KIAL A I S NE POVAS VIVI ?

 10 May 2016

Kial ĉi tiu reta universitato ne povas funcki bone sed aliaj universitatoj povas gajni monon ?
Bojkotas Ukon kaj revivas Esperantan universitaton de San Marino
Ĉu vi vivas en nuna epoko kiu nomas interretan epokon ?
Se via respondo estas jeso, daŭras legi la kritikon kaj sugeston. Alia flanko, fermas la paĝon.
Vi povas vidi multajn fakojn en San Marino en pasintaj jaroj ? Kio okazas pri tiu universitato ?
Multfoje mi jam diris, ke faru retan universitaton kaj nun mi alvokas revivi la Esperantan universitaton de San Marino.
Kie venas la monon por revivi la universitaton? Jes, la stulta prezidento alvokis por donaci monon por aĉeti la volontulan domon. Ĉu tiu estas pli grava ol revivas la San Marino Esperantan uiversitaton?
Certe, vi havas monon sed vi bojkotas la universalan esperantan kongreson. Kalkulas la koston de via loĝejon, bileton, manĝaĵon kaj turismon tiam,kiam vi partorprenas la UKon.
Kion vi profitas el universalan kongreson ? Donu al mi la rezulton.
La lingvo povas vivi bone estas kunigi al monoj kaj laboroj. Se vi revivas universitato de San Marino fakoj de Esperanto, vi donas, eble vin la laboron kaj multaj homoj volas lerni esperanton ĉar ili volas manĝoĵn sur la tablo. Ili certe ne kritikas pri esperanto kiu estas malbona lingvo, sen kulturo ktp. Mono fermitas iliajn buŝojn.
Momento, serĉas la informadon en interreto, kial franca, angla, hispana estas bonvenigi de homoj ? Kiel grandaj lokoj la lingvoj estas uzantajn ? Kial malmultaj homoj en la mondo lernas islandan lingvon. Nun, multaj homoj el suda orienta azio lernas vjetnamio. Vi jam sciis la kialon, ĉu ne ?
Nur stultaj esperantistoj kaj tiuj kiuj ne malfermas la okulojn kaj orelojn frenezi pri universala kongreso de esperanto. Denove, donu al mi la rezulton pri universala kongreso de esperanto.
Ĉu la 400 mil lernantoj de esperanto estas varbita de universala kongreso aŭ ili estas varbita per interreto?
Se la esperantujo povas doni laboron al pli lernantoj de esperanto, certe, esperanto povas igi gravan lingvon en la mondo.
Nu, kiel vi povas daŭrigi la intereson de Duolingo esperantan lernanton? Poste la kurso, nur partoprenas en kongreso ? Kiama longo vi povas interesigi la hobion de kongreso.
Jes, la pli bona ideo estas bojkoti universalan kongreson de Esperanto se la Universala Esperanto-Asocio ne volas ŝanĝi la strategion.

Fakoj en AIS

Fakaro Laborkampoj Nomo
juro Roman Sergeeviĉ BELANOV
medicino Anil SINGHAL
veterinara medicino IBRAGIMOV Midĥat Aĥmetoviĉ
turismo, tradukado, instruado Regina GRZĘBOWSKA
nutraĵtekniko; medicintekniko kaj komerco BARTOS Hans-Peter
orienta medicino Woncho CHONG
1.1 komunikadkibernetiko Diana MIHĂESCU
1.1 pedagogio, klerigkibernetiko, plurkultureco Eva POLÁKOVÁ
1.1 informadiko kaj klerigkibernetiko Uwe LEHNERT
1.1 pedagogia psikologio SMIRNOVA BAUER Elena A.
1.1 ekonomio-informadiko Reinhard PFLÜGER
1.1 lingvistiko kaj lingvokibernetiko YASHOVARDHAN
1.1 ekonomiko Miĥail Z. ĤALUŜAKOV
1.1 lingvokibernetiko François Maurice SIMONNET
1.1 pedagogio kaj klerigteknologio Klaus BOECKMANN
1.1 kibernetiko Eugenia Maria CISTEIAN
1.1 ekonomiko Aleksandr N. KISLICIN
1.1 fizikdidaktiko Jitka BROCKMEYER
1.1 informaciscienco Osvaldo SANGIORGI
1.1 klerigkibernetiko Harald RIEDEL
1.1 matematika ekonomiko Reinhard Justus Reginald SELTEN
1.1 hungara kaj esperanta lingvistiko: sintakso, pragmatiko, leksikografio KOUTNY Ilona
1.1 lingvokibernetiko QIAO Yi
1.1 instruado de fiziko Bruce Arne SHERWOOD
1.1 informadiko, datenbankoj Ljubiša PRERADOVIĆ
1.1 emeritulo Reinhardt Nikolaus WIEWE
1.1 lingvokibernetiko François LO JACOMO
1.1 ekonomiteorio Bengt-Arne WICKSTRÖM
1.1 lingviko Daniel MAXWELL
1.1 klerigkibernetiko, matematiko Sara KONNERTH
1.1 antropokibernetiko Vladimir MUŽIĆ
1.1 pedagogio kaj klerigteknologio Adolf MELEZINEK
1.1 ekonomiko Tatjana P. MOROZOVA
1.1 scienca informado Ian FANTOM
1.1 fiziko kaj antropokibernetiko AN Wenzhu
1.1 inĝenierkibernetiko, kibernetika pedagogio kaj informadiko Rudolf KOPPEL
1.1 lingvokibernetiko Heinz Dieter MAAS
1.1 informadiko kaj klerigkibernetiko Klaus-Dieter GRAF
1.1 informadiko, kibernetiko FAZEKAS Gábor
1.1 klerigkibernetiko Günter LOBIN
1.1 didaktiko de la fiziko kaj antropokibernetiko Klaus WELTNER
1.1 kleriga psikologio Juan Carlos CARENA
1.1 psikogenetiko Volkmar WEISS
1.2 psikologio, filozofio KIRIAKOV Abesti
1.2 tradukiloj, procesoroj Edmund Thomas GRIMLEY EVANS
1.2 sistemiko Robert G. M. VALLÉE
1.2 instruado de Esperanto GONĈAROVA Irina Germanovna
1.2 informadiko Rul GUNZENHÄUSER
1.2 realtempa programado, programado Cvi ŜOLT
1.2 komputiko, informadiko Martin WEICHERT
1.2 komputa matematiko, programado Reinhard FÖSSMEIER
1.2 programado komputila kaj softvar-mastrumado Oliver Martin KELLOGG
1.2 lingvistiko, juro TUĤVATULLINA Liana I.
