.br/index.php/artikoloj/176-laesencodelanaturkuracado

SEJA UM FILHO DA TERRA

Mensagem de Jeshua através de Pamela Kribbe
23 de Novembro de 2016

Queridos Amigos,

Eu sou Jeshua. Estou aqui para ajudar cada um de vocês a conectar-se com seu eu mais profundo, seu Eu-Cristo. Por um longo tempo vocês olharam para mim de baixo para cima, como um mestre e professor que mostra o caminho, mas estou aqui para passar a tocha a vocês. É bom estar aqui entre pessoas que pensam de forma semelhante, entre amigos. Vocês são muito queridos, eu os amo.

Vocês vivem numa realidade que se tornou desconectada da Realidade. A conexão com o que há de mais elevado em vocês, com sua essência, com sua alma, se perdeu. Esta desconexão acabou sendo institucionalizada na sociedade, na educação, no aconselhamento e na medicina. A falta de conexão com a própria alma é o que os fere mais profundamente e os torna infelizes. Mas estou aqui para ajudar cada um de vocês a recuperar essa conexão, a voltar a reconhecer sua verdadeira identidade e a experimentar a alegria de assumi-la.

Conecte-se novamente com a intensa fonte de luz que está viva em você, que se encontra no seu corpo terreno – no seu corpo físico, na sua mente, no seu coração. Eu o encorajo a unir-se a mim neste sentimento.

Em primeiro lugar, sinta a terra sob seus pés, sinta a energia da Mãe Terra. Sinta sua riqueza pura, a beleza da natureza e dos seres que nela vivem. Eles fazem parte de você. Os Reinos Animal, Vegetal e Humano precisam ser um todo, e valorizar e cuidar uns dos outros. Faça esta conexão agora com a Terra, com o seu Lar. Sinta a energia sob seus pés fluir da Terra viva para você. A Terra lhe dá as boas-vindas e o saúda como a alguém que ela conhece. Ela deseja acolhê-lo e sustentar seu corpo e seu espírito; deseja que você perceba que é um filho da Terra.

Como exemplo da inocência da natureza, temos os animais e as plantas; eles vivem numa consciência atemporal e, devido a isto, podem aproveitar o momento, a vibração e o fluxo da vida que corre através deles. Este atributo simples não é mais natural para você, mas pode voltar a sê-lo, se você o permitir.

Sinta no fundo do seu ser: “Eu vivo! O que quer que isto signifique, seja qual for o propósito disto… eu vivo!”

Sinta o quanto a vida é naturalmente livre e animada. Ela não procura nada; simplesmente é; e, ao mesmo tempo, está sempre mudando, sempre fluindo. Permita que esta energia vivaz mova-se até sua pelve e abdome. Veja se consegue inspirar para dentro dessa área do seu corpo, de modo a se conectar conscientemente com o fluxo de energia da Terra.

Você é um filho da Terra. Sem esta percepção, não conseguirá mudar nada e nem sequer viver verdadeiramente. A partir da sua cabeça e da sua mente, você consegue teorizar, analisar e aplicar conceitos, mas isto não terá nenhum poder real ou vida longa em seu interior, se você não cooperar com o fluxo dinâmico da vida da própria natureza. Então acolha o seu próprio abdome; acolha a vida em você – esta vida que é tão imprevisível e às vezes parece ter vontade própria.

A essa vida também pertencem as suas emoções e sentimentos, portanto conecte-se agora com eles a partir do seu coração, de modo que sejam bem-vindos. Você tem medo dos seus sentimentos porque foi ensinado a controlá-los com sua mente. No entanto, existe um desejo dentro de você, uma certa impetuosidade, ansiedade, um desejo de se libertar, de ser realmente livre. Quando este desejo é baseado na Terra viva, ele é o mais natural do mundo. Mas, quando baseado nas limitações estabelecidas pelo desconectado mundo humano, você desconfia do seu próprio desejo de liberdade e da sua própria sensibilidade; você não acredita mais neles, então dificilmente se atreve a estar presente em seu abdome, e, inclusive, muitas vezes se torna estranho ao seu próprio coração.

Sua maior tarefa nesta vida é aceitar-se como um ser humano que faz parte da natureza, e habitar completamente seu próprio coração e abdome. Isto traz luz à Terra. Quando um número suficiente de pessoas manifestar sua luz deste modo – como um ser humano vivo, com um coração aberto, e que está profundamente enraizado em seu próprio abdome – mais facilmente as velhas estruturas de poder, medo e corrupção desmoronarão. Haverá muito pouco para sustentar esses sistemas. Haverá luz demais, e isto provocará o colapso dessas estruturas. Mas a mudança vem do interior de todo o seu corpo; ela não pode ser imposta apenas pela cabeça. A mudança só pode ocorrer verdadeiramente a partir de uma conexão viva com seu eu terreno.

Agora quero ajudá-lo a curar mais diretamente a conexão com seu próprio eu vivente. E o melhor exemplo de vitalidade, naturalidade e inocência é uma criança que ainda não foi moldada pela sociedade nem pela educação. Um dia você foi uma criança na Terra, uma criança sensível, uma criança com uma consciência particular. Você nasceu com um certo conhecimento interior e sensibilidade em seu coração, que eram naturais para você. Mas não eram naturais para as pessoas à sua volta. Seus pais estavam carregados de medos, com ideias restritivas adquiridas no passado e, como criança pequena, você foi influenciado por tudo isso enquanto crescia. Este foi seu primeiro encontro com o mundo humano… o mundo de medo, confusão, escuridão; um mundo com uma conexão muito pobre com a singularidade da alma.

Vá até essa criança que existe dentro de você. Veja esse primeiro momento de confusão no rosto da sua própria criança interior. Sinta como era quando essa criança era pura, quando ela ainda estava conectada com seu próprio coração e abdome, quando era uma filha da Terra e sentia isto. Observe quais as energias do seu ambiente – talvez do seu pai ou da sua mãe – que mais o afetaram, no sentido de você ter perdido a conexão com sua própria alma. Aqui não existe nenhuma questão de culpa ou reprovação; apenas observe isto como um fato. “Onde e por que eu fiquei confuso… o que me fez ficar confuso, o que me despojou da minha força?”

A família de nascimento é uma das maiores causas de perplexidade em sua vida; um véu que cai entre você e sua própria alma, seu eu autêntico. Quando criancinha, você está profundamente ligado aos seus pais, nem sequer percebe a diferença entre você e eles. Há uma falta de fronteiras, que o torna especialmente vulnerável às influências dos medos da sua família de nascimento; medos inconscientes, talvez, mas que, mesmo assim, o afetam profundamente porque você ainda não tem nenhuma fronteira bem definida.

Ao manter claramente em sua visão a sua criança interior e os danos que ela sofreu, você consegue conservá-la junto a si, sob seu próprio controle, por assim dizer, trazendo essa criança perdida de volta ao Lar. Veja se consegue enxergá-la diante de si; veja se consegue encontrar uma criança perdida em seu interior, que precisa de você, do seu coração, da sua sabedoria interior e das suas raízes firmes. Convide essa criança para assumir o lugar dela no seu abdome, para encontrar repouso aí, e perceba-a assentando-se. Venha para Casa, para si mesmo, acolha suas partes sombrias, pois a sombra não é real. Você está confuso, você começou a duvidar de si mesmo e da fonte de luz que você é. Mas está na hora de despertar, para que a luz possa fluir novamente.

A alma da Terra o chama. Ela quer trabalhar com você para criar uma nova energia, uma onda de renovação neste planeta. Você é um Trabalhador da Luz. Sua alma ouviu o chamado para a mudança, não apenas em si mesmo mas também nos reinos da natureza da Terra e no coração da própria humanidade. Há muita dor e sofrimento no mundo, e você sabe que às vezes se sente impotente para mudar qualquer coisa. Mas você é um ponto de luz neste mundo – tenha certeza disto! Aprecie seu coração aberto, seu Eu aberto. Sinta isto novamente!

É provável que você, assim como outros, tenha feito muito trabalho interior durante anos, talvez décadas. E tenha passado muito tempo olhando para suas partes sombrias, investigando seus medos e crenças limitadoras, tendo se libertado de muitas coisas. Entretanto, quando observo os Trabalhadores da Luz aqui da Terra, vejo que o maior medo ou dilema de vocês é expressar-se neste mundo. Vocês se tornaram livres internamente e deram enormes passos adiante; foram muito sinceros consigo mesmos. Mas ainda têm medo de se desviarem do caminho, de serem diferentes; o medo de serem rejeitados ou punidos pelo que são. Estes medos geralmente vêm de tempos antigos, inclusive de outras vidas. Mas quero enfatizar que agora há espaço para vocês neste mundo.

