PRI SENMANĜULOJ

Ne estas sciate, kiom da senmanĝuloj vivas sur Tero. Iuj diras, ke kelkaj, aliaj, ke dekkelkaj miloj, sed estas la fakto, ke plimultaj el ili estas personoj altgrade evoluintaj spirite, ne celantaj al propra populareco kaj tial senfamuloj. Pluraj el ili estas nerekoneblaj, ĉar ili permesas inviti sin al tagmanĝo, al kafejo, ili povas partopreni bankedon kaj tiam manĝas, nur por ne eksciti interesiĝon, ĉar tiun manĝaĵon kaj trinkaĵon ili absolute ne bezonas.
Ĉi tie alfabete estas nomitaj nur tiuj, kiuj estis popularigitaj pere de amasmedioj. Ne estas centprocente certe, ke tiuj personoj estas aŭ estis senmanĝuloj kaj oni ne scias certe, ĝis kioma grado ili estis senmanĝuloj.

Barbara Moore Aspektanta kiel 30-jara, 50-jara doktoro pri medicino en intervjuo por la gazeto “London Sunday Chronicle” 17-an de junio de 1951 jaro menciis, ke ŝi intencas vivi 150 jarojn. Ŝi priskribis sian vojon al senmanĝuleco. Dum 12 jaroj Barbara malrapide ŝanĝadis sian nutraĵon ĝis venis al etapo manĝi nurajn freŝajn fruktojn, legomojn kaj ties sukojn kaj herbojn. Fine ŝi drinkis nur puran akvon kun kelkaj gutoj da citrona suko. Ŝi diradis, ke en la sunradioj kaj en la aero estas multe pli ol oni povas rimarki per rigardosenso. La sekreto konsistas en trovo de metodo por absorbi tiun ekstraĵon kaj transformi ĝin en nutraĵon.
Barbara pereis sekve de batpuŝo fare de aŭto dum sia vojaĝado tra Usono.
Christopher Schneider De aŭgusto 1998 jaro li vivas per lumo kaj kondukas en Germanio (regiono Bad Reichenhall) kursojn laŭ 21-taga procedo. Pli da informoj estas en lia interreta servo.
Giri Bala Hindino, ŝi naskiĝis en 1868 jaro kaj tutan sian vivon ŝi pasigis en bengala vilaĝo Biur.
Giri estis konata pro sia frandemo kaj tial oni ofte mokincitis ŝin. En la dekdujara aĝo, kiam ŝia bopatrino troe ĉikanis ŝin la knabino ekkriis “Baldaŭ mi pruvos al vi, ke ĝis la fino de mia vivo mi neniam tuŝos manĝaĵon”. Kure ŝi forvilaĝiĝis kaj elkore ploris samtempe preĝante al Dio, ke Li sendu guruon, kiu instruos ŝin, kiel vivi per nura Dia Lumeco. Tiam guruo aperis antaŭ ŝi kaj inicis ŝin al certa tekniko de Krija Jogo, kies uzo liberigis ŝian organismon de bezono pri materiala nutrado. Ekde ĉi tiam praktikante jogon, por provizi sian korpon per energio de suno, etero kaj aero, Giri prenis en la buŝon nek manĝaĵon nek trinkaĵon.
Maharaĝo Burdwan ordonis preni ŝin al sia kastelo kaj rigore esplori; oni konstatis, ke ŝi vere ne manĝas kaj ne trinkas kaj vivas nur per la Lumo.
Hira Ratan Manek Hindo. Kelkaj kuracistoj komencis lin esplori kaj observi ankoraŭ kelkajn tagojn antaŭ komenciĝo de lia nova vivostilo. Tiu ĉi estas unu el la plej funde esploritaj medicine kaj science dokumentitaj kazoj. Komence li vivis per nura akvo 211 tagojn kaj poste 411 tagojn. Priskribo en la angla lingvo estas tie ĉi
Jasmuheen Aŭstralianino, dum du jaroj, ekde 1993, post faro de 21-taga procedo, ne manĝis. Poste ŝi komencis, kiel ŝi mem diras, eksperimenti kun malgrandaj kvantoj da frandaĵoj, kafo kaj teo. Nun, kiel ŝi mem asertas, ŝi plu estas libera koncerne manĝadon, sed indulge kontentigas sian saporbezonon kaj manĝas diversajn dolĉaĵojn, trinkas kafon kaj eĉ manĝas terpomojn dum longaj aervojaĝoj, por ke energetika nivelo malpliiĝu kaj ŝi povu dormi, tamen – konforme al ŝiaj certigoj – la kvanto de konsumata manĝaĵo averaĝe estas malpli ol 300 kalorioj portage. Jasmuheen, dum siaj pluraj vojaĝoj vizitis ankaŭ Pollandon. Ŝiaj du interretaj servopaĝaroj: SIA kaj Jasmuheen, estas granda materialo dediĉita al pluraj aferoj ligitaj kun spirita evoluo de estaĵoj, la paĝaroj multon parolas ankaŭ pri ŝi mem. Rimarkindaj estas multkvantaj artikoloj, kvaronjara revuo Elraanis Voice kaj kelkaj diskutforumoj.