1.2 psikolingvistiko Renato CORSETTI
1.2 informadiko Ranieri CLERICI
1.2 teknika dokumentado Bernhard WAGNER
1.2 juro, pedagogio ŜILO Gennadij Miĥajloviĉ
1.2 Instruado de komputiloj kaj programado (univ. Masaryk, Brno) Josef VOJÁČEK
1.2 informadiko Aurora BUTE
1.2 ĝenerala komputado Helmut KLÜNDER
1.2 informadiko Jukka Tapio LAAKSONEN
1.2 politiko, ekonomio, ligvistiko, filologio NANOVFSZKY György
1.2 informadiko Jean RAMAEKERS
1.2 komputado Bizhan ARAM
1.2 komputiko BROCZKÓ Péter
1.3 ekonomiko Miĥail Igoreviĉ UDALCOV
1.3 elektroniko kaj programado de komputoroj Utho M. MAIER
1.3 medicina informadiko, matematiko, lingviko Rudolf-Josef FISCHER
1.3 komputiko, komputika kaj afera konsilisto Robert L. BABER
1.3 artefarita inteligento, informadiko PĘKSA Małgorzata Anna
1.3 aplikata informadiko Wolfgang BERINGER
1.3 informadiko Beatrice BOTT
1.3 komputiko Christof ROETHER
1.3 informadiko, administrado, instruado Ewa LEWANDERSKA-BOGACINSKA
1.3 komputiko Stojĉo D. STOJĈEV
1.3 informadiko Jean-Jacques KASPARIAN
1.3 informadiko, aktuaria informadiko Radojica PETROVIĆ
1.3 radioelektroniko Luis GILPÉREZ FRAILE
1.3 komputiko Samir RIBIĆ
1.2,1.3 turismiko STOYANOV Stefan
1.2,1.3 ekonomio, turismo Wacława Daniela EMLER
1.2,1.3 historio de kulturo kaj ceramiko WITUCKA Adriana Maria
1.4 medicina neŭrofiziologio Krystina VON KAUFFMANN
1.4 biofiziko Jerzy LECHOWSKI
2.1 lingvistiko Martin HAASE
2.1 semida filologio Mauro TOSCO
2.1 psikoterapio Michael LOPPNOW
2.1 lingvistiko, literaturo Herbert MAYER
2.1 filologio Julia Nikolaevna MELJNIĈENKO
2.1 psikologio Mihaela MOGA
2.1 interlingvistiko Jitka SKALICKÁ
2.1 instruado de germana kaj latina lingvoj Armin GRÖTZNER
2.1 lingvoinstruado (germana, ILo, franca) Wilhelm LUTTERMANN
2.1 edukado, lingvoj, literaturo Paul Philip GUBBINS
2.1 lingvistiko, pedagogio Zlatko TIŜLJAR
2.1 psikologio Ivan SZABÓ
2.1 psikologio, pedagogio Nikolaj Petroviĉ NAPALKOV
2.1 rumanaj lingvo kaj literaturo Mihai TRIFOI
2.1 faklingvo, pedagogio Sigrid MATERNE
2.1 interlingvistiko, terminaroj, matematiko, informadiko, lingvopropedeŭtiko Claus J. GÜNKEL
2.1 interlingvistiko Claude NOURMONT
2.1 lingvistiko, minejistiko Irena SRKALOVA
2.1 semida filologio Fabrizio Angelo PENNACCHIETTI
2.1 germana lingvo kaj literaturo Spomenka ŜTIMEC
2.1 ĝenerala lingvistiko, tipologio de lingvoj, interlingvistiko Sergej N. KUZNECOV
2.1 pedagogio Jakov Ivanoviĉ KUZMENKO
2.1 psikologio, historio Jelena Vladimirovna KUZJMINA
2.1 lingvistiko PONGÓ Stefan
2.1 interlingvistiko, Eŭropaj institucioj Giorgio SILFER
2.1 lingvistiko Malcolm JONES
2.1 fremdlingva didaktiko Frank SELTEN
2.1 Esperanto, kompara-historia lingvoscienco Magdalena-Tamara ROSZAK
2.1 pedagogio KOMKOV Sergej Konstantinoviĉ
2.1 scienco pri angla lingvo kaj lingviko Taĉio SAITO
2.1 psikiatrio Dominik RUF
2.1 franclingva afrika literaturo, flandra / belga simbolismo, instrumetodoj d. fr. lgv. Martina SACHS-BOCKELMANN
2.1 filozofio, beletro kaj homaj sciencoj, precipe latinida filologio Ferdinand SIMON
2.1 Rusaj kulturo kaj filologio JAKUBOVSKAJA Vera Markovna
2.1 lingvistiko Georgine LANSKY