Agora cada um de vocês pode externar sua alma, sua luz, pois isto é a única coisa que o fará realmente feliz. Você progrediu em seu crescimento interior e conscientização, a tal ponto que não mais se satisfaz apenas com isto. Há um anseio em você de demonstrar a sua luz e torná-la visível. Este, inclusive, é o próximo passo em seu caminho de consciência, porque evoca o medo em você. É preciso coragem e ousadia para ser completamente você mesmo neste mundo – mas isto é possível!

Peço-lhe agora para observar sua vida diária e sentir onde você restringe sua própria força e sua própria luz… se é no trabalho, nos seus relacionamentos pessoais, na sua família… Observe o que vem espontaneamente à sua mente como um aspecto da sua vida onde você não mostra seu eu verdadeiro. Você poderá ter uma sensação de ansiedade ou limitação ao pensar em fazer isto. Mas não se esqueça que o seu Eu Verdadeiro é um Eu Terreno; ele é cheio de vida, cheio de alegria, e é criativo. Sinta este Eu Verdadeiro em seu corpo. Em que ponto ele se sente restringido?

Pergunte a si mesmo se consegue pensar em um passo a dar, um passo concreto. E com a palavra “concreto”, quero dizer um passo visível, tangível, que lhe permita criar uma abertura aqui, de modo que você possa deixar que mais de si mesmo seja visível e se manifeste neste mundo. Talvez se trate de uma emoção que você deseja expressar mais claramente para outra pessoa. Talvez seja alguma coisa que você queira dar a si mesmo e que tem se negado por falsa modéstia. Talvez seja um projeto que você guardou para mais tarde, mas que nunca foi materializado. Permita-se dar esse passo e sinta a alegria transbordando diante da ideia de liberdade e vivacidade.

Este é o seu próximo passo: tenha orgulho de quem você é neste mundo. Seja um professor, seja um pioneiro, não se esconda mais. Seja confrontador, se for necessário, mas sinta o quanto você faz isto a partir do amor e da consciência. Você não precisa transformar o mundo em um lugar melhor. Não há necessidade de ser assertivo ou ambicioso demais quando se apresentar. A questão é simplesmente deixar-se fluir naturalmente, sem esforço, como um animal ou uma árvore que simplesmente são.

Eu saúdo a todos de coração e lhes peço que sintam nossas energias combinadas, que sintam nossa amizade. Nós somos iguais; nós estamos conectados.

Muito obrigado.

Jeshua

Direitos Autorais:
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net
Tradução de Vera Corrêa veracorrea46@ig.com.br

fonte:luzdegaia.org/

por: Fatima dos Anjos

Agradecemos a inclusão deste site em seu compartilhamento.

Honre o Divino em você, honrando o Divino nos outros.

╚══❘►Venham conhecer nosso site na plataforma ning:

http://portalarcoiris.ning.com/

UMA NOVA RAÇA DE HUMANOS: O QUE ESPERAR DAS CRIANÇAS ENCARNANDO AGORA. Guias Angélicos através de Taryn Crimi, 09.11.2016.
Postado por Celia em 28 novembro 2016
09.11.2016

Hoje, gostaríamos de focar sua atenção nas crianças que agora estão encarnando em sua realidade.