Joachim M Werdin Kreinto de tiu ĉi servopaĝaro (Poznań rezulte de sia spirita evoluo transiris al senmanĝula vivostilo 1-an de julio 2001. Pli da informoj estas en aparta priskribo.
Kamilla Loĝanta en Londono Polino interesiĝis pri misteroj de la vivo, esoterismo flanke de filozofio kaj multon legis pri tiu temo, ekz. verkojn de Bławacka. Ŝia transŝalto al la senmanĝula vivostilo datiĝas je 11 aŭgusto 1999, kiam en klostro, en plena izoleco, ŝi faris inicon. La decidon kaŭzis partopreno en la prelego de Jasmuheen kelkaj semajnoj pli frue. Jam dum unua momento de tiu renkonto Kamilla “tuj dekomence sciis, ke ŝi transiros tiun procedon”. Poste ŝi konfesis: “Tio ĉi estas operacio sen tranĉilo, … kaj oni tre forte sentas tion”.
Kamilla ankaŭ ne asketigas organismon kaj kiel ŝi diris: “mi foje prenas kulereton da kreno (…) fungeton en vinagro, unu aŭ du kuleretoj da io kaj manĝas kun plena apetito”.
Tiu ĉi spirita metamorfozo de Kamilla, rezulte de kiu ŝi transprocedis akomodiĝon de korpo por vivi sen bezono manĝi, estis savplena por ŝia sano. La pli frue faritaj medicinaj sanesploroj montris sangokanceron, sukermalsanon, partan paralizon de dekstra kruro. Ĉio ĉi malaperis kaj Kamilla radias per sano.
Kazimierz Karwot Polo vivanta per lumo post la inico en februaro 2001.
Steve Torrence
Evelyn Levy
Geedza paro tenanta vivostilon sen manĝado. Pli da informoj estas en ilia interreta servo.
Theresa Neumann Germanino vivanta sur en norda Bavarujo de 1898 ĝis 1962. En la aĝo de 20 jaroj ŝi pro akcidento perdis vidkapablon kaj estis paralizita. Tri jarojn poste, dank’al sia fervorega preĝo al Sankta Tereza el Lisieu ŝi regajnis vidpovon. Ekde ĉi tiam ŝi ĉesis preni ion ajn en buŝon krom la hostio dum ĉiutagaj sanktaj komunioj je la sesa matene. Tereza estis ankaŭ stigmatizitulino, sangantaj vundoj sur manoj, brustokorbo kaj piedoj aperadis ĵaŭde je la noktomezo kaj malaperadis vendrede post la dektria horo.
Dum 36 jaroj de ŝia vivo sen manĝo kaj trinko ŝian kabanon vizitis miloj da turistoj. Demandita, kion ŝi manĝas, ŝi respondis “Mi vivas dank’al la dia lumo”. Tereza kelkfoje estis detale sanesplorita kaj dum longa tempo observata tage kaj nokte – ĉiam oni konvinkiĝadis, ke ŝi nenion manĝas kaj nenion trinkas. Unu el la plej nepersvadeblaj skeptikuloj, redaktoro de Protestantismaj Sciigoj dr Frick Gerlitz, venis al Konnersreut, por “senmaskigi la katolikan trompon” kaj finis skribinte plenan de estimo biografion de Tereza.
Vasanta Ejma Rezulte de praktikado de konscia evoluigo kaj spiritplena vivostilo, 13-an de aŭgusto de 2001 ŝi rezignis pri manĝado. Pli preciza priskribo estas en ŝia interreta servo.
Willey Brooks Usonano, unu el la plej konataj sur Tero, nuntempe, kiel mem asertas, ne manĝas de pli ol 30 jaroj. Willey diras, ke manĝado estas alproprigita manio. Liaj interretaj paĝoj donas pliajn detalojn.
Miloj da aliuloj Malfacile estas diri, kiom da aliaj homoj, ĉie sur Tero vivas sen solida fizika nutraĵo kaj ofte ankaŭ sen trinkaĵo. Estas ĉiuspecaj homoj el ĉiu vivosfero, kun plej diversaj kredoj, konceptoj kaj kondutoj — ĉiu el ili estas unika historio pri tio kial kaj kiel ŝanĝi vivostilon al senmanĝula. Signifa parto el ili al neniu diras pri tio, ke ili ne manĝas, por eviti negativajn reagojn de aliuloj.

FONTO DE TIU-ĈI ARTIKOLO: http://inedia.info/esperant/senmanghuloj.html

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.