2.1 ĉeĥa filologio HEÉ Veronika
2.1 lingvistiko Georges SOSSOIS
2.1 kondut- kaj organizadscienco Klaus A. O. SONTAG
2.1 pedagogio Germain PIRLOT
2.1 pedagogio Ĵuĵuna Georgievna SOLOMONIJA
2.1 instruado (en, fr, it, eo); lingvistiko; konsilado pri profesiaj kursoj (2.1) Kevin Goodhope SMITH
2.1 lingvoplanado, lingvistiko Seán O’ RIAIN
2.1 psikologio Vladimir Vladimiroviĉ SMIRNOV
2.1 pedagogio, lingvoj Ute Christa HOEPPNER
2.1 (socia terapio de dancado) Elisita SMAILUS
2.1 filologio Vjaĉeslav HROMOV
2.1 ekonomiko Inna Miĥajlovna POLECKAJA
2.1 psikologio Antoni-Maria RYŚ
2.1 filologio, araba lingvo Vladimir Vladimiroviĉ SAMODAJ
2.1 ĉina filologio, literaturo, pedagogio CHEN Ruisheng
2.1 ekonomiko Mirĵon Abroroviĉ ATAEV
2.1 psikologio, pediatrio Tatjana Vladimirovna GRIGORJAN
2.1 psikologio Axel ASSMANN
2.1 lingvistiko; informadiko; aŭtomata tradukado Federico GOBBO
2.1 Komputa lingvistiko, interlingvistiko, lingva planado, sintakso LIU Haitao
2.1 filologio Dumitru CIOCOI-POP
2.1 instruado de arto kaj desegnado Renat Kilibaeviĉ JELUBAEV
2.1 lingvistiko, informadiko Manuel COMPANYS
2.1 lingvistiko, germanistiko, instruo de la germana Anna COSENZA
2.1 juro Vladimir Nikolaeviĉ ZJABLIKOV
2.1 interlingvistiko Peter ZILVAR
2.1 ekonomiko, psikologio Aleksandr Stepanoviĉ PANOV
2.1 filologio, turismiko Augusto CASQUERO DE LA CRUZ
2.1 pedagogiko Leonora TORRES TORRES
2.1 pola-germana filologia tradukologio Tomasz CHMIELIK
2.1 sociologia pedagogio Svetlana Aleksandrovna YUSHKOVA
2.1 pedagogio, adoltpedagogio Norbert BRECHT
2.1 etimologio Hans BRUHN
2.1 pedagogio, psikologio Vladimir Iljiĉ REĈKIN
2.1 franca lingvo kaj literaturo, interlingvistiko, leksikologio Maria BUTAN
2.1 juro, ekonomiko Denis Valentinoviĉ STEPANOV
2.1 pedagogio Hermann BEHRMANN
2.1 manaĝerado Vadim Viktorioviĉ KOTENEV
2.1 fonetiko, lingvistiko Luciano CANEPARI
2.1 lingvopedagogio, interlingvistiko Věra BARANDOVSKÁ-FRANK
2.1 psikologio Petr Aleksandroviĉ ANDREEV
2.1 psikologio Destina TYBLEWSKA-KUNDZICZ
2.1 lingvoscienco ĝenerala, organizado, ĵurnalismo Dietrich Michael WEIDMANN
2.1 psikologio, infana psikiatrio Rubén Earnest FELDMAN GONZÁLEZ
2.1 psikologio Jozef DANIEL
2.1 literaturscienco kaj esperantologio Elisabetta V. FORMAGGIO
2.1 psikologio, psikoterapio Edmond PLUTNIAK
2.1 lingvistiko Ana VRAJITORU
2.1 konstru-inĝenieriko, ekonomiko Jurij Olegoviĉ GARIN
2.1 ekonomiko de la lingvoj Michele GAZZOLA
2.1 lingvistiko Tsvi SADAN
2.1 tradukado, fonetiko Daniele VITALI
2.1 Anglaj filologio kaj mezepoka literaturo Wolfgang VIERECK
2.1 lingvistiko Michel DUC GONINAZ
2.1 kompara hindeŭropa lingvistiko Heiner EICHNER
2.1 interlingvistiko Aleksandr D. DULIĈENKO
2.1 organizado-metodiko Andrej Petroviĉ SINAJSKIJ
2.1 juro Tatjana Petrovna DEMEŜKO
2.1 lingvistiko, filologio Rudolf DORN
2.1 ĝermana dialektologio, fonologio, tradukado, redaktado dr. phil. Dirk Peter WILLKOMMEN
2.1 franca, latina kaj malnovgreka lingvoj kaj beletroj François DEGOUL
2.1 psikoterapio, psikiatrio, sociologio Hans EICHHORN
2.2 inĝenieriko Jevgenij Viktoroviĉ MIRONOV
2.2 juro Viktor Dmitrieviĉ PEREVALOV