Com cada nova geração o progresso é feito; No entanto, essas crianças estão mais avançadas do que nunca. Elas não estão apenas mais avançadas em suas capacidades, também estão quimicamente e instintivamente diferentes em um nível celular também. É nossa intenção dar-lhe nossa perspectiva sobre as mudanças que você pode esperar ver nas crianças que entram em sua realidade e do que elas serão capazes.
Os novos pais neste momento são confrontados com o surgimento de crianças muito diferentes, como nunca. O que funcionou para gerações anteriores já não será suficiente ou aconselhável para esta “nova raça” de seres humanos. Vocês estão coletivamente em um caminho de rápido desenvolvimento e evolução e essas crianças estarão preparadas e prontas para esse avanço.
Por muitas gerações, os marcos que se tornaram indicadores do desenvolvimento de uma criança permaneceram os mesmos; Entretanto nos últimos 5-7 anos houveram grandes mudanças, no desenvolvimento das crianças, que nem sempre podem ser medidas em um gráfico estatístico.
Os bebês nascem muito mais alertas do que nunca. Desde o instante em que essas “velhas almas” entram nesta realidade, elas estão prontas para deixar sua marca, estão ansiosas para levar tudo para dentro.
As crianças sempre tiveram vibrações muito altas. Elas não têm nenhuma crença limitante no lugar que serviria para diminuir sua vibração. São fascinadas pelas alegrias simples da vida e capazes de viver no momento do agora.
Um bebê não se preocupa com o amanhã, nem se delonga sobre os eventos passados. Ele simplesmente está presente no momento do agora e experimenta cada momento de forma completa.
Essas crianças que estão encarnando nesta realidade têm papéis muito grandes para preencher. Suas capacidades refletem o que é possível nas dimensões superiores através da evolução de sua espécie. Anteriormente, vocês tinham entrado neste mundo para experimentar a dualidade, para ganhar experiências valiosas da enorme variedade que está disponível para vocês.
Essas crianças não virão com tanto para recuperar ou lembrar como as gerações passadas.
Elas estão aqui para mostrar-lhe como viver nas dimensões mais elevadas desde o início.
Como você está evoluindo, como você está crescendo e se elevando em consciência, está dando grandes passos para recuperar o seu verdadeiro poder. Essas crianças estão aqui para lhe oferecer uma nova perspectiva, uma nova maneira de viver juntos. As crianças sempre foram conhecidas por oferecer conselhos muito sinceros, no entanto, raramente eram levadas a sério.
Os cientistas eventualmente começarão a ver as mudanças que podem ser detectadas nos cérebros dessas crianças. Seus cérebros não funcionam exatamente como os adultos ao seu redor. Elas terão mais de seus cérebros ativados e, portanto, você verá novos dons intelectuais e habilidades provenientes dessas crianças. O que uma vez parecia impossível vai passar a ser esperado.
Você será capaz de ver evidências disso em exames de tomografia que mostrarão um grau muito maior de atividade a qualquer momento. Como uma criança aprende e desenvolve, caminhos são criados no cérebro, o que permitirá que essas habilidades ou informações sejam acessadas. Essas novas crianças terão muito mais caminhos que nunca foram gravados anteriormente. Isso permitirá o uso ideal de cada seção do cérebro para permitir que o maior potencial dele seja acessado.
É dito que a média humana usa apenas cerca de 10% de seu cérebro. Um equívoco comum sobre esta noção é a suposição de que essa porcentagem se refere à inteligência. No entanto, usando mais do seu cérebro como ele foi originalmente projetado para ser usado, permitirá um maior grau de conexão entre o seu Eu Superior e a sua mente física.
O conhecimento pode ser facilmente adquirido pelo uso adequado do seu cérebro sempre que novas informações forem necessárias; Não porque você terá uma maior capacidade de compreender, mas porque você será novamente universalmente reconectado e toda a informação está prontamente disponível para você fazer um “download” a qualquer momento.
O que as gerações anteriores levaram anos de treinamento intenso e memorização pode ser facilmente “baixado” em sua mente sempre que você desejar. Utilizando 100% de seu cérebro permitirá que você alcance habilidades que você só sonhou em adquirir; Um aumento na inteligência global é apenas um dos muitos usos de seu cérebro.
Isso seria semelhante ao uso de um dos computadores mais poderosos do mundo como uma calculadora para cálculos numéricos básicos. Bem, sim, ele tem a capacidade de calcular números, no entanto, isto é apenas uma das muitas coisas que é capaz de fazer. E assim é com seus cérebros. E é isso que essas novas crianças vão começar a demonstrar.
Estas novas crianças estarão incrivelmente receptivas e em sintonia com não apenas os pensamentos e sentimentos daqueles que os rodeiam, mas também da energia do passado, presente e futuro também. As habilidades psíquicas dessas crianças excederão bastante qualquer coisa que você já viu antes.
Muitas dessas crianças serão telepáticas. Serão capazes de enviar e receber os pensamentos dos outros, perto ou longe, a distância não importa. Será incrivelmente importante que estes dons sejam cultivados por seus pais e cuidadores. Embora essas crianças nasçam com esses dons e habilidades, se elas não forem nutridas e incentivadas a desenvolvê-las, essas habilidades irão enfraquecer ao longo do tempo.
A composição química e genética dessas crianças é fisicamente diferente do que qualquer humano anterior. Você vai notar que essas crianças são incrivelmente sensíveis tanto em seus próprios sentimentos, bem como para os outros. Elas não aprenderão da mesma maneira que as crianças fizeram antes delas. As antigas maneiras de aprender parecerão bastante chatas para elas e então perderão regularmente o interesse. Muitos pais novos estão testemunhando isso em seus próprios filhos, mas não sabem o que fazer.
A memorização mundana de fatos aleatórios não lhes será útil. As crianças sabem que devem seguir suas paixões, seus interesses e memorizar fatos mundanos não é de interesse para elas. Sua tecnologia avançou tão rapidamente que você pode agora “olhar para cima” qualquer pergunta que você tem e receber respostas em segundos na sua internet. Então, que necessidade terão essas crianças realmente para memorizar tais fatos? Novas habilidades serão necessárias para essas crianças que estarão avançando em um mundo em constante evolução.
Essas crianças não responderão bem ao estresse colocado sobre elas por tradições ultrapassadas. O que queremos dizer com isso é que elas não vão prosperar em um ambiente que espera que elas sigam as ordens que lhes são dadas simplesmente porque “é assim que sempre foi”.
Muitas tradições continuam sem a necessidade das coisas que uma vez foram criadas a partir da ideia de “tradição em primeiro lugar”. Muitos continuam a passar adiante simplesmente porque isso é o que eles foram ensinados e simplesmente não vêem razão para mudar. Essas crianças vão ajudar a substituir a velha maneira de fazer as coisas, com novas formas que são benéficas para todos.
Muitas indústrias, como sua profissão médica, sistemas escolares, indústria financeira e política estão precisando de mudanças drásticas. Essas crianças vão questionar tudo, pois elas estão aqui para quebrar o molde e introduzir uma nova maneira de pensar.
Você começou a ver os estágios iniciais das mudanças na forma como essas crianças aprendem com as crianças que foram rotuladas como ADD ou ADHD (Síndrome de Déficit de Atenção). A profissão médica diz que essas crianças têm um defeito que não lhes permite se concentrar, no entanto, temos uma perspectiva diferente.
Essas crianças não têm um defeito, mas simplesmente são incapazes de expressar adequadamente os dons únicos e habilidades que se encontram dentro delas em um sistema que está relutante em evoluir. Não é que elas não podem se concentrar. Elas simplesmente optam por não concentrar sua atenção em velhos e ultrapassados métodos de aprendizagem.
Recomendamos que você encontre no que essas crianças são apaixonadas e peça-lhes para expandir sobre este tópico e muitos ficarão espantados com a sua estranha capacidade de absorver uma enorme quantidade de informações sobre o tema.
Suas mentes são muito mais capazes do que se lhes dá crédito. No entanto, elas não estão sendo estimuladas ou incentivadas a usar suas mentes de forma adequada. Suas mentes trabalham de uma maneira diferente do que é considerado “normal”.
Muitos pais têm sido ensinados a temer qualquer desvio que seu filho exibe a partir da progressão “normal” de desenvolvimento de outras crianças, no entanto, nós desejamos assegurar-lhe que isso não é nada a temer, mas sim pedimos que abrace a singularidade de cada criança. O novo padrão será simples, não há nenhuma “norma”.
Estas novas crianças exigem uma educação mais individualizada daquela que é formada para que todos se encaixem em seu molde. Você vai ver mais e mais dessas novas crianças que não vão ressoar com os sistemas antigos e como o número dessas vai crescer, elas vão forçar os sistemas de educação a crescer e evoluir.
Mais e mais o campo médico vai procurar um rótulo para dar a essas crianças que não se encaixam a “norma”, no entanto, não será muito antes de o sistema de ensino perceber que não há nada de “errado” com esses alunos muito brilhantes, eles simplesmente não aprendem como as crianças costumavam fazer.
Todas as crianças têm fome de conhecimento, porém nem todas as crianças estão famintas pelo mesmo conhecimento. Muitos dos atuais sistemas educacionais estão focados na fusão de um grupo diversificado de crianças em moldes muito semelhantes, no entanto estas novas crianças irão prosperar em ambientes que são encorajados a desenvolver seus dons únicos e, ao fazê-lo, elas vão florescer entre a diversidade.
Nem todas as crianças irão compartilhar o mesmo conjunto de habilidades, nem todas elas experimentarão o mesmo desenvolvimento. Assim como todos vocês têm seus próprios dons e habilidades únicos, assim também são elas. Na verdade cada vez mais você vai notar que o “intervalo normal” de desenvolvimento para uma criança irá alargar consideravelmente, como cada criança vai florescer em sua própria maneira, em seu próprio ritmo.
No entanto, queremos tocar em apenas algumas das habilidades que você vai começar a ver desenvolver dentro dessas crianças.
Algumas crianças terão fortes habilidades psíquicas, lembrando vidas passadas e percebendo o invisível, enquanto algumas terão tremendas habilidades de cura; Outras usarão sua incrível criatividade para criar formas e moldar o mundo ao seu redor de maneiras que o surpreenderão.
Alguns irão surpreendê-lo com seu talento natural para desenhar tais imagens vívidas em idades muito jovens. Algumas possuem uma habilidade “super-natural” para manipular números em suas mentes em apenas uma questão de segundos, enquanto outras serão capazes de “ver” a energia que existe em torno de você.
Nós não estamos dizendo que qualquer criança irá possuir todos esses talentos… ainda. Entretanto, saiba que todas estas habilidades têm repousado dormente dentro de seus próprios corpos físicos.
Embora, essas crianças vão nascer com essas habilidades já ativadas, em muitos aspectos, elas mostrarão àqueles que os rodeiam o que é possível, ajudarão muitos a verem o que sempre esteve à sua frente. Chegará um momento em que todas essas habilidades não serão mais vistas como extraordinárias, mas sim tornar-se-ão comuns.
Filhos de gerações futuras ainda precisarão de paternidade, eles vão exigir a sua orientação, o seu encorajamento e seu amor, no entanto muito da informação mundana que requer tanto tempo será ultrapassada. Os pais serão capazes de concentrar sua atenção em outras experiências mais importantes tais como cultivar os interesses individuais da criança desde uma idade muito precoce.
Suas crianças pequenas guardam o molde para o que se encontra instintivamente em cada humano, porque não foram condicionados ainda por suas sociedades. Você vai notar que essas crianças serão todas únicas em seu próprio direito. No entanto, seu desenvolvimento será semelhante e que eles não aprendem da mesma forma que outras crianças que antes deles aprenderam.
Estas crianças, em uma idade muito nova procurarão introduzir os pontos de vista que abraçarão a diferença antes que se tema a ela. Perspectivas que considerem o que é melhor para a comunidade do que para qualquer indivíduo.
À medida que essas crianças crescem em adultos maduros, herdarão este mundo no qual vivem e continuarão a fazer mudanças para assegurar que, com cada nova geração, os seres humanos continuem a evoluir para um estado mais elevado de consciência. Essas crianças são apenas o começo do amanhecer de uma nova civilização.
Esperamos que esta mensagem tenha de alguma forma servido para iluminá-lo, pois sempre o nosso desejo é simplesmente compartilhar nossa perspectiva sobre a realidade na qual você chama de “casa”.

Em Amor e Luz,

Nós Somos seus Guias Angélicos.

Por favor, respeite os créditos ao compartilhar
DE CORAÇÃO A CORAÇÃO – http://www.decoracaoacoracao.blog.br
DE CORAÇÃO A CORAÇÃO – https://lecocq.wordpress.com
Fonte: Angelic Guides
Tradução: Sementes das Estrelas / Valéria Albuquerque

CIENTISTAS ESTÃO PRESTES A DESCOBRIR A FÓRMULA DA JUVENTUDE!

Você pode se imaginar vivo e saudável com 120 anos? Isso pode até tornar-se realidade mais cedo ou mais tarde, depois que a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA – Food and Drug Administration) recentemente concedeu sinal verde para que comecem os testes e experimentos clínicos do primeiro medicamento antienvelhecimento do mundo.
Já foi comprovado que a substância chamada metformina pode prolongar a vida animal, e por isso a FDA decidiu que os experimentos podem ser realizados em humanos para ver se ocorrem o mesmo efeito. A metformina já é a droga a mais usada no mundo para tratar a diabetes tipo 2.

Além disso, no ano passado, pesquisadores da Universidade de Cardiff, no País de Gales, observaram que os pacientes com diabetes que tomam metformina estavam vivendo mais do que outros que não eram diabéticos. Vale ressaltar que a diabetes encurta a expectativa de vida em até oito anos.

