VOJMAPO POR ŜANĜI LA MONDON

de ​Fernando​ ​M.​ ​Reimers

ŝanĝo

Artaĵo produktita dum ateliero de la projekto de la NRO Create Peace [Krei pacon], por interŝanĝi mesaĝojn de paco inter studentoj de la tuta mondo.

Por pace vivi unuj kun aliaj en mondo submetita al riskoj, oni nepre devas doni al la nova generacio klerigadon, kiu ebligas al ĝi zorge atenti pri ili kaj ilin trakti. Fernando M. Reimers, venezuela fakulo pri klerigado pri mondo

civitaneco, estas aŭtoro de du novigaj programoj tiucele kreitaj en la universitato Harvard.

Kio estas klerigado se ne io kio donas al individuoj oportunojn por disvolvi la

praktikajn kaj ekkonajn kompetentojn, kiuj helpos ilin vivi kaj realigi la gravajn

konkretajn celojn, kiujn ili donis al si? Tiu ideo ekzistas de longtempe, almenaŭ jam ĉe Johano Amoso Komenio,ĉeĥa klerigfakulo de la 16-a jarcento. En sia Didactica Magna (Granda Instruarto), li skribis, ke por starigi pacon en la

mondo, necesas universaligi la klerigadon. La sama konvinko inspiris la

enskribon de la rajto je kleriĝo en la Universala deklaro de la homrajtoj en 1948 kaj en la Antaŭparolo de la konstituciiga akto de Unesko. La enskribo de tiu

rajto en la Deklaron instigis unu el la plej rimarkindaj silentaj revolucioj, kiun konis la homaro.

Mondskale la alireblo al baza klero kreskis de 50% en 1984 ĝis pli ol 85%

hodiaŭ, kaj dume la proporcio de legipovuloj saltis de 36 ĝis 85% (Global Rise of Education [Tutmonda kresko de kleriĝo], 2017). Ke ĉi kresko de la aliro al kleriĝo okazis kiam la monda homnombro kreskis de 2,5 ĝis 7,3 miliardoj da individuoj, faras ĝin des pli rimarkinda.

Dum la lastaj dek jaroj, mi klopodis kompreni kiel plej bone helpi la disvolviĝon de klerigaj sistemoj, kiuj ebligos al niaj lernantoj iĝi civitanoj de la tutmondo. La akirprocedon de tutmonda kompetento devas rezulti el kvalita instruado farata de instruistoj bone klerigitaj kaj gvidataj.

Kun miaj kunlaborantoj, mi ellaboris du kompletajn instruprogramojn, taŭgajn

de vartejo (infanetlernejo) ĝis la fino de mezgrada studado, kaj ni plu laboras,

kun tutmonda lernejreto, por starigi klerigsciencajn rimedojn ebligantajn disvastigi la klerigadon pri monda civitaneco.

Kultivi siajn interesojn kaj pasiojn

La unua programo, prezentita en la verko Empowering Global Citizens (Klerigi

mondcivitanojn, 2016), estis ellaborita en 2011 kaj 2012, por instruado po ses

ĝis ok horojn semajne, kiu disvastiĝas de la vartejo tra baza lernejo ĝis la fino de mezgradaj studoj. Komence la projekto estis starigita por Avenues: The World School [Avenuoj: La Mondaj Lernejoj],internacia reto de sendependaj lernejoj, kiu ĵus malfermis sian unuan studparkon en New York.

Ni finpretigis aron da kompetentecoj enhavantaj la lernadon de etiko kaj akiron

de scioj, de sociaj kompetentecoj, de konoj pri si mem kaj de pensmanieroj, por havigi al la lernantoj kapablecon necesan por kreskigi planedan konscion – ebligante ke samtempe ili disvolvu siajn emojn kaj kapablojn por alfronti la mondajn defiojn.

Kerne de nia pensmaniero pri monda kompetenteco troviĝas la koncepto aŭtonomigeco, alivorte mensa stato kiu ebligas al ĉiu kultivi sian kapablon por havi bonan influon, esti komenciganto kaj ludi movrolon.