2.2 jurscienco Klaus PERKO
2.2 ekonomiko, direktado Jekaterina Miĥajlovna NOVIKOVA
2.2 ekononiko, manaĝerado Tatjana Nikolaevna ROŜĈINA
2.2 ekononiko, radiokomunika inĝenieriko Gennadij Anatoljeviĉ RUĴICKIJ
2.2 marketingo Siegfried PIOTROWSKI
2.2 ekonomiko NAZAROV Miĥail Georgieviĉ
2.2 ekonomiko Nikolaj Arkadjeviĉ PLATONOV
2.2 juro; muziko Aleksandr Nikolajeviĉ JAKUPOV
2.2 juro Aleksandr Borisoviĉ GAJTROV
2.2 ekonomiko, konsilado Gottfried PLOTETZKI
2.2 ekonomiko Margarita Vladimirovna TEBENIĤINA
2.2 naftomina inĝenieriko Arkadij Petroviĉ ZAĤAROV
2.2 sociologio, hombiologio, medicino, komplementa medicino Reinhold Ernst DANNER
2.2 Pedagogio pri dualingvo-akirado, instruado al nesciantoj de la instrulingvo, edukado (sistemoj kaj filozofio) diverslanda Robert Neil KVASNAK
2.2 ĉefa ŝtata dogana inspektisto Ruslan Valerjeviĉ STEPANOV
2.2 jurscienco Ketevan K. NAKAIDZE
2.2 inĝenieriko Vladimir Fjodoroviĉ NOVOSELCEV
2.2 administracia juro Karl-Ernst PAECH
2.2 inĝenieriko mekanika Maksim Viktoroviĉ ŜIŜKIN
2.2 ekonomiko Sergej Ivanoviĉ PANASOV
2.2 juro Goĉa Georgieviĉ DZASOĤOV
2.2 ekonomiko Viktor Sergeeviĉ MOTILEV
2.2 juro Sergej Vladimiroviĉ NATRUSKIN
2.2 ekonomiko Pavel Nikolaeviĉ ANTIPOV
2.2 politikscienco, historio PAUER Peter
2.2 pedagogio, ekonomiko Aleksandr Anatoljeviĉ MOROZOV
2.2 ekonomio, direktado Amiran Tarieloviĉ PILIEV
2.2 juro Jevgenij Jevgenieviĉ MOĴAEV
2.2 juro, direktado Ŝakir Maŝuratoviĉ NASRETDINOV
2.2 ekonomiko Svetlana Viktorovna RJAZANOVA
2.2 ekonomiko, informa sekureco Nikolaj Vladimiroviĉ TRETJAKOV
2.2 manaĝerado Vladimir Aleksandroviĉ STRATIJ
2.2 juro Sergej Vladimiroviĉ ZAVARZAEV
2.2 sociologio, antropologio kultura, lingvistiko Walter Janusz ZELAZNY
2.2 juro, edukado, naturkuracado, religio William Martin SLOANE
2.2 metalurgio; ekonomiko; juro Aleksandr Ivanoviĉ SIMAKOV
2.2 WSW/polic-/IPA Jacek ZIELIŃSKI
2.2 sekureco de informaj teknologioj Nikolaj Nikolaeviĉ ŜEVĈENKO
2.2 administrado (gubernatoro) Aleksandr Nikolaeviĉ ĈEREVKO
2.2 administrado Alla Ittifag kizi BOSS
2.2 inĝeneriko, ekonomiko Viktor Lvoviĉ ZALIPAEV
2.2 juro, ekonomiko Georgij Jevgenjeviĉ ZAJCEV
2.2 informa sekureco de entreprenado Andrej Viktoroviĉ UDAĈIN
2.2 internacia juro Maria Rafaela URUEÑA ALVAREZ
2.2 juro Nikolao Ivanoniĉ VLASOV
2.2 labora juro Horst VOGT
2.2 pedagogio Arno WARZEL
2.2 ekonomiko, precipe marketingo Lothar WEESER-KRELL
2.2 merkatiko, internacia juro Dominik ZĄBCZYŃSKI
2.2 manaĝerado Vladimir Petroviĉ SOLOVJOV
2.2 ekonomiko Oleg’ Vitaljeviĉ ZAĤAROV
2.2 afrikaj studoj, politika sociologio Elisabeth SCHWARZER
2.2 instruado (ekonomio, politiko, geogafio), edukscienco Michael J. SCHERM
2.2 ekonomiko Bo SANDELIN
2.2 ZAJCEVA Marina Petrovna
2.2 ekonomiko Dmitrij Vladimiroviĉ BALAŜ
2.2 ekonomiko; urbokonstruado Marina Nikolaevna ĈEKALINA
2.2 civila kaj arbitracia proceso Tatjana Valentinovna PONOMAREVA
2.2 rusaj lingvo kaj literaturo Jelena Nikolaevna JARIKOVA
2.2 ekonomio, entreprenaj aferoj, juro Gianfranco POLERANI
2.2 juro, manaĝerscienco Dmitrij Vasiljeviĉ KORĈAGIN
2.2 militsciencoj Vladimir Solovejeviĉ MASLJUK