Caso sejam bem-sucedidos, esses ensaios clínicos significariam que pessoas de 70 anos poderiam ter a saúde biológica de 50 anos. Os cientistas também acreditam que desacelerar o envelhecimento poderia eventualmente consignar doenças relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer e Parkinson.

Nós envelhecemos porque nossas células se dividem para manter nossos corpos no melhor estado de saúde possível. Porém, quanto mais problemas surgem, mais vezes as células se dividem, o que significa que os danos aos nossos corpos eventualmente não podem mais ser reparados.

A teoria é que, se o processo de envelhecimento for abrandado, então todas as doenças e patologias associadas ao envelhecimento podem ser abrandadas também. Os cientistas acreditam que isso pode ser alcançado, porque todas as nossas células contêm um modelo de DNA que poderia manter nossos corpos em bom funcionamento para sempre, ou o maior tempo possível.

Acredita-se que a metformina possibilita estender a vida humanas devido à sua capacidade de aumentar o número de moléculas de oxigênio liberadas em uma célula. Acredita-se que este processo aumente a robustez e a longevidade das células.

Cientistas dos Estados Unidos estão atualmente procurando 3 mil voluntários entre 70 e 80 anos que têm ou estão em risco de câncer, doenças cardíacas e demência, para participar do experimento clínico com a metformina, que está programado para começar no início de 2017.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a expectativa de vida média global atualmente é de 71 anos, mas se os cientistas conseguirem replicar os resultados observados em animais durante os ensaios clínicos, a vida humana poderá aumentar em quase 50 por cento. Que incrível, não é mesmo?

FONTE: http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=8169

A FORMA MAIS ELEVADA DE ENERGIA É A COMPAIXÃO

Só a compaixão é terapêutica, porque tudo que é doente no homem é devido à falta de amor.

Tudo que está errado com o homem está de algum modo associado com o amor. Ele não tem sido capaz de amar ou ele não tem sido capaz de receber amor. Ele não tem sido capaz de compartilhar seu ser. Essa é a miséria. Isso cria todo tipo de complexos intimamente.

Esses ferimentos internos podem vir à tona de muitas maneiras: eles podem se tornar doenças físicas, eles podem se tornar doenças mentais; mas no fundo o homem sofre de falta de amor. Assim como a comida é necessária para o corpo, o amor é necessário para a alma. O corpo não pode sobreviver sem comida e a alma não pode sobreviver sem amor. De fato, sem amor a alma nunca nasce; não existe a questão de sua sobrevivência. Eis porque digo que a compaixão é terapêutica.

O que é compaixão? Compaixão é a forma mais pura de amor. O sexo é a forma mais baixa de amor, compaixão é a forma mais elevada de amor. No sexo, o contato é basicamente físico; na compaixão o contato é basicamente espiritual. No amor, compaixão e sexo são ambos misturados, o físico e o espiritual estão ambos misturados. O amor é meio caminho entre o sexo e a compaixão.

Você também pode chamar a compaixão de oração. Você também pode chamar a compaixão de meditação. A forma mais elevada de energia é compaixão. A palavra compaixão é bela: metade dela paixão; de alguma maneira paixão se tornou tão refinada que não é mais como uma paixão. Ela se tornou compaixão.

Na compaixão, você simplesmente dá. No amor, você está agradecido porque o outro lhe deu alguma coisa. Na compaixão, você está agradecido porque o outro levou algo de você; você está agradecido porque o outro não lhe rejeitou. Você veio com energia para dar, você veio com muitas flores para compartilhar e o outro lhe permitiu, o outro foi receptivo. Você está agradecido porque o outro foi receptivo.

Compaixão é a forma mais elevada de amor.

A maior angústia da vida é quando você não pode se expressar, quando você não pode se comunicar, quando você não pode compartilhar. O homem mais pobre é aquele que não possui nada para compartilhar ou que tem alguma coisa para compartilhar, mas perdeu a capacidade, a arte, de como compartilhar; dessa maneira um homem é pobre.

O homem sexual é muito pobre. O homem amoroso é mais rico comparativamente. O homem de compaixão é o mais rico, ele está no topo do mundo. Ele não tem nenhum confinamento, nenhuma limitação. Ele simplesmente dá e segue seu caminho. Ele nem sequer espera por você dizer um muito obrigado. Com tremendo amor ele compartilha sua energia. Isso é o que chamo de terapêutico.

A menos que a compaixão tenha acontecido a você, não pense que você viveu corretamente ou que você viveu absolutamente.

Compaixão é o florescimento. E quando a compaixão acontece a uma pessoa, milhões são curados. Quem quer que chegue perto dessa pessoa é curado. A compaixão é terapêutica.

Osho

https://universonatural.wordpress.com/2016/11/25/a-forma-mais-eleva…

imagem:http://www.anjodeluz.net/formula_compaixao.htm

A PERDA É INEVITÁVEL – LAMA PADMA SAMTEN

A perda é inevitável

Padma Samten

A aparente normalidade de nossas rotinas não nos prepara para os eventos-limite da derrota, abandono, depressão, doença e morte. Olhar esses acontecimentos com olhos de profundidade, antes que eles ocorram, nos ajuda a ter lucidez quando se concretizam. Omitir a realidade deles é inútil. Referindo-se à inevitabilidade da morte, Chagdud Rinpoche dizia, sorrindo: “antes de cair na água é necessário aprender a nadar”. Na nossa cultura, a morte parece algo a ser evitado.

Confrontados com a proximidade do fim de nossos entes queridos, nos sentimos incapazes de ajudá-los. Parece insuportável até mesmo ouvi-los. Impotentes, sofremos diante de suas dores e lamentos. Como ajudá-los e a nós mesmos quando nos aproximarmos desse momento? Onde colocar nossa mente e nossas emoções nessa passagem?  O que fazer quando entendemos que não poderemos mais ajudar nossos pais, nossos filhos e nossos amigos queridos? Nesse momento, as habilidades quanto ao funcionamento comum do mundo perdem seu poder.

Defrontamo-nos com o desconhecido, impenetrável à nossa compreensão. Situações-limite ocorrem também durante nossa trajetória, quando estamos doentes, derrotados, excluídos, impotentes. Parece não haver mais lugar para nós na vida, que então se apresenta hostil e inescrutável. Quando uma pessoa amada nos abandona, por exemplo, há um mundo que cessa. A dor da morte nos invade. Tudo ao redor perde o sentido, o brilho e a cor. A própria respiração é afetada. A energia vai embora. O futuro desaparece. O passado muda. O segredo dos mestres é que o potencial de visão, lucidez e cura está em cada um de nós. O que as estrelas no céu diriam das nossas dores e frustrações? Olhando a partir do espaço longínquo, o próprio planeta parece diminuto. O que dizer dos seres minúsculos e suas vidas, frustrações e dores flutuantes? Os mestres vivem no espaço livre além das bolhas e de lá nos ajudam com sua visão.

Mergulhados nas realidades estreitas e suas aflições, perdemos a consciência até mesmo do céu infinito sobre as nossas cabeças. A dor abarca a bolha onde estamos mergulhados. Quando reconhecemos essas bolhas de realidade e sua ação, é porque nossos olhos migraram para um lugar além delas e, portanto, além do sofrimento inerente a elas. Magicamente há o renascimento, o momento em que voltamos a sorrir e a energia passa a circular novamente. É como uma nova vida; talvez seja mesmo uma nova vida.

PADMA SAMTEN é lama budista. Fundou e dirige o Centro de Estudos Budistas Bodisatva, em Viamão, RS.

http://vidasimples.uol.com.br/

http://aumagic.blogspot.pt/search?updated-max=2016-11-24T14:10:00-0…

URINA: O DERRADEIRO FERTILIZANTE “ORGÂNICO”?


A urina é  um fertilizante amplamente disponível…!

Dorienne Robinson

O que é uma perda da bexiga pode ser o ganho da horta, já que a urina é um adubo surpreendentemente bom – então por que estamos perdendo nosso xixi?