Nia maniero aliri konsistas en lernado per projekto, kiu instigas la lernantojn

disvolvi siajn interesojn kaj pasiojn, kaj kunligas la gepatrojn kaj la membrojn de la komunumo.

Anstataŭ nur transdoni sciojn, ni kuraĝigas ĉiun lernanton montri sian

regadon de temo kreante produkton – pupteatraĵon (en vartejo), negocplanon

(tria studjaro) aŭ socian entreprenon (oka studjaro). En la tria studjaro de mezlernejo, ekzemple, la lernantoj studas la mondan interdependecon starigante projekton de ĉokoladovendejo, ligitan al komerca reklamagado, kiu metas ilin fronte al demandoj pri mondaj provizĉenoj, pri etiko de la libernegocado kaj de la laborigo de infanoj. Post publikigado kaj dissendado de tiu unua studprogramo, por faciligi ĝian disvastigon grandskale, ŝajnis al ni, ke necesas pli simpla versio. La komentaj reagoj de instruistoj, kiuj alproprigis la programon, helpis nin rafini nian progresadon kaj ĝin fari pli efika kaj alirebla.

Kompreni la mondon

La aplikado de tia studprogramo eblas por multaj lernejoj eĉ se rimedoj kaj

subtenoj je ilia dispono estas malsimilaj. La ĉeesto de prototipo ebligas kolekti

la sugestojn de la uzantoj. Ĝia formato, kvankam koncizigita po kvin lecionoj

instrujare, donas firman kaj rigoran sinsekvon de instruaĵoj celantaj precizan

aron de lernadaj akiroj.

La dua programo difinas gvidleteron de mondaj kompetentecoj – tute konformaj al la Celaro por Daŭripova Disvolvado – kiu ebligas al iu ajn diplomito de la mezgrada studo kompreni la tutmondiĝon kaj ŝati la eblojn, kiujn ĝi donas al individuoj por labori kune por plifortigi sian komunumon.

Iĝi mondcivitanoj

En la kadro de la Iniciato por noviga tutmonda klerigado internacia grupo por

esploro pri politikoj kaj praktikoj – kiun mi estras en Harvard – mi nune kunlaboras kun pluraj lernejoj kaj lernejretoj ĉirkaŭmonde. Kune, ni lernas eklaborigi instruprogramojn nepre celantajn disvastigi la mondan civitanecon. Tiele la du kursaroj priskribitaj ĉi­-supre estis tradukitaj kaj adaptitaj al la

ĉina, hispana kaj portugala. Ni de nun komprenas, ke krei grandskale la necesajn kondiĉojn por altkvalita tutmonda klerigado postulas kunigan

gvidadon ankaŭ por kunordigitaj kaj longdaŭraj klopodoj de multaj malsimilaj

publikaj kaj privataj organismoj, por klerigi klerigistojn kapablajn realigi tian lernadon.

Necesas ankaŭ ebligi al klerigistestroj dividi siajn spertojn por akceli la aperon de volontula kulturo de la kungvidado sen kiu, kiel mi klarigas en Unu Studento Ĉiufoje, Gvidi la Tutmondan Edukan Movadon (2017), niaj klerigsistemoj ne kapablos solvi la defiojn de la 21a jarcento.

Oni scias, ke danke al volontulaj programoj, altkvalitaj kaj klerigscience efikaj, eblas lernigi al junaj generacioj, ke ili iĝu aktivaj mondcivitanoj. La klerigado estas nia plej granda rimedo por alkonduki la lernantojn konstrui pli bonan

mondon. Neniam nia devo klerigi pri la mondcivitaneco ĉiun el la 1,2 miliardoj da lernantoj de la planedo estis tiel urĝa.

Tradukis el la franca Pjer Tell Bouvier

(Francujo)

Fernando M. Reimers (Venezuelo) estas profesoro pri praktiko de internacia

klerigado en la Fondaĵo Ford. Spertulo pri monda klerigado, li estras la organizon Iniciato por noviga tutmonda klerigado kaj la programon de majstreco de la internaciaj politikoj pri klerigado en la Universitato Harvard.

FONTO: Unesko-Kuriero- 01/2018

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.