2.2 inĝenier-konstruado; ekonomiko Aleksej Georgieviĉ PAVLINOV
2.2 juro Nikolaj Vladimiroviĉ REVENKO
2.2 ekonomiko Marina Petrovna ZAYTSEVA
2.2 inĝenieriko, ekonomiko, manaĝerado Pavel Borisoviĉ KROVJAKOV
2.2 merkataj rilatoj, instruado, ĵurnalistiko Božena CZEKAJSKA
2.2 mekanika inĝenieriko Aleksandr Ivanoviĉ SEMJONOV
2.2 ekononiko, monta inĝenieriko Timergaziz Gabidulloviĉ SADIKOV
2.2 ekononiko, radiokomunika inĝenieriko Merabi Vaĥtangoviĉ ŜABURIŜVILI
2.2 mekanika inĝenieriko Boris Ivanoviĉ KROVJAKOV
2.2 juro Vladimir Valentinoviĉ DZUT
2.2 manaĝerado Aleksandr Nikolaeviĉ SIVERSKIJ
2.2 ekonomiko Alena Vadimovna RJABCEVA
2.2 juro Sergej Sergejeviĉ POROTIKOV
2.2 historio Roman Vladimiroviĉ ĈIĴOV
2.2 ekonomiko Vladimir Ivanoviĉ KOSTIN
2.2 inĝenieriko, ekonomio Svetlana Jurjevna DADAJAN
2.2 ekonomiko Petr Gleboviĉ ĴILĈIKOV
2.2 juro, politiko Valerij Vasiljeviĉ KRASNOV
2.2 ekonomiko, inĝeneriko Vladimir Vladimiroviĉ BUTUZOV
2.2 pedagogio Boris Vasiljeviĉ BORZIKOV
2.2 ĵurnalismo Thomas BORMANN
2.2 historio Valentin Pavloviĉ ĤROBOSTOV
2.2 juro Konstantin Jurjeviĉ KURĈENKOV
2.2 inĝenieriko Vasilij Froloviĉ KUTAĤIN
2.2 juro, inĝenieriko Andrej Georgjeviĉ LASKOVENKO
2.2 administrado, organizado HRISTOW Ilja
2.2 ekonomiko Andrej Aleksandroviĉ LAZUTIN
2.2 inĝenieriko Yousef DAVOODI
2.2 etnografio, naturkuracado, aŭdvida dokumentado, ĵurnalismo, sociaj sciencoj Alicja-Urszula LEWANDERSKA-QUEDNAU
2.2 pedagogio kaj lingvoinstruado Ewa BONDAR
2.2 juro Anastasia Markovna BOLOTOVNA
2.2 ekonomiko Boris Viktoroviĉ KOŜELEV
2.2 radio-inĝenieriko, juro Sergej Anatoljeviĉ KONOVALOV
2.2 ekonomiko, ĵurnalistiko Anatolij Petroviĉ JURKOV
2.2 pedagogio Friedrich CIESLAK
2.2 ekonomiko,inĝenieriko Sergej Maksimoviĉ KISELEV
2.2 financ-krima juro Sergej Aleksandroviĉ KARTAŜOV
2.2 juro Vladislav Aleksandroviĉ ĈUDNOVSKIJ
2.2 ekonomiko Anatolij Jevgenjeviĉ KARPOV
2.2 ekonomiaj kaj monaj aspektoj de Eŭropa Komunumo Michael Dieter CWIK
2.2 eŭropaj aferoj, juro Andreas CHITI-BATELLI
2.2 ĵurnalistiko Konstantin Anatoljeviĉ ĈERNIKOV
2.2 ekonomiko Miĥail Viktoroviĉ KLIŜIN
2.2 sociolingvistiko, sociologio; tradukado Axel F. KNAPP
2.2 ekonomiko, manaĝerado Aleksandr Nikolaeviĉ KALEDIN
2.2 ekonomiko Vladimir Vladimiroviĉ ĈEKALKIN
2.2 konsilado Grigorij Ivanoviĉ KALĈENKO
2.2 administrado BUTUZOV Vladimir Sergejeviĉ
2.2 ekonomio Daniel J. E. KÖNIG
2.2 ekonomiko, inĝenieriko Sergej Vladimiroviĉ BUTUZOV
2.2 sociologio, ekonomiko Ruslan Nikolaeviĉ BUŜNEV
2.2 pedagogio Nanola Bronisława JAKUBASZEK
2.2 juro, medicino Nikolaj A. BOĈKIN
2.2 ekonomiko, popola ekonomiko German Gaminoviĉ AĤMEDOV
2.2 ekonomiko, administrado Vitalij Petroviĉ ASTAĤOV
2.2 administrado Emilj Naileviĉ BEGIĈEV
2.2 juro, pedagogio Vladimir Lvoviĉ GEJĤMAN
2.2 ekonomiko, kriminaliko Evgenij Viktoroviĉ ALTMAJER
2.2 ekonomiko, industrio Werner GIEFING
2.2 juro Sergej Vladislavoviĉ GIRIN
2.2 juro Viktor Vasiljeviĉ ANTONOV
2.2 kontrolado en diskonto de kambioj Denis Borisoviĉ ANISIMOV
2.2 juro Igorj Valerjeviĉ MEĤ
2.2 inĝenieriko, ekonomiko Vladimir Alekseeviĉ MENC
2.2 internaciaj rilatoj Horst GRUNER