Já se sentiu à vontade para ignorar o banheiro e só fazer xixi no mato, atrás da árvore, na floreira? Alguma vez já se perguntou por que nós temos sido tão condicionados a ponto de deixar nossa bexiga gritar enquanto procura o banheiro mais próximo, que pode estar a alguns minutos de distância, enquanto colocamos certos órgãos internos em um grande estresse?
Existem leis da decência pública a respeito, e para as mulheres são óbvias as complicações adicionais em torno do despir-se que são necessárias. No entanto, não devemos desperdiçar esse adubo caseiro. A maioria de nós pode ter a crença profundamente arraigada de que a urina é uma substância nociva e que deve ser eliminados num banheiro. Mas isso é um mito que precisa ser debelado.
A urina como uma grata surpresa.
A urina humana é uma das fontes, de maior excelência e de alta qualidade, de nitrogênio, fósforo, potássio e elementos traço para as plantas, liberados numa forma que é perfeita para a assimilação. E não só isso, mas todos nós somos fornecedores constantes, durante todo o ano – e totalmente grátis!
A urina humana fresca é estéril e completamente livre de bactérias. Na verdade, é tão estéril que pode ser bebida quando fresca. Somente quando ela tiver mais de 24 horas que se transforma em amônia, que faz o típico cheiro de ‘mijo’. Nesta fase, é muito forte para ser usada em plantas, mas derramada pura sobre a pilha de composto, torna-se um acelerador fabuloso e ativador da compostagem, com o benefício extra de adicionar mais nutrientes.
Diluir uma parte de urina em 10-15 partes de água para a aplicação em plantas em crescimento. Diluir em 30-50 partes de água para ser usada em plantas de vaso que são mais sensíveis a fertilizantes de qualquer tipo. Árvores, arbustos e gramados vão muito bem com urina não diluída, mas por razões óbvias, aplicá-la sob as mudas de frutíferas e não sobre a folhagem e frutos. Alguns fertilizantes, como algas, são usados especificamente como adubo foliar [aplicado diretamente às folhas], mas a urina é sempre melhor aplicar diretamente no sistema radicular da planta.
Antibióticos, suplementos vitamínicos e outros medicamentos vão acabar na urina, mas em quantidades tão minutos que podem ser negligenciado, especialmente quando diluída em água.

O que é o mijo?
A urina é 95% água, 2,5% é uréia e os outros 2,5% é uma mistura de minerais, sais, hormônios e enzimas. É um sub-produto do sangue, mas apesar de conter alguns resíduos do organismo, não é tóxico.
Em 1995, o Dr. A. H. Fee publicou seu livro
Urinalysis in Clinical Laboratory Practice, onde apresenta alguns dos nutrientes essenciais detectados na urina: nitrogênio da uréia, uréia, nitrogênio não protéico (creatina), creatina, nitrogênio do ácido úrico, nitrogênio amoniacal, nitrogênio amino, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, sulfato inorgânico e fosfato inorgânico.  
Durante o mijo, um adulto sadio liberará 11 g de nitrogênio/uréia, 1 g de fósforo/super-fostato e 2,5 g de potássio. Patrick Makhosi, uma cientista de solo junto à Organização de Pesquisa Agrícola Kawanda em Uganda, confirma a eficácia da urina humana como fertilizante. Ele diz que aplicando urina a vegetais em crescimento uma vez por semana por, pelo menos, dois meses mais do que duplica a colheita.

Despachado pela vergonha.
Muitos banheiros usam entre 50 e 100 litros d’água por dia para descarregar, aproximadamente, 1,5 litros de mijo. Uma pessoa em média, urina cinco vezes por dia e a média de descarga usa oito litros de água – ou seja, 40 litros. Dado que a população da Inglaterra é de aproximadamente 62 milhões de pessoas, a população pode estar contaminando e também descarregando em algum lugar na região algo como 2,5 milhões de litros de água tratada potável todos os dias (fazer retornar a água servida para condições de potabilidade também envolve um complicado processo químico de separação e branqueamento). Se isso fosse uma ação de uma empresa comercial, sérias questões seriam questionadas sobre as suas práticas. Urina diluída para utilização como adubo usará uma fração desse volume d’água enquanto está produzindo um valioso alimento para as plantas.
Usar a urina em vez de descartá-la também reduz a poluição dos rios: a urina é a principal fonte de nitrogênio que, se um caro processo de desnitrificação não for realizado na estação de tratamento de esgoto, pode contribuir para a eutrofização do rio. Os níveis excessivos de nutrientes em nossos sistemas fluviais levam ao crescimento de algas. O florescimento delas pode finalmente causar a morte de plantas e de animais em todo o nosso entorno.
Então, se quisermos uma fonte rápida de alimento com vegetais e perfeitamente equilibrada para a nossa horta; absolutamente livre e disponível todo o ano; economizemos a valiosa água potável do uso excessivo de produtos químicos; além de limitar o emprego intenso de combustíveis fósseis que propicia a produção de fertilizantes nitrogenados artificiais; quando consideramos verdadeiramente a utilização de nossa própria urina.
Há também o prazer acrescido de sentir que somos uma parte mais integrada do ciclo de crescimento na nossa horta; e no ciclo da vida, não estamos separados dela. Para uma jardinagem feliz – lembremo-nos destas regras de ouro …

Mantê-la separada
Separar a urina das fezes para mantê-la estéril. Mijar numa garrafa ou num balde, ou construir um mictório separado.

Usá-la fresca
O cheiro de amônia também indica uma queda no teor nutricional. Usar o mijo passado diretamente na pilha de composto (ou se não tiver colocar no vaso convencional).
Sempre diluir
A urina é forte demais para ser usada pura sobre as plantas. Diluir, pelo menos, 10:1 e acima de 50:1 para usar em sementeiras onde as plantas estão tenras.
Dorienne Robinson é uma jornalista “freelancer”.

FONTE:  http://www.nossofuturoroubado.com.br/arquivos/fevereiro_11/34.html

LA UNIVERSO NUN ALIREBLAS EN ESPERANTO

de Redakcio — Laste modifita: 2014-03-12 11:48

Ĵus ekfunkciis la Esperanta fasado de la populara astronomia retejo Heavens-Above.com. La aŭtoro de la Esperanta traduko estas la ukrainia esperantisto kaj amatora astronomo Paŭlo Moĵajevo, kiu uzas la paĝaron precipe por trovi la situon de artefaritaj satelitoj. En intervjuo de Libera Folio li rakontas, kial li entreprenis la taskon, kaj por kio la Esperanta versio povas utili.

 

La universo nun alireblas en Esperanto

Stela mapo el la retejo

Libera Folio: Pri kia retejo temas?

Paŭlo Moĵajevo:Heavens-Above estas laŭ la aspekto simpla, sed tre oportuna kaj informoriĉa astronomia paĝaro, kiu povas esti utila kaj por la profesiaj, kaj por la amatoraj astronomoj. Ĝi ebligas facilan serĉon de interesaj ĉielaj objektoj (kiel planedoj, brilaj asteroidoj, kometoj), prezentante facile kompreneblajn serĉ-mapojn por ĉiu objekto. Ĝi ankaŭ ebligas preparon de ĝeneralaj stelaj mapoj por ĉiu punkto de la Tero kaj difinita tempo. La paĝaro ne okupiĝas pri la objektoj de la profunda kosmo (kiel nebulozoj kaj foraj galaksioj – ilia pozicio estas relative fiksa kaj oni povas ekscii ĝin el ĉiu ajn priastronomia libro), sed kompense prezentas tre oportunajn kaj potencajn mekanismojn por prognozi la aperon de multaj brilaj kaj malbrilaj artefaritaj satelitoj de la Tero.

En kiuj lingvoj la retejo funkcias?

Ĝis antaŭnelonge la paĝaro estis nur anglalingva, sed antaŭ kelkaj semajnoj aperis la eblo traduki ĝin al diversaj lingvoj. La Esperanta fasado iĝis la dek-kvara en la vico de jam funkciantaj tradukoj.

Kial vi decidis okupiĝi pri la traduko?

Mi interesiĝas pri astronomio jam ekde la lernejaj jaroj. Antaŭ ĉirkaŭ jaro mia intereso revigliĝis dank’ al la aĉeto de negranda teleskopo, kio aktualigis la demandon: kion interesan mi povas ekvidi per ĝi? Mi do devis aktive krozi en la reto por trovi oportunajn informofontojn. Unu el la paĝaroj, kiujn mi uzas seninterrompe jam dum jaro, estas ĝuste Heavens-Above.

La paĝaro plene kaptis min dank’ al unu interesa funkcio: ĝi kapablas prognozi la traflugojn de brilaj artefaritaj satelitoj kaj, speciale, la tiel nomatajn ekbrilojn de Iridiumoj. Temas pri tre interesa spektaĵo, kiam en la ĉielo por kelkaj sekundoj ekbrilas tre hela “stelo”, kiu poste estingiĝas (kaj tiu evento okazas en ĝuste antaŭdiritaj loko kaj tempo). Tiuj ekbriloj estas de tempo al tempo produktataj de la satelitoj de la sistemo “Iridium”, kiuj havas tre specifan formon, havante kelkajn grandajn antenojn. Foje la antenoj de la satelito spegulas la sunan lumon, kreante sur la tera surfaco mallarĝan helan strion. Por la surteraj observantoj la spektaĵo estas vere pasiiga! Por observado ĝi bezonas nenion specialan: nur serenan ĉielon kaj ĝustajn informojn pri la tempo kaj loko de la ekbrilo.

Kiam aperis la eblo traduki la paĝaron al la aliaj lingvoj, mi nature ekpensis pri la Esperanta traduko. La kreinto de la paĝaro, germano Chris Peat, tuj konsentis kun mia propono. La tradukado mem estis efektivigata per la viki-simila maniero, proponata de la paĝaro mem. Krom fari la Esperantan tradukon, mi partoprenis ankaŭ la tradukadon de la paĝaro al la rusa lingvo (kune kun du aliaj volontuloj).

Ĉu vi facile sukcesis trovi la necesajn terminojn en Esperanto?

Verdire, antaŭ ol komenci la laboron, mi esperis, ke la stato de la astronomia terminologio en Esperanto estas tute bona (ve, mi estis tro optimisma!). Dum la laboro mi uzis, kompreneble, NPIVon, la Retan Vortaron, foje ankaŭ la Esperanta vikipedio helpis (tamen mi uzis ĝiajn proponojn tre singarde); sporade mi konsultis ankaŭ kelkajn E-nacilingvajn vortarojn. Kiel tre gravan fonton mi konsideris la Astronomian Terminaron (kiu estas projekto de Astronomia Esperanta Klubo; bedaŭrinde la terminaro ŝajnas malaperi el la reto, sed mi feliĉe havis malnovan konservitan kopion), sed ankaŭ ĝi foje prezentis la aferojn iom konfuze aŭ ne enhavis la necesajn terminojn.

 

Dum la laboro mi multfoje alfrontis la situaciojn, kiam necesis elekti unusolan varianton inter kelkaj eblaj. Foje tio estis sufiĉe facila (ekzemple, por traduki la nomon de la zodiaka konstelacio Aquarius mi elektis la formon Akvisto, forĵetinte la NPIVan sinonimon Amforo), foje – ne (ekzemple, por alnomi la angulan alton de astro mi ekuzis la tradukon altangulo, kvankam ankaŭ la varianto altitudo ŝajnis esti uzebla; mi tamen preferis uzi ĝin en malvasta senco “alto super la marnivelo”). Ĝenerale, mi uzis nur la jam ekzistantajn tradukojn, kvankam kelkajn vortojn, mankantajn en miaj vortaroj, mi ja ekuzis (ekzemple, “libracio”).

Tutcerte, mia traduko povas enhavi iujn mankojn kaj plibonigendaĵojn. Feliĉe, eblas daŭre redakti ĉion redaktindan; do mi invitas ĉiun, kiu trovos iun eraron, kontakti min. Nuntempe ankoraŭ ne ĉiuj paĝoj estas tradukeblaj (do vi povas foje renkonti en la paĝaro anglalingvajn fragmentojn), sed la prizorganto konfirmis, ke post iom da tempo aperos la eblo traduki la reston. Do, la laboro plu daŭras, kvankam entute la paĝaro jam funkcias en Esperanto.

Kial laŭ vi indis entrepreni tian laboron? Certe ekzistas tre malmultaj amatoraj astronomoj, kiuj ja scias Esperanton, sed ne komprenas la anglajn terminojn de la fako?

Unue, ĝi estas relative facila maniero plian fojon montri al la mondo, ke Esperanto ja ekzistas (certe, bonvenus pli da regulaj vizitoj fare de esperantistoj). Due, ĝi estas plia ekzemplo de relative malmultaj fakaj aplikoj de nia lingvo. Certagrade ĝi povas ankaŭ kontribui al plia stabiliĝo kaj vastiĝo de la Esperanta terminologio. Ekzemple, mi kun miro konstatis, ke tute ne ĉiuj nomoj de konstelacioj estas prezentitaj en NPIV (ial mi atendis la malon). Krome, mi trovis kelkajn evidentajn misojn en la difinoj de la Reta Vortaro, pri kio mi certe informos la koncernajn respondeculojn.

 

Kial laŭ vi la esperanta traduko de la retejo povos utili al ordinaraj esperantistoj?

La paĝaro utilos al ĉiu, kiu interesiĝas pri la vivo ĉirkaŭ ni ĝenerale kaj pri la ĉielo aparte. Se vi posedas eĉ simplajn optikajn instrumentojn, dank’ al tiu paĝaro vi povas trovi kaj observi la plej brilajn planedojn kaj kometojn. Ankaŭ la facile legeblaj stel-mapoj kun la Esperantaj konstelaci-nomoj povas esti interesa kaj utila agrablaĵo. Aparte interesa por ĉiu homo, eĉ malmulte interesiĝanta pri astronomio, povas esti la observado de la Iridiumaj ekbriloj (kun iom da lerto vi povas eĉ amuzi kaj mirigi viajn konatojn “lumiginte stelon”). Finfine, la paĝaro eble vekos vian interesiĝon pri astronomio, kiu ja povas esti tre interesa hobio.

 

Kompreneble, por profiti ĉiujn avantaĝojn de la paĝaro bezonatas almenaŭ la bazaj scioj pri la stela ĉielo kaj astronomio ĝenerale (kaj ankaŭ iom da observaj spertoj). Sed, mi ripetu, la paĝaro provizas kaj posedas relative simplajn mekanismojn, ebligantajn uzi ĝin eĉ al malspertuloj.

 

Kiel oni uzas la retejon?

Unue, simple vizitu heavens-above.com. En la supra dekstra angulo de la paĝo vi povas elekti la lingvon helpe de falmenuo. Tre dezirindas registriĝi, ĉar la registritaj uzantoj povas konservi la informojn pri sia observo-loko (ĝi devas esti indikita laŭeble pli ĝuste, ĉar tio grave influas la ĝustecon de la prognozoj pri satelitoj). Kaj poste simple ĝuu! Mi ja estus ĝoja, se esperantistoj subtenus mian laboron per vizito en la paĝaro (nepre elektu Esperanton kiel la preferatan lingvon!), registriĝo kaj regula uzo. Mi ankaŭ bonvenigas ĉiujn kritikojn koncerne la detalojn de la traduko.

FONTO: www.liberafolio.org/2014/la-universo-nun-alireblas-en-esperanto

REINHARD SELTEN: NE NUR POR VIDI LA VENKON!!

de Redakcio — Laste modifita: 2016-09-06 07:40

La esperantista nobelpremiito Reinhard Selten forpasis la 23-an de aŭgusto 2016. Por honori lin ni republikigas intervjuon de 1994, en kiu li rakontas interalie pri apliko de ludoteorio en lingvolernado, pri decidoj bazitaj sur ”limigita racieco” kaj pri sia propra esperantistiĝo en 1947.

 

Reinhard Selten: Ne nur por vidi la venkon

Reinhard Selten

-Intervjuo kun Reinhard Selten:

Ne nur por vidi la venkon

Se ĵurnalisto volas intervjui t.n. “gravulon”, li kutime devas persiste petadi, longe atendi, kontentiĝi per malabunda tempero el la strikta agendo de sia intervjuato. Ne tiel okazis kun la germana e-isto Reinhard Selten, ĵus ricevinta la ekonomikan Nobel-premion pro siaj ludo-teoriaj atingoj (nov., p. 182): malgraŭ sia prema tempomanko li volonte akceptis movadajn ĵurnalistojn, i.a. UEA-vicprezidanton Ulrich Lins kaj redaktoron István Ertl, kun kiuj li babilis en flua Esperanto, la 10-an de novembro [1994] en Bonn.

Vi estas almenaŭ la kvara esperantista distingito en la historio de la Nobel-premio. Ŝajnas ke esperantistoj Nobel-premiiĝas relative ofte, proporcie al la kvanto de la esperantistaro. Ĉu do, por ricevi Nobel-premion, la ludo-teorio konsilus lerni Esperanton?

RS: Lerni Esperanton eble ne helpas al Nobel-premio, sed ĝenerale evoluigas la intelektan vivon de persono. Junaĝe lernita Esperanto donas grandan avantaĝon por alproprigi aliajn lingvojn.

La ludo-teorio estas matematika teorio pri konflikto kaj kunlaboro, pri situacioj en kiuj oni povas kunagadi, aŭ kontraŭi unu la alian, aŭ samtempe ambaŭ. Ĝi apenaŭ povas doni rektajn rekomendojn; nur provizi nin per ia fona scio. Tamen, la ludo-teorio donas pli bonan komprenon pri komplikaj situacioj. Ĝi ankaŭ helpas kompreni pli rapide novajn situaciojn de simila tipo. Kaj kiu havas pli bonan komprenon, tiu povas agi pli bone.