2.2 lingvoinstruado Marina MICHELOTTI GRAZIOSI
2.2 inĝenieriko Alekdandr Anatoljeviĉ MIGULJA
2.2 juro Miĥajl Sergeeviĉ GORBAĈOV
2.2 ekonomiko, administrado Sergej Pavloviĉ BELOZJOROV
2.2 juro Dmitrij Valerjeviĉ GAŜKOV
2.2 vivmedio, eŭropa komunumo Hans ERASMUS
2.2 politiko, pedagogio, interlingvistiko Friedrich Josef DÖRR
2.2 inĝenieriko, ekonomiko Nikolaj Miĥajloviĉ DUDKO
2.2 ekonomio, matematiko Jelena Nikolaevna BLAGIREVA
2.2 elektrotekniko Sebastian HOFFMANN
2.2 ekonomiko, juro Ivan Alekseeviĉ BIKOV
2.2 Tadeusz EJSMONT
2.2 komerca administrado, humanistiko Peter HARDEGGER
2.2 fiska juro Grégoire MAERTENS
2.2 juro Sergej Vladimiroviĉ FROLOV
2.3 literaturscienco Humphrey Richard TONKIN
2.3 muziko Aleksandr Vladimiroviĉ SMIRNOV
2.3 literaturscienco – artscienco Ian M. RICHMOND
2.3 muzikologio Birthe TRÆRUP
2.3 muziko, kantado Tatjana M. RAILLART
2.3 lingvistiko, nacia literaturo, beletriko Paola GORINI
2.3 franca filologio, artscienco Nina Ivanovna KORĴENEVSKAJA-GOURIOU
2.3 literaturscienco (francaj literaturo kaj lingvo) Philippe Henri ANDRES
2.3 filologio Nina DANYLYUK
2.3 pola filologio, folkloriko, historio de la arto Lidia Jolanta LIGĘZA
2.3 arthistorio Galdino PENDIN
2.3 pola filologio Jerzy HANDZLIK
2.3 klasika filologio, historio kaj filozofio Gottfried NOSKE
2.3 muzikinstruado Franz-Georg RÖSSLER
2.3 muziko Agata ŜPAKOVSKA
2.3 literatur- kaj religisciencoj Pierre JANTON
2.4 etnologio David Kinsey JORDAN
2.4 religiscienco, ekonomio Gunnar Jeremi GISHRON
2.4 historio Adam Ryszard SUDOŁ
2.4 teologio, klasika filologio kaj kompara religiscienco Gerrit BERVELING
2.4 religi-scienco, psikologio Nzaniye Le-Prince
2.4 kulturgeografio, lingvistiko, historio Norman BERDICHEVSKY
2.4 kompara religiscienco kun religihistoriko, precipe praskandinava religio Leif NORDENSTORM
2.4 hindaj studoj, sanskrito, religi-komparado kaj kompara literaturo Christian LAVARENNE
2.4 instruado de katolika religio Albrecht KRONENBERGER
2.4 socia, demografia kaj ekonomia geografio(j), trafiko Wolfgang SCHWANZER
3.1 matematiko Joachim KOCKMANN
3.1 didaktiko de matematiko Adam ŁOMNICKI
3.1 komputadaj aplikoj de matematiko, lingvistiko Dario BESSEGHINI
3.1 matematiko Sebastian M. SOMMER
3.1 matematiko Ulrich MATTHIAS
3.1 matematiko Horst S. HOLDGRÜN
3.1 matematiko, pedagogio Agneta EMANUELSON
3.1 matematikdidaktiko kaj datumprilaborado Johannes KASSELMANN
3.1 aplikata matematiko Carlo MINNAJA
3.1 didaktiko de matematiko Markus MERGARD
3.2 geometrio, komputila grafiko SZABÓ József István
3.2 aplikata matematiko Hartwig HARM
3.2 inĝenierkibernetiko Aleksandr MILNER
3.3 matematiko, turismiko Alojzy Marian SZULC
3.3 matematiko Christer Oscar KISELMAN
3.3 matematiko Jozef BRODY
3.3 gimnazio kaj ensemblo Marian GÓRSKI
3.3 matematiko Antonio ALONSO NÚÑEZ
3.3 matem: spaco de funkcioj; komputa solvado de mekanikaj problemoj; aŭtomatiko Jean-Charles TRÉBOUET
4.1 kibernetikfilozofio Werner STROMBACH
4.1 orienta filozofio Franco BIGATTI
4.1 ekonomiko, socia ekologio, interlingvistiko, faka E-terminologio Zlatko HINŠT
4.1 verkotradukado, filozofio SZABADI Tibor J.