En la traktaĵo Ĉu mi lernu Esperanton? (1982), kiun vi publikigis kun Jonathan Pool, vi donis kuraĝigan ludo-teorian respondon al la titola demando, sed nur en la kadro de tre limigita modelo, ne sufiĉe simila al la realo.

RS: Pool kaj mi ĝeneraligis tiun modelon de lingvolernaj decidoj al laŭplaĉa lingvo, ne nur Esperanto, en la anglalingva artikolo “La distribuiĝo de fremdlingvaj kapabloj kiel lud-ekvilibro” (1991). Se ni posedus sufiĉe da statistikoj pri la parolantaro de diversaj lingvoj, ni povus plu perfektigi nian modelon. Ĝi ankaŭ devus konsideri la diversajn gradojn de lingvorego, anstataŭ kalkuli nur kun “jesa” kaj “nea” lingvokono. Sed ĉiam mankis tempo por tiu perfektigo.

Cetere, la ludo-teoriaj modeloj ne povas ne esti limigitaj, ĉar la veraj situacioj, kiujn ni volas kompreni, estas tiel kompleksaj ke ni ne povas eĉ revi analizi ilin.

Ĉu aliaj lud-teoriistoj okupiĝis pri strategioj de lingvolernado?

RS: Ne, neniu krom ni, malgraŭ ke ekzistas sennombraj aplikoj de la ludo-teorio al plej diversaj temoj. Ekzemple al biologia evoluo, kiu havas facile kvantigeblan faktoron. Nome, la natura selektado puŝas la vivaĵojn al konduto kiu optimumigas ilian reproduktan sukceson; nombrante la idarojn, oni povas mezuri tiun sukceson per ciferoj.

Oni povus simile kvantigi faktorojn lingvohistoriajn, ekzemple tion kiel la ŝanĝiĝanta prestiĝo aŭ utilo de iu lingvo influas ties “reproduktan sukceson”.

RS: Jes. Ekzemple la sociolingvisto William Labov trovis ke kelkfoje dialektoj evoluas tre rapide, sub la influo de sociaj faktoroj. Sur insulo antaŭ la orienta marbordo de Usono, Marthaʼs Vineyard, la loĝantoj evoluigis specialan dialekton, kiam ili volis diferencigi sin de la ĵus venintaj monhavuloj, kiuj aĉetis somerdomojn. Dialektoj estas utilaj por signali ke oni apartenas aŭ ne apartenas al iu grupo.

Ĉu ankaŭ tiun faktoron de aparteno vi povus meti en vian modelon? Tiu modelo ja premisas ke la homoj volas komuniki kun kiel eble plej multaj aliaj – dum ĉi tie temas pri la volo ne komuniki kun iuj.

RS: La lingvo havas ne nur komunikan funkcion, sed ankaŭ tiun de socia distingado. Ankaŭ ĉi lasta povas utili al la parolanto: se vi komunikas per dialekto kun samdialektanoj, vi estas proksima al ili, do ili pli emas helpi vin ol personojn kiuj ne parolas la dialekton.

Ŝajnas ke la ludo-teorio trovis sian plej bonan aplikon ĝis nun en ekonomio.

RS: Jes, sed ankaŭ tie ĝi pli helpas por plibonigi la komprenon ol por doni rektajn rekomendojn. Rekomendi oni povas se oni mem ellaboris la strukturon al kiu la rekomendo aplikiĝos. Ekzemple nun okazas aŭkcioj de radio- kaj televid-frekvencoj en Usono kies regulojn ellaboris ludo-teoriistoj – kaj tie ankaŭ la aĉetantoj serĉas konsilojn de ludo-teoriistoj.

Ĉu tiel oni riĉiĝas el la ludo-teorio?

RS: Ne, oni ne riĉiĝas … Mia celo neniam estis tio. Mi volas kompreni kiel la ekonomio funkcias – ne por ricevi riĉaĵon, sed por la kompreno mem.

En alia intervjuo vi aludis ke via scienca prioritato fakte ne plu estas la ludo-teorio.

RS: Mi ankoraŭ okupiĝas pri ĝi, sed mi plej interesiĝas pri la kampo nomata “limigita racieco”, kiu gravas ankaŭ por la ludo-teorio. Nome, la ludo-teorio ĝenerale supozas ke ĉiu homo kapablas agi plej racie en sia propra intereso. Sed la homa pens- kaj kalkulkapablo en la realo estas tre limigita. Malgraŭ tiu limigiteco, ni ĉiuj devas agi en mondo ekstreme kompleksa. Do, la problemo estas: per kia teorio eblus priskribi la agadon de homoj kun limigitaj kapabloj kiuj decidas en tre kompleksaj situacioj ekonomiaj? Jam de multaj jardekoj mi kredas ke oni devas evoluigi teorion pri tio. Mi komencis por tiu celo fari eksperimentojn jam fine de la 50-aj jaroj.

Mi povas doni ekzemplon pri limigita racieco rilate Esperanton. Ĉiu scias ke estas tre bone postuli monon por Esperanto-kurso, ĉar se iu kursano pagis, estas pli verŝajne ke li restos ĝis la kursofino. Tio ke li pagis fakte ne devus influi lian decidon resti, ĉar lia mono ĉiukaze estas for. La utilo por la kursano daŭrigi resp. ne daŭrigi la kurson tute ne dependas de la fakto ĉu li jam pagis aŭ ne.

Limigita racieco certe rolas en decidoj pri lingvolernado! Umberto Eco en intervjuo diris ke se oni decidus je ŝtata nivelo tute racie pri lingvolernado, tiam ekzemple en Francio 2% de la homoj devus lerni la bulgaran, proporcie al ties graveco por la francoj.

RS: Sed oni ne lasu ekster konsidero ke per la angla lingvo vi tamen atingas tiujn bulgarojn kiuj parolas la anglan. Kaj ĝuste tiujn vi pli volas atingi, ĉar ili verŝajne havas pli multe da dolaroj (ridas)! Ĉar la angla rolas internacie, tre multaj elektas ĝin kiel unuan fremdan lingvon.

Vi mem ŝajne pli verkis angle ol germane.

RS: En juna aĝo mi verkis multe ankaŭ germane – sed hodiaŭ eĉ por eldonaĵo en Germanio estas pli bone skribi en la angla. Alie la germanoj pensus ke vi ne havas ion gravan por diri! Tio certe ne povas plaĉi al esperantisto kiel mi, sed mi pensas ke eĉ tiu tipo de internacieco estas pli bona ol nenia internacieco. Mi vere preferus ke ĉiuj sciencaj verkoj estu en Esperanto, sed tion ni ne povas atingi de unu tago al alia.

Ĉu la internaciiĝo de la angla jam atingis la punkton de ne-returnebleco, la kritikan mason?

RS: Ne, kaj la esperantistoj certe havas unu esperon: ŝajnas ke lernado de Esperanto plifaciligas la postan lernadon de fremdaj lingvoj. Esperanto devus sukcesi eĉ pro tiu sola kaŭzo. Sed por realigi tion necesas sufiĉe da personoj kiuj jam konas Esperanton …

…kaj kapablas instrui.

Por reveni al la kursano de via ekzemplo: ĉu la homoj kiuj jam enestas en la Esperanto-movado ne kondutas simile al li? Ili pensas: “Mi multe investis en Esperanton, estus domaĝe forlasi ĝin, eĉ se ĝi ne fariĝos disvastiĝinta dua lingvo”.

RS: Laŭ mia sinteno oni estu esperantisto ne nur por vidi la venkon de sia ideo; gravas subteni ankaŭ tiajn ideojn kies facilan venkon oni ne povas atendi. Se io estas morale bona, ĝi restas tia ankaŭ se ĝi ne sukcesas. Tio ke la “fina venko” ne videblas, ne estas kaŭzo por malfideli al la idealo.

Krome, la Esperanta komunumo ankaŭ per si mem havas multajn allogajn ecojn.

RS: Certe! Bedaŭrinde, ju pli mi maljuniĝas, des pli malfacile mi povas ĝui tiun allogon, pro tempomanko. En mia juneco mi pli facile povis aktivi.

Mi ne povas ne demandi pri via esperantistiĝo…

RS: Mi komencis lerni Esperanton kiel 17-jarulo, en 1946-47, aŭtodidakte. Fakte, mi vidis kaj legetis E-libron jam pli frue en Breslau [hodiaŭ Wrocław, Pollando], kie mi vivis ĝis februaro 1945. Mia patro estis esperantisto, sufiĉe aktiva en la blindula E-movado. Tamen, la lingvon mi eklernis ne sub lia rekta instigo, nur sufiĉe longe post lia morto.

Ĉirkaŭ 1960 en Frankfurto mi estis vicprezidanto de la klubo. Mi eĉ ekzameniĝis kiel kursgvidanto, eĉ se vi nun povus pensi ke mia lingvonivelo ne indas tian distingon (ridas). En la fruaj 60-aj jaroj mi fakte gvidis kurson, kaj rondo de kurs-finintoj renkontiĝis ĉiun ĵaŭdon en mia hejmo. Mi konatiĝis kun mia edzino dankʼ al Esperanto. Kiam mia pli juna frato aĝis 14 jarojn, mi instigis lin partopreni iun kongreson en Frankfurto, kaj instruis lin per la lernolibro Petro de SAT.

Ĉu viaj kolegoj – kaj nun la ĵurnalistoj – scias pri via esperantisteco? Kiel ili reagas?

RS: Mi ne intencas fariĝi publika figuro. Mi volas vivi mian vivon pli-malpli kiel antaŭe. Sed mian esperantistecon mi neniam kaŝis kaj ne kaŝos; mi eĉ serĉas la okazon paroli pri Esperanto en intervjuoj. Ekzemple en televida babil-programo oni petis min diri ion en Esperanto, kaj mi salutis ĉiujn esperantistajn spektantojn. Mi jam skribis al la germana ambasadoro en Svedio, kiu donos lunĉon je mia honoro, ke li invitu certajn esperantistojn. Tiel mi havos iomete okazon paroli Esperante. Oni rimarkos tion, ĉar mi estos la centro de la atento (ridas).

Dankon pro la interparolo. Mi neniam esperis intervjui Nobel-premiiton por la revuo Esperanto!

RS: Kaj mi tute ne pensis ke iam Esperanto faros kun mi intervjuon.

Reinhard Selten en 1994 kun John Harsanyi kaj John Nash ricevis la premion pri ekonomiko de la Sveda Nacia Banko memore al Alfred Nobel. Ĝi ne estas unu el la premioj fonditaj de Alfred Nobel mem, sed ĝi estas transdonata dum la sama ceremonio en Stokholmo kaj estas ofte nomata Nobel-premio pri ekonomiko.

La intervjuo origine aperis en la revuo Esperanto en decembro 1994. Libera Folio republikigas ĝin kun la permeso de la intervjuintoj – István Ertl kaj Ulrich Lins. Republikigo aliloke eblas nur kun la permeso de la intervjuintoj.

ADRESO DE TIU-ĈI ARTIKOLO EN LA RETO: http://www.liberafolio.org/2016/reinhard-selten-ne-nur-por-vidi-la-venkon

 

 

ONZE HÁBITOS QUE DEVEMOS EVITAR PARA PARAR O ENVELHECIMENTO PRECOCE

O envelhecimento é visto graciosamente para alguns, e menos para outros. Às vezes, o que é preciso são bons genes, mas, muitas vezes, as decisões que tomamos durante nossa vida determinam a rapidez com que envelhecemos. Você pode não perceber, mas a maioria das pessoas cometem erros todos os dias que avançam a idade mais rápido do que deveria, prejudicando a pele e acelerando a aparência da velhice. Aqui estão 11 erros que todos nós fazemos que pode acelerar nosso processo de envelhecimento:

1. Você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo (multitarefa).

Se a sua lista de tarefas é mais longa do que o seu braço e você está lidando com o estresse de fazer malabarismo com muitos projetos ou tarefas ao mesmo tempo, você está fazendo um ”desserviço”, diz Raymond Casciari, médico chefe do Hospital St. Joseph, nos Estados Unidos. Vários estudos têm demonstrado que o estresse do dia a dia desencadeia a liberação de radicais livres no corpo, que danificam as células e aceleram o processo de envelhecimento. O médico sugere focar em uma tarefa de cada vez.

2. Você raramente rejeita uma sobremesa.

Além de ser um hábito obviamente péssimo, o apreço por doces faz com que as moléculas de açúcar se liguem às fibras de proteína em nossas células, um processo conhecido como glicação. Isso pode levar a um olhar cinza, círculos escuros em torno dos olhos, uma perda de contornos faciais, rugas, inchaço e poros maiores. Então, se você quiser manter esse brilho juvenil, não exagere no açúcar.

3. Você dorme menos de 5-6 horas por noite.

Não dormir o suficiente não só lhe dá olheiras, mas através de vários estudos, está correlacionado a uma vida mais curta. De acordo com o Dr. Casciari, o fundador do laboratório do sono no Hospital St. Joseph, dormir cerca de sete horas é o ideal. Então, se você está balançando a cabeça, com pouca energia ou achando difícil focar em algo, provavelmente não está dormindo o suficiente e pode envelhecer mais rápido do que você gostaria.

4. Você passa a maior parte do dia sentado.

Sentar-se e levar um estilo de vida sedentário são alguns dos piores contribuintes para o envelhecimento das pessoas no mundo moderno. A maioria das pessoas faz poucas atividades físicas, e o resultado é o aumento do risco de doença renal, doenças cardiovasculares, câncer e, obviamente, obesidade.

Estudos mostram que as pessoas que se exercitam por 150 minutos por semana ou mais viveram em média 10-13 anos a mais.

5. Você não usa cremes para os olhos.

A pele em torno de seus olhos é mais fina do que o resto do seu rosto, e é por isso que geralmente começa a mostrar sinais de envelhecimento mais cedo. Manter a área dos olhos hidratada pode te deixar com uma aparência mais jovem. Os melhores cremes contêm retinol, que é uma forma de vitamina A. Mas você também pode adicionar antioxidantes, ácido hialurônico e vitamina C.

6. Você só usa protetor solar quando está de férias.

Se você só usar protetor solar na praia, note que você realmente estar fazendo mais mal à sua pele enquanto anda em um dia ensolarado na rua ou dirigindo. Danos na pele acumula, e os raios solares são a principal razão para o envelhecimento. Dr. Taylor, professor associado de dermatologia, recomenda que você use um SPF entre 30-50 para proteção diária.

7. Você usa maquiagem demais.

Isto não é um julgamento, apenas um fato. Muitos produtos de maquiagem são à base de óleo, e pode obstruir os poros e causar surtos. O uso excessivo de produtos de pele com fragrâncias, agentes de álcool e substâncias químicas que irritam a pele pode causar linhas e rugas prematuras.

8. Você dorme com seu rosto contra o travesseiro.

Dormir de bruços ou de lado, com o seu rosto esmagado no travesseiro, pode criar rugas e te envelhecer mais rápido. Nossa pele facial fica menos flexível com o tempo, e assim como nos deitamos no travesseiro noite após noite, a nossa pele pode não voltar e suavizar as linhas que você tinha. Assim, o travesseiro pode deixar marcas permanentes no nosso rosto. Então, dormir de costas ou investir em uma fronha de cetim que vai manter sua pele lisa pode ser uma boa solução!

9. Você mantém a sua casa muito quente.

Quando você liga o aquecedor ou acende uma lareira porque está frio, é tentador torná-lo mais e mais quente. Mas o problema é que essas fontes de calor ”chupam” a umidade do ar na casa, o que ocasiona pele seca. Se isso acontece com frequência, danificará a sua pele e vai acarretar efeitos do envelhecimento.

Investir em um umidificador e configurá-lo para 40-60% de umidade pode ser uma boa opção. Isso irá liberar a sua pele da coceira, e até mesmo da descamação que acontece com o ar seco. Outra maneira de melhorar a situação é colocar uma toalha molhada ou uma tigela de água fria na sala.

10. Você morde e franze seus lábios

Beber suas bebidas com um canudo pode ajudá-lo a evitar manchas nos dentes, como também fazer expressões diferenciadas com os olhos, pode lhe dar rugas ao redor dessa área tão delicada, e, assim, franzir os lábios também pode lhe dar rugas ao redor da boca.

Isso também acontece quando você fuma um cigarro.

11. Você parou de comer gordura completamente.

Algumas quantidades de gordura são necessárias para manter uma aparência jovem, de acordo com Franci Cohen, nutricionista e fisiologista de Brooklyn, Nova Iorque. Os ácidos graxos ômega 3 podem ser encontrados em peixes oleosos, como cavala e salmão, bem como nozes e sementes de linho, e vai manter a sua pele hidratada e flexível. Isso irá evitar rugas, enquanto também impulsiona a saúde do cérebro e do coração.

FONTE: http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=8147