4.1 lerneja instruado Salvatore Ivan D’AGOSTINO
4.1 semiotiko Roland POSNER
4.1 filozofio kaj semiotiko Alexandru HUDIŢEANU
4.2 filozofio Heinrich BECK
4.2 filozofio, pac-studoj Ronald J. GLOSSOP
4.2 kulturfilozofio; ĝenerala estetiko, literaturteorio Ignat BOCIORT
4.3 filozofio kaj idehistorio Stefan MAUL
5.1 inĝenieriko elektra Andrej Vitaljeviĉ KONSTANTINOV
5.1 kemia teknologio Keith McGregor BOWLING
5.1 kemio; esperantologio, instruado Anatolo Evgenjeviĉ GONĈAROV
5.1 ekonomiko, administrado Ruŝan AMIRĤANJAN
5.1 biokemio Parashkeva-Eva Georgieva BOYADZHIEVA
5.1 fiziko, eduka kaj instrua teknologioj Gary BOYD
5.1 manaĝerado Peter PLAUL
5.1 elektroniko, apliko ĉe fervojo Petr CHRDLE
5.1 industria ekologio, sekureco de teknikaj sistemoj Nina Jurjevna CVILENEVA
5.1 nuklea energio Ludwig-Rudolph WELTHER
5.1 ekonomiko Aleksandr Nikolaeviĉ AZNOBIN
5.1 inĝeniero-konstruisto Sergej Aleksandroviĉ KOVERDJAK
5.1 teoria fiziko Peter WAGEMANS
5.1 kemio neorganika Ulrich J. ENDER
5.1 kemio, spektroskopio (IR, NMR), politiko en komunumo Manfred WESTERMAYER
5.1 inĝeniersciencoj, mekaniko, kalkulo de strukturoj Lars Hannes LARSSON
5.1 fiziko, kemio Werner FUSS
5.1 teknologio, instruado Baohai HE
5.1 fiziko Dieter Uwe Erhard VOGELMANN
5.1 inĝenieriko; manaĝerado Andrej Valentinoviĉ MARTINOV
5.1 inĝenieriko Hubert DOLLACK
5.1 maŝina inĝenieriko Gennadij Petroviĉ TURMOV
5.1 teoria fiziko (likvaĵoj makromolekuloj) Konrad HINSEN
5.1 inĝenieriko Leonid Fjodoroviĉ LOBEJKO
5.1 kemio Jan Waclaw PIÓRO
5.1 komputiliko, kemio, termoanalizo, informiko Donald E. ROGERS
5.1 polimera kaj teksaĵa kemio, aplikata kemio Stanislav M. MILNERA
5.1 Dorin O. HEHN
5.1 Behrouz SOROUSHIAN
5.1 kemio Tatjana Evgenievna RUDAKOVA
5.1 borteknologio Günter KLEMM
5.1 fiziko Ingo HOFMANN
5.1 fiziko Walter KLAG
5.1 ter- kaj domkonstruado KAZIMIERZ Dawid
5.1 teknika medicino Gerd-Harro SCHUHMANN
5.1 kemio, aplika kemio Wolfgang Paul Friedrich SCHULZ
5.1 scienco de materialoj, elektrotekniko, terminologio STOFFA Ján
5.1 kemia analizo, fiziko Norman LOCK
5.1 fizika kemio (koloidkemio) Takeo SUGANO
5.1 aplikata matematiko, hidrodinamiko; komputado, komputila komunikado Aleksander MIKISHEV
5.1 domkonstruado Alexandrina TRIF-BARNA
5.1 eksperimenta fiziko Marcus Martin Earl MILNERA
5.1 kemio, masa spektroskopio Paul NATALIS
5.1 fiziko; neŭralaj retoj, malloka optimumigo, ĉelaj aŭtomatoj Jacob NORDFALK
5.1 kemio Ludwik SZYMANSKI
5.1 termoenergiiko Nikolaj Nikolajeviĉ JEFIMOV
5.1 kemio Vlastimil NOVOBILSKÝ
5.1 Leonid V. ŜUMILOV
5.1 konstrua inĝenieriko Stanislav Borisoviĉ TURKOVSKIJ
5.1 konstrutekniko, dialogika filozofio Eugen MACKO
5.2 astronomio Hans Michael MAITZEN
5.2 astronomio PONORI THEWREWK Aurel
5.2 inĝenieriko Ĵan Aramaisoviĉ MURADJAN
5.2 geografio Tamerlan Balaeviĉ AGAEV
5.2 geografio Werner BREITUNG
5.2 astronomio Konrad RUDNICKI
5.2 inĝenieriko Dmitrij Alekseeviĉ DEMĈENKO
5.2 manaĝerado Jevgenij Valerjeviĉ TARASENKO
5.2 astrofiziko Amri WANDEL
5.2 astronomio; interpretado FELSŐ Géza
5.3 virusa hepatito Geert MAERTENS
5.3 homa fiziologio, ajurvedo, historio de medicino Venkata Ranganayakulu POTTURU
5.3 biometrio Hans-Dietrich QUEDNAU
5.3 medicino MEDVEDEVA Ella Evgenjevna
5.3 anatomio de hejmbestoj, historio de veterinario, finn-ugraj lingvoj, interlingvistiko, pratempa arto Enn ERNITS
5.3 medicino, kirurgio, kancerologio Igor J. GALAJĈUK
5.3 medicino (regionala anesteziologio), ekologio, mod. arto-konceptoj Wolfgang GÜNTHER
5.3 onkologio Leszek HAWRYLEWICZ
5.3 medicino HEGYI István
5.3 plantpatologio Angelo PORTA-PUGLIA
5.3 agrikultura ekonomiko, ekonomiko de naturrimedoj kaj naturmedio, mikroekonomiko Hilmar Ilton Santana FERREIRA
5.3 medicino (onkologio), analitiko Dominika LEWANDERSKA-HAWRYLEWICZ
5.3 fizioterapio, osteopatio Roberto MARTÍN MARTÍN
5.3 medicino Jakov Grigorjeviĉ GALPERIN
5.3 obstetriko, ginekologio Eric Scott SILLS
5.3 medicino Eckhard BICK
5.3 naturkuracado; eldonado Harald SCHICKE
5.3 stomatologio Rolan Levonoviĉ PARSEGOV
5.3 forst-scienco Hubert RÖDER
5.3 medicino Jevgenij Jurjeviĉ ĤANIN
5.3 refreŝiĝo kaj sporto; sportĵurnalismo Remigiusz T. LEWANDERSKI
5.3 biosciencoj Claude ROUX
5.3 bioteknologio, mikrobiologio, molekularbiologio Ingrid-Manon HEND
5.3 medicino, administrado Vadim Nikolaeviĉ MOROZOV
5.3 oftalmologio Pierre J. DE BACKER
5.3 bilogio, etologio Frank ZEISS
5.3 medicino, oftalmologio André ALBAULT
5.3 medicino, radioterapio SEBŐK Zoltán
5.3 farmacio Karl Heinz SCHAEFFER
5.3 medicino, naturkuracado, kulturo Zbigniew WIŚNIEWSKI
5.3 naturkuracado, kemio, nutrado Frank Harry HERFURTH
5.3 medicino Valerij Vasiljeviĉ CIBA
5.3 meteologio Peter Rudi HÖPPE
5.3 bestmedicino Christine SACHS
5.3 biologio (entomologio) Lanna CHENG
5.3 medicino Mirosława ZIELIŃSKA
5.3 naturkuracado Henryka WIŚNIEWSKA
5.3 scienca edukado, instrua teĥnologio Steve BREWER
6.1 publicistiko, pentro-arto, reklam-arto Bozena GÓRECKA-ZGLIŃSKA
6.1 arta telemadiko / komputero kaj morfosciencoj Kurd ALSLEBEN
6.1 juro, turismo, interpretado Neven KOVAČIĆ
6.1 muzeologio, ĉiĉeronado, arkivado Krzysztof ŚLIWIŃSKI
6.1 instruado, kulturo Andrzej SUCHOCKI
6.1 filmoscienco, filologio Tadeusz MICZKA
6.1 marketing-konsultado Birgit HOSTMANN
6.2 matematiko, arto Sabine KLIEMANN
6.3 turismiko Karolina TROJNAR
6.3 turismiko Dawid SZMATVEA
6.3 turismiko Aleksandra Maria NOWOK
6.3 fizika geografio, ekologio, terminologio Ieva ŠVARCAITĖ
6.3 arkitektura projektado Carlo AMERIO
6.3 turismo Andi BERBERI
6.3 turismiko Eva ABERSONE
6.3 turismiko Aurelija MAŠALAITE
6.3 turismiko Mára TIMERMANE
6.3 turismiko, eldonado, manaĝerado MYRAZI Ariel
6.3 turismiko Agnieszka MATUSZEK
6.3 ekologio, biogeokemio Lev Vladimiroviĉ MEDVEDEV
6.3 forstscienco Johann Andreas PACHTER
6.3 turismiko Kamila BRAUER
6.3 turismo Edi PASHAJ
6.3 turismo Krystyna WIERZBOWICZ
6.3 turismiko DHIMITRI Ereid
6.3 pedagogio, psikologio, kulturo Danuta SADOWNIK
6.3 turismiko ELBEGZAYA Batchimeg
6.3 turismiko Sławomir WYROSŁAWSKI
6.3 turismiko Joanna Maria SIERACKA
6.3 militaj sciencoj JEFIMOV Aleksandr Nikolajeviĉ
6.3 turismo Egli BRATI
6.3 ekonomiko Teresa LIBERSKA
6.3 turismo Enis RADA
6.3 turismiko Małgorzata Jolanta KOMARNICKA
6.3 turismiko Agnieszka MACIĄG
6.3 turismiko Ewelina HARMACIŃSKA
6.3 turismiko Ulian BINOZI
6.3 forstscienco Edmilson LIMA SEREJO
6.3 turismiko Barbara LIBERSKA
6.3 turismiko Aleksandra Maria BOJANOWSKA
6.3 turismiko Renata Zofia FRANKOWSKA
6.3 ekologio, turismiko, scienc-teknika informado, E-instruado LEONOV Boĵidar
6.3 turismiko Elton ZAIMI